Megosztás

Barcs városában a szociális ellátás biztosítása intézményesült formában 1989. június 16-tól létezik. Ettől a naptól működik – ekkor még Gondozási Központ néven – a mai többszörösen integrált Barcsi Szociális Központ, melyet Barcs Város Tanácsa a 38/1989 (XI.2) sz. határozatával hozott létre. Ekkor még csak időseket ellátó részlegei voltak. A szállásbiztosító (ma: Időskorúak Gondozóháza) ekkor még csak hét közben működött, majd a növekvő igények szükségessé tették a folyamatos ellátást.

Az intézmény szervezeti keretei között jelenleg működő ellátások:

Alapellátások (Étkeztetés, Házigondozás, Nappali Ellátás, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi Ellátások)

Idősek Otthona (Időskorúak gondozóháza, tartós, illetve tartós és emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona)