Megosztás

A Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény feladatait két
intézményegységen belül látja el.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység (továbbiakban: Szolgálat)
feladatkörébe tartozik az ellátási területéhez tartozó települések – Komárom Mocsa és
Kisigmánd – nehéz élethelyzetben lévő lakossága számára segítségnyújtás, mely legfőképpen
az anyagi gondokkal küzdő, lakáshelyzetében bizonytalan, családi problémákkal,
konfliktusokkal terhelt családok, személyek segítése.

E segítségnyújtás többek között magába foglalja kérelmek kitöltését, ügyintézési segítségnyújtást, hivatalos levél megfogalmazását, helyi és országos szociális helyzetet előmozdító lehetőségekkel kapcsolatos információk  nyújtását, lelki támogatást, mentális segítségnyújtást stb. Az Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálata a családra, mint egységes egészre fókuszálva próbálja azokat az probléma-megoldási módokat felkutatni a hozzá forduló kliensekkel együtt, melyek a család számára a legideálisabbak.