Megosztás

Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ

  • Támogató szolgáltatás
  • Szociális konyha
  • Házi segítségnyújtás
  • Időskorúak nappali ellátása
  • Tanyagondnoki szolgáltatás

Család- és Gyermekjóléti Központ

  • Család- és gyermekjóléti szolgálat
  • Család- és gyermekjóléti központ