Megosztás

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ személyes gondoskodást nyújtó felnőtt- és gyermekvédelmi, valamint egyes egészségügyi alapfeladatokat ellátó integrált szociális és egészségügyi intézmény (Szt.85/B. §., illetve 85/C. §. (1) bek. d) pontja szerint- több ellátási típus egy intézményi keretein belül történő megszervezése).

Az intézmény megalakulását követően (1990. január 1.), számos változáson esett át. Fontosabb lépések közül megemlítendő a Marcali Város Önkormányzat 196/1991. (XII. 18.) sz. képviselőtestületi határozat, a Területi Gondozási Központ és a Családgondozási Központ összevonásáról, és a 146/1995. (XI. 30.) sz. határozat a Bölcsőde intézményünkhöz csatolásáról (1996. január 1.)

Feladataink 1997. november 1-től a gyermekjóléti szolgálat, 1998. január 1-től a védőnői szolgálat, 1999. január 1-től a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet szakfeladatainak ellátásával egészültek ki.