Dátum: 2019-06-03

Az „Együtt az úton” Közhasznú Egyesület 2006. májusában jött létre. Az Egyesület célja: Az emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők számára végzett könnyítő, segítő tevékenység. Az Egyesület főbb tevékenységei: Egészségmegőrzés, Betegségmegelőzés, Gyógyító- egészségügyi, rehabilitációs és szociális tevékenység, Családsegítés, Időskorúak gondozása, Nevelés, oktatás, képesség fejlesztés és ismeretterjesztést segítő kulturális tevékenység, Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének…

Részletek

Dátum: 2019-05-31

A Magyar Vöröskereszt 1881-ben jött létre. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte el. A Magyar Vöröskereszt 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének. Az intézmény nyújtotta szolgáltatás: Támogató szolgálatunk 2005. február 01. óta működik, feladata a fogyatékkal élő személyek ellátásának biztosítása. A támogató szolgáltatás célja: A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,…

Részletek

Dátum: 2019-05-31

Az alapítvány fenntartásában működő intézmény 2004. július 01-jén kezdte meg működését, majd profilja 2006. január 01-jétől 2 új szolgáltatással bővült, egy 13 férőhelyes fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonával és egy támogató szolgálattal. Tevékenységek: Életvezetési segítségnyújtás pszichés segítségnyújtás mentális segítségnyújtás szociális és foglalkozáshoz való segítségnyújtás Szolgáltatások: lakhatás étkeztetés mentálhigiénés gondozás az önálló, részben önálló életvitelhez szüksége…

Részletek

Dátum: 2019-05-30

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) gondoskodik Magyarorzágon az Adolf Kolping szellemiségét követő óvodák, általános- és szakiskolák, valamint az idősek, betegek és fogyatékkal élők ellátását végző szociális otthonok fenntartásáról, működtetéséről. Egyedülálló módon tehát egyszerre biztosít lelki, szakmai és pénzügyi hátteret a gyermekek, szakiskolai tanulók oktatásához és az idősek, elhagyatottak ápolásához. A KOSZISZ jelenleg…

Részletek

Dátum: 2019-05-29

Az intézmény biztosítja a fogyatékkal élők nappali ellátását, illetve az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges szolgáltatásokat. Az ellátást igénybevevők speciális szükségleteinek megfelelő szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését. A szolgáltatás célja: A nappali ellátást elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött (azt követően minden korosztály) önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista…

Részletek

Dátum: 2019-05-28

A gyermekjóléti szolgálat szakemberei nagy hatékonysággal végzik munkájukat, szerencsére ritkán fordul elő a településen, hogy a gyermeket ki kell emelni a családból. Gyermekjóléti szolgálat: A gyermekjóléti szolgálat, összehangoltan dolgozik a településen található egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel. Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében: Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét; Meghallgatja…

Részletek

Dátum: 2019-05-28

A Magyar Vöröskereszt 1881-ben jött létre. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte el. A Magyar Vöröskereszt 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének. Hajdú-Bihar megye az ország negyedik legnagyobb megyéje, amelynek területe 6211 km2, 82 települése és 537 268 lakosa van. Minden országnak, megyének, településnek és szervezetnek sajátos történelmi múltja van,…

Részletek

Dátum: 2019-05-27

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a kerületben élő egyének, családok, fiatalok és gyermekek részére információt szolgáltat, tanácsod ad, segítséget nyújt a szociális helyzetükből adódó hátrányok csökkentésében, szabadidős programokat szervez és közvetít, valamint kapcsolatot tart a jelzőrendszer valamennyi tagjával, önkormányzati intézményekkel, más szervekkel, hatóságokkal, valamint civil szervezetekkel. Tevékenységük: A gyermek családba történő nevelkedésének elősegítésére, a veszélyeztetettség…

Részletek