Dátum: 2020-06-24

A Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali klubja valamint család- és gyermekjóléti szolgáltatás területén nyújt szociális alapszolgáltatásokat 53 településen. Család- és gyermekjóléti szolgálat: Családsegítés: A működési területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a…

Részletek

Dátum: 2020-06-17

Tát Város Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai vezetői tájékoztató Tisztelt Tát és Mogyorósbánya Lakossága! A koronavírus járvány, a kórokozó emberről emberre terjedése akadályozásának rendelkezésünkre álló eszközei közül az egyik fontos lehetőség az emberek közötti fizikai távolság növelése. Ez a személyes térben is követendő minta, mely az üdvözlési szokások testi érintkezést eredményező gesztusainak felfüggesztését mutatja.…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

A hit védelme és a szegények szolgálata Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Az alapító atyák más korban biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolunk küldetésünkrõl, és a szegények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt akkoriban. Tevékenységeik Munkatársaik az életkor, valamint a fogyatékosság…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

A keszthelyi MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Napközi Otthona 2008. május 2-án kezdte meg működését Keszthelyen, az Eötvös u. 1. sz. alatt. Intézményünkben nappali elhelyezést biztosítanak 35 fő enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült, halmozottan sérült gyermek, fiatal és felnőtt számára, akik az intézményes oktatásból, ellátásból kikerültek. A szakmai tevékenységünk szemléleti alapja: – az ellátottak emberi…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) gondoskodik Magyarorzágon az Adolf Kolping szellemiségét követő óvodák, általános- és szakiskolák, valamint az idősek, betegek és fogyatékkal élők ellátását végző szociális otthonok fenntartásáról, működtetéséről. Egyedülálló módon tehát egyszerre biztosít lelki, szakmai és pénzügyi hátteret a gyermekek, szakiskolai tanulók oktatásához és az idősek, elhagyatottak ápolásához. A KOSZISZ jelenleg…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ illetékességi terület: Tabi Járás 24 települése (Tab, Andocs, Bábonymegyer, Bedegkér, Bonnya, Fiad, Kapoly, Kánya, Kára, Kisbárapáti, Lulla, Miklósi, Nágocs, Sérsekszőlős, Somogyacsa, Somogydöröcske, Somogyegres, Somogymeggyes, Szorosad, Tengőd, Torvaj, Törökkoppány, Zala, Zics)

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Barcs városában a szociális ellátás biztosítása intézményesült formában 1989. június 16-tól létezik. Ettől a naptól működik – ekkor még Gondozási Központ néven – a mai többszörösen integrált Barcsi Szociális Központ, melyet Barcs Város Tanácsa a 38/1989 (XI.2) sz. határozatával hozott létre. Ekkor még csak időseket ellátó részlegei voltak. A szállásbiztosító (ma: Időskorúak Gondozóháza) ekkor még…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ személyes gondoskodást nyújtó felnőtt- és gyermekvédelmi, valamint egyes egészségügyi alapfeladatokat ellátó integrált szociális és egészségügyi intézmény (Szt.85/B. §., illetve 85/C. §. (1) bek. d) pontja szerint- több ellátási típus egy intézményi keretein belül történő megszervezése). Az intézmény megalakulását követően (1990. január 1.), számos változáson…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Fonyód Város Önkormányzata és Balatonfenyves Község Önkormányzata 2013. szeptember 03-i hatállyal jogi személyiségű társulást hozott létre. A társulás célja, hogy a feladatok összehangolásával, illetve a közszolgáltatások mikro-térségi szervezésével, gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb szakmai színvonalon történjen a lakosság szociális ellátása. A szociális szolgáltatásokat a fenntartók egyrészt ellátási kötelezettségből, másrészt a területükön élő lakosság alkotmányos jogainak érvényesítése…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ Támogató szolgáltatás Szociális konyha Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Tanyagondnoki szolgáltatás Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Szociális Szolgáltató Központ Bodvicai Idősek Klubja Időskorúak nappali ellátása Bölcsőde Lábodi Intézményegység Idősek otthona Szociális konyha Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Család- és gyermekjóléti szolgálat Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Idősek otthona Szociális konyha Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás Támogató szolgáltatás Időskorúak nappali ellátása Házi segítségnyújtás Család- és gyermekjóléti központ Család- és…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Batéi telephely o Időskorúak nappali ellátása Büssüi telephely o Időskorúak nappali ellátása Fonói Telephely o Időskorúak nappali ellátása Göllei telephely o Időskorúak nappali ellátása Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ o Időskorúak nappali ellátása o Házi segítségnyújtás o Szociális konyha o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás o Család- és gyermekjóléti szolgálat Kaposkeresztúri telephely o Időskorúak nappali ellátása Taszári…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Az intézmény alapítója: Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alapítás éve: 2006. Az intézmény jogelődje: Gyermekjóléti Központ (Nagybajom, Fő u. 46/a) és a korábbi Gondozási Központ (Nagybajom, Kossuth u. 12.). Az intézmény fenntartói: Nagybajom, Jákó, Csököly, Rinyakovácsi, Pálmajor települések önkormányzatának képviselő testületei.  A gesztor település Nagybajom. Az intézmény illetékességi területe: Nagybajom város, Jákó, Csököly, Rinyakovácsi, Pálmajor községek közigazgatási területe. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Az Intézmény immár több mint 30 éves múltra tekint vissza. Kezdetek óta azon dolgoznak, hogy hasznos segítséget nyújtsanak az arra rászoruló embereknek. Mindezt szeretettel, megértéssel, magas szakmai színvonalon teszik. Mára eljutottak oda, hogy öt idősklub, egy demens klub, a teljes kerületet lefedő házi segítségnyújtó hálózat működik, melyhez jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is társul. Továbbá halmozottan fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító részlegük és fogyatékos személyek…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a lakosság részére: – család- és gyermekjóléti szolgáltatás – helyettes szülői ellátás – jelzőrendszeres házi segítésnyújtás. Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Nyitva tartás: Hétfő: 8-16 Kedd: 8-16 Szerda: 8-16 Csütörtök: 8-16 Péntek: 8-16 (ügyfélfogadás nincs) A szolgálat igénybevételére az alábbi településeken…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

Az intézmény alaptevékenységei: étkezést biztosít a szociálisan rászorultak részére család és gyermekjóléti szolgáltatást végez idősek és fogyatékkal élők nappali ellátását végzi tanyagondnoki szolgáltatást és házi segítségnyújtást biztosít. A Gesztelyi Gondozási Központ munkatársai, a fent felsorolt alapszolgáltatásokat Gesztely, Hernádkak és Sóstófalva települések ellátási területein végzik. A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásai: a szociális étkeztetés, a házi…

Részletek

Dátum: 2020-03-09

Az Intézmény jelenlegi formájában 1997. január 01. napjától működik Makó Város Önkormányzatának fenntartásában. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásokat, gyermekvédelmi alapellátásokat, valamint egészségügyi alapellátásokat, amelyeket az Szt, a Gyvt., és az Eü. törvények kötelezővé tesznek. A Makói ENI integrált intézményként magába…

Részletek

Dátum: 2020-03-02

A Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény kialakulása, a korábban önálló székhely és az egyes telephelyek állami fenntartásba kerülésének története: 2013. január 1. napjától állami fenntartásba került a korábban Felső-Kiskunsági és Duna-melléki Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett tassi fogyatékos személyek otthona. 2016. szeptember 1. napjától megvalósult integráció keretében létrejött a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális…

Részletek