Megosztás

Az Intézmény alaptevékenysége a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátási feladatok végzése.

Alapellátás, Origó Család- és Gyermekjóléti Központ:

  • Szociális konyha
  • Házi segítségnyújtás (45 fő)
  • Tanyagondnoki ellátás
  • Család és gyermekjóléti szolgálat

 

Nappali ellátás:

  • Időskorúak nappali ellátása (7 fő)
  • Fogyatékos személyek nappali ellátása (fogyatékos gyermekek ellátása is) (24fő)

 

Szakosított ellátás:

  • Ápolást-gondozást nyújtó
  • intézményi ellátás – Idősek Otthona (117 fő)

Az intézmény integrált szervezeti formában működik, több intézménytípus különálló szervezeti egységekben történő megszervezésével.