Dátum: 2020-10-21

A szajki “Fogadj el” Alapítvány 1991-ben jött létre, az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalokkal együtt élő családok megsegítésére. Napközi otthonát 1995 óta folyamatosan működteti. A napköziotthon feladatai közé tartozik elsősorban: a fogyatékos fiatalok személyiségének olyan fejlesztése, hogy az átlagos emberi élet, tevékenység szintjén és annak szocializációs normáival képességeik szerint élni tudjanak; a fiatalok szabadidejének…

Részletek

Dátum: 2020-09-17

A Voluntas Egyesületet szülők, szakemberek és elhivatott támogatók alapították 2017. november 22.-én, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtani akaró és tudó emberekkel, intézményekkel és szolgáltatásokkal támogassák az eltérő fejlődésmenetű vagy speciális nevelési igényű gyermekeket és az őket nevelő családokat. Hisszük, hogy minden eltérő fejlődésmenetű vagy speciális nevelési igényű gyermek és az őt körülvevő család jogosult…

Részletek

Dátum: 2020-09-14

A Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény feladatait két intézményegységen belül látja el. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység (továbbiakban: Szolgálat) feladatkörébe tartozik az ellátási területéhez tartozó települések – Komárom Mocsa és Kisigmánd – nehéz élethelyzetben lévő lakossága számára segítségnyújtás, mely legfőképpen az anyagi gondokkal küzdő, lakáshelyzetében bizonytalan, családi problémákkal, konfliktusokkal terhelt családok, személyek segítése.…

Részletek

Dátum: 2020-09-02

Az Intézmény alaptevékenysége a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátási feladatok végzése. Alapellátás, Origó Család- és Gyermekjóléti Központ: Szociális konyha Házi segítségnyújtás (45 fő) Tanyagondnoki ellátás Család és gyermekjóléti szolgálat   Nappali ellátás: Időskorúak nappali ellátása (7 fő) Fogyatékos személyek nappali ellátása (fogyatékos…

Részletek

Dátum: 2020-07-16

Család és gyermekjóléti központ, családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, idősek klubja, védőnői szolgálat, otthoni szakápolói szolgálat. A minden rászorult védelmét és létbiztonságát szolgáló szociális háló jelentősége az elmúlt évtizedben bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatására térségünkben jelentősen felértékelődött. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybe vevői tekintélyes része a kedvezőtlen szociális körülmények között élőkből kerülnek ki, e kört…

Részletek

Dátum: 2020-07-16

Ön, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány fogyatékossággal élők nappali intézményébe látogatott el. Ajkán, 60 fő ellátását végezzük, és a sok féle fejlesztő foglalkozás mellett, dolgoznak a szociális foglalkoztatásban és a rehabilitációs foglalkoztatásban is. Mindennapjaink színesek és vidámak. Kutyaterápia, euritmia, izgalmas színjátszás, tánc és zene veszi körül a fogyatékossággal élőket, amiben fejlődnek, tanulnak, és jól elfáradnak.…

Részletek

Dátum: 2020-07-16

A Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmény, amely keretein belül mind az alap, mind a szakosított szociális ellátásokat biztosítja. Központja Tatabányán, a Cseri utca 34. szám alatt található. Ellátási területe a tatabányai járás települései: Tatabánya, Gyermely, Héreg, Környe, Tarján, Szárliget, Szomor, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős és Komárom-Esztergom Megye.

Részletek

Dátum: 2020-07-16

Salgótarján Megyei Jogú Város Képviselőtestülete a 104/1995. /IV.24./ Kgy.h. számú határozatával az Egészségügyi – Szociális Központ, mint önálló intézmény, a Szociális Gondnokság utódja alapításáról döntött. Az intézmény kinevezett vezetője és munkatársai 1995. szeptember 1-től kezdték meg munkájukat a Salgótarján, Alagút út 10. szám alatti lakóépületben kialakított helyiségekben. Az intézmény feladatai közé tartozik Salgótarján város szociális…

Részletek

Dátum: 2020-06-24

A Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali klubja valamint család- és gyermekjóléti szolgáltatás területén nyújt szociális alapszolgáltatásokat 53 településen. Család- és gyermekjóléti szolgálat: Családsegítés: A működési területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a…

Részletek

Dátum: 2020-06-17

Tát Város Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai vezetői tájékoztató Tisztelt Tát és Mogyorósbánya Lakossága! A koronavírus járvány, a kórokozó emberről emberre terjedése akadályozásának rendelkezésünkre álló eszközei közül az egyik fontos lehetőség az emberek közötti fizikai távolság növelése. Ez a személyes térben is követendő minta, mely az üdvözlési szokások testi érintkezést eredményező gesztusainak felfüggesztését mutatja.…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

A hit védelme és a szegények szolgálata Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Az alapító atyák más korban biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolunk küldetésünkrõl, és a szegények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt akkoriban. Tevékenységeik Munkatársaik az életkor, valamint a fogyatékosság…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

A keszthelyi MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Napközi Otthona 2008. május 2-án kezdte meg működését Keszthelyen, az Eötvös u. 1. sz. alatt. Intézményünkben nappali elhelyezést biztosítanak 35 fő enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült, halmozottan sérült gyermek, fiatal és felnőtt számára, akik az intézményes oktatásból, ellátásból kikerültek. A szakmai tevékenységünk szemléleti alapja: – az ellátottak emberi…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) gondoskodik Magyarorzágon az Adolf Kolping szellemiségét követő óvodák, általános- és szakiskolák, valamint az idősek, betegek és fogyatékkal élők ellátását végző szociális otthonok fenntartásáról, működtetéséről. Egyedülálló módon tehát egyszerre biztosít lelki, szakmai és pénzügyi hátteret a gyermekek, szakiskolai tanulók oktatásához és az idősek, elhagyatottak ápolásához. A KOSZISZ jelenleg…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ illetékességi terület: Tabi Járás 24 települése (Tab, Andocs, Bábonymegyer, Bedegkér, Bonnya, Fiad, Kapoly, Kánya, Kára, Kisbárapáti, Lulla, Miklósi, Nágocs, Sérsekszőlős, Somogyacsa, Somogydöröcske, Somogyegres, Somogymeggyes, Szorosad, Tengőd, Torvaj, Törökkoppány, Zala, Zics)

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Barcs városában a szociális ellátás biztosítása intézményesült formában 1989. június 16-tól létezik. Ettől a naptól működik – ekkor még Gondozási Központ néven – a mai többszörösen integrált Barcsi Szociális Központ, melyet Barcs Város Tanácsa a 38/1989 (XI.2) sz. határozatával hozott létre. Ekkor még csak időseket ellátó részlegei voltak. A szállásbiztosító (ma: Időskorúak Gondozóháza) ekkor még…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ személyes gondoskodást nyújtó felnőtt- és gyermekvédelmi, valamint egyes egészségügyi alapfeladatokat ellátó integrált szociális és egészségügyi intézmény (Szt.85/B. §., illetve 85/C. §. (1) bek. d) pontja szerint- több ellátási típus egy intézményi keretein belül történő megszervezése). Az intézmény megalakulását követően (1990. január 1.), számos változáson…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Fonyód Város Önkormányzata és Balatonfenyves Község Önkormányzata 2013. szeptember 03-i hatállyal jogi személyiségű társulást hozott létre. A társulás célja, hogy a feladatok összehangolásával, illetve a közszolgáltatások mikro-térségi szervezésével, gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb szakmai színvonalon történjen a lakosság szociális ellátása. A szociális szolgáltatásokat a fenntartók egyrészt ellátási kötelezettségből, másrészt a területükön élő lakosság alkotmányos jogainak érvényesítése…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ Támogató szolgáltatás Szociális konyha Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Tanyagondnoki szolgáltatás Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat Család- és gyermekjóléti központ

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Szociális Szolgáltató Központ Bodvicai Idősek Klubja Időskorúak nappali ellátása Bölcsőde Lábodi Intézményegység Idősek otthona Szociális konyha Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Család- és gyermekjóléti szolgálat Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Idősek otthona Szociális konyha Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás Támogató szolgáltatás Időskorúak nappali ellátása Házi segítségnyújtás Család- és gyermekjóléti központ Család- és…

Részletek