Megosztás

A keszthelyi MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Napközi Otthona 2008. május 2-án kezdte meg működését Keszthelyen, az Eötvös u. 1. sz. alatt. Intézményünkben nappali elhelyezést biztosítanak 35 fő enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült, halmozottan sérült gyermek, fiatal és felnőtt számára, akik az intézményes oktatásból, ellátásból kikerültek.

A szakmai tevékenységünk szemléleti alapja:
– az ellátottak emberi méltóságának tiszteletben tartása,
– tolerancia, megértés, türelem,
– kedvesség, megbízhatóság,
– önismeret, megbecsülés, munkatársak-ellátottak iránt,
– szakmai tudás, következetesség, kreativitás, összetartás.

Céljaink:
Biztosítják a korszerű fizikai, egészségügyi és mentális ellátást. Az intézmény integrációs elvek alapján működik, a gondozottjaik részére egyénre szabott fejlesztést, segítséget, kísérést biztosítanak.

Az ellátásban részesülő fogyatékos fiataloknak a napköziben a biztonság és az otthonosság érzése mellett növekedhetnek képességeik és önállóságuk.

A napközi otthonban folyó életet elsődlegesen a sérült fiatalok egyéni szükségletei határozzák meg. Ezek figyelembevételével a nappali intézmény a következőket biztosítják:
– közös társalgót és foglalkoztató szobákat (fejlesztő helyiségek, tornaszoba, foglalkoztatási termek),
– speciális egyéni ill. csoportos fejlesztést, foglalkoztatást ,terápiát
– 8 órás szakmai felügyeletet,
– munkaterápiát,
– a szabadidő tartalmas eltöltését,
– a családi kapcsolatok ápolását,
– integrációt.

Feladatok:
– a személyre szabott gondozási, szolgáltatási tervvel segítik az egyént, tehermentesítsék a családot, a tágabb értelemben vett környezetre való pozitív hatással elősegítsék a fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadását
– a szociális szolgáltatáson túl, szociális foglalkoztatást biztosítják