Megosztás

Fonyód Város Önkormányzata és Balatonfenyves Község Önkormányzata 2013. szeptember 03-i hatállyal jogi személyiségű társulást hozott létre. A társulás célja, hogy a feladatok összehangolásával, illetve a közszolgáltatások mikro-térségi szervezésével, gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb szakmai színvonalon történjen a lakosság szociális ellátása.

A szociális szolgáltatásokat a fenntartók egyrészt ellátási kötelezettségből, másrészt a területükön élő lakosság alkotmányos jogainak érvényesítése érdekében nyújtják.
A társulás településein élő rászorult személyek részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat a Fonyódi Járás Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Intézmény) nyújtja.

2016. január 1-től a Fonyódi Járás Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ szervezeti egysége, a Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) a Fonyódi járás közigazgatási területén biztosítja az alapszolgáltatásokat és a speciális szolgáltatásokat.