Könnyen érthető verzió

Ez a szöveg könnyen érthető.

A megváltozott munkaképességű emberek,

az egészségkárosodott emberek,

a fogyatékos emberek szeretnének dolgozni.

A munka világa témában a munkavállalásról olvashat.

Megváltozott munkaképességű azt jelenti, hogy

az ember segítséggel tud dolgozni.

Például

több magyarázatot kér,

lassabban tud dolgozni.

A gyakran ismételt kérdések almenü rövid neve: GYIK

A GYIK almenüben olvashat a munkavállalás fontos kérdéseiről.

Szeretne dolgozni, de hiányzik az igazolása a megváltozott munkaképességéről.

Olvassa el a dolgozni szeretne, első lépések cím szöveget!

Szeretne dolgozni, és van igazolása a megváltozott munkaképességéről.

Olvassa el az út a munkavállaláshoz című szöveget!

A szövegből megtudja,

mit tegyen az álláskereséskor, a felvételi beszélgetésen, szerződéskötéskor.

A szövegek olvasásához érdemes segítséget kérni.

Jelnyelvi videó verzió

Jelnyelvi verzió jelenleg nem elérhető.

Hogyan válhatok hivatalosan is megváltozott munkaképességűvé, avagy mit jelent a komplex minősítés?

Ha valaki olyan egészségkárosodással vagy fogyatékossággal rendelkezik, amely jelentősen befolyásolja munkavégző képességét, vagy netán egyáltalán nem is tud dolgozni, akkor a legkézenfekvőbb számára, ha átesik a hivatalos minősítési eljáráson. A folyamat (komplex minősítés) során a kérelmező egészségi állapota, a rehabilitálhatósága, a rehabilitáció lehetséges iránya, a rehabilitációs szükséglete, továbbá a rehabilitációhoz szükséges időtartam kerül megállapításra.

Azért nevezik komplexnek a minősítést, mert nem csak az egészségügyi állapot, hanem a munkaerőpiaci és a szociális helyzet szempontjából is megvizsgálják az adott személy lehetőségeit és az elhelyezkedést akadályozó tényezőket.

A komplex minősítés révén jogosulttá válnak a megváltozott munkaképességűek számára járó ellátásokra, és a munkavállalást elősegítő szolgáltatásokra.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatban rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal jár el.

Elérhetőségeket és információkat az alábbi linkeken lehet találni:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/megvaltozott-munkakepessegen-alapulo-ellatasok-uj

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-foosztaly


További fontos tudnivalók a komplex minősítésről

Az eljárás menetéhez kapcsolódóan hasznos információk:

 • A kérelmezőnek először a háziorvosát kell felkeresnie az eljárás megindításához, mert a háziorvos által kiadott dokumentumok szükségesek a kérelem benyújtásához.
 • Ezt követően össze kell gyűjteni minden, az aktuális egészségi állapotot leíró orvosi papírt. Amennyiben nem állnak rendelkezésre friss orvosi dokumentumok, akkor azokat a szakrendeléseken be kell szerezni. Erre azért van szükség, mert a vizsgálatokról szóló eredmények kellenek ahhoz, hogy teljes képet kaphassanak az orvosszakértők a kérelmező aktuális egészségi állapotáról.
 • A hivatalos eljárást már az orvosi papírok beszerzésével párhuzamosan érdemes megindítani az illetékes rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalnál.
 • Fontos, hogy az összes kötelező melléklet benyújtásra kerüljön, mert a hiányosságok miatt elhúzódhat az eljárás időtartama. Az adatlap kitöltése előtt javasoljuk a kérelemhez kapcsolódó tájékoztató áttanulmányozását.
 • A kitöltés megkezdése előtt érdemes átgondolni az eddigi munkahelyeket, a betöltött munkaköröket, mert a nyomtatványokon erre vonatkozó kérdések is szerepelnek. Erre azért van szükség, hogy a komplex minősítést végző bizottság teljes képet kapjon a minősítést kérelmező személy foglalkoztatási előzményeiről, eddigi munkatapasztalatáról.
 • A komplex minősítésben a megmaradt egészségi állapot és hasznosítható képességek feltárása történik egészségügyi, szociális és foglalkoztatási szempontból. A minősítést egy minimum négytagú bizottság végzi, amely két fő orvos-szakértőből és egy fő foglalkozási rehabilitációs, illetve egy fő szociális szakértőből áll.
 • A minősítés személyes vizsgálat vagy a dokumentumok értékelése alapján egyaránt történhet.
 • A hatóság minden esetben írásban küld értesítést a komplex minősítés eredményéről. Amennyiben az eredménnyel nem ért egyet a kérelmező, úgy az elsőfokú határozat ellen a határozatot kiadó hatóságnál nyújtható be a fellebbezés. A hatóság által kiadott határozatok minden esetben tájékoztatást nyújtanak a jogorvoslati lehetőségekről.

A komplex minősítésről, besorolási kategóriákról, és az ellátások összegéről részletes információt a Kormányhivatal oldalán lehet találni:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/megvaltozott-munkakepessegen-alapulo-ellatasok-uj

A komplex minősítés igényléséhez egy nyomtatványt kell kitölteni, melyet erről a honlapról tud letölteni:

https://www.kormanyhivatal.hu/download/0/4b/40000/Rehab_ADATLAP.pdf


A komplex minősítés előnyei

A komplex minősítési eljárás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapításához kapcsolódik. Tehát, ha valaki pénzbeli ellátást szeretne igénybe venni, akkor a fent említett folyamaton át kell esnie. Ha az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60%-os, vagy kisebb mértékű, és a jogszabályban meghatározott egyéb jogosultsági feltételekkel is rendelkezik, akkor akár rehabilitációs ellátást vagy rokkantsági ellátást állapíthatnak meg részére.

A munkaerőpiacon történő elhelyezkedés során a minősítés támpontot adhat az érintett személy leendő munkáltatójának ahhoz, hogy meglássa: munkavállalója megmaradt képességei, eddigi munkatapasztalatai, valamint érdeklődése, meglévő, illetve fejleszthető kompetenciái milyen munkakör betöltésére teszik őt alkalmassá.

Az akkreditált foglalkoztatóknál történő munkavégzésnek az egyik feltétele a komplex minősítés megléte. Tehát, aki rendelkezik komplex minősítéssel, annak a nyílt munkaerőpiac mellett lehetősége van védettebb környezetben – akkreditált foglalkoztatóknál is – elhelyezkedni, így nagyobb valószínűséggel kerül olyan munkakörbe, ami az egészségi állapotát nem veszélyezteti, azt tovább nem rontja, és ami igazodik meglévő munkaképességéhez.

A munkáltatók szempontjából is van előnye a komplex minősítésnek, mert az a munkáltató, aki olyan személyt alkalmaz, akinek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60%-os, vagy kisebb mértékű, dolgozója után kedvezményekben részesülhet.( szociális hozzájárulási adókedvezmény, rehabilitációs hozzájárulás kiváltása: kedvezmények említése tételesen ezen a linken: https://ertekvagy.hu/hu/-/els-c5-91dleges-munkaer-c5-91-piaci-munkaad-c3-b3k)


Érhet-e hátrány a komplex minősítés miatt?

Nem.
Ha valaki rendelkezik komplex minősítéssel, arról nem köteles munkáltatóját tájékoztatni, kivéve ha ehhez kapcsolódóan pénzbeli ellátásban is részesül. Azt viszont tudnia kell, hogy mind ő maga, illetve munkáltatója is kedvezményektől eshet el a tájékoztatás hiánya miatt.


Hol dolgozhatok megváltozott munkaképességű személyként?

A megváltozott munkaképességű emberek számára több lehetőség is rendelkezésre áll ahhoz, hogy munkát vállaljanak. Vannak védettebb feltételeket biztosító, kifejezetten a megváltozott munkaképességű foglalkoztatására kialakított fejlesztő foglalkoztatók és akkreditált foglalkoztatók, vagy az általános körülményeket biztosító nyílt munkaerőpiaci munkáltatók vagy akár közfoglalkoztatók.

Ez általánosságban azt jelenti, hogy az érintettek bárhol dolgozhatnak, ahol a munkáltatók a képességeiknek, egészségi állapotuknak megfelelő munkahelyet tudnak számukra biztosítani.

Azonban minden munkahelynek megvannak a sajátos feltételei. (pl.: közfoglalkoztatásba csak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy vehet részt). Ezekről a feltételekről érdemes magánál a foglalkoztatónál, a rehabilitációs hatóságnál vagy az elhelyezkedést támogató akkreditált foglalkozási rehabilitációs célú szolgáltató szervezeteknél érdeklődni.


Milyen álláskeresési lehetőségeim vannak megváltozott munkaképességű személyként? Ki segíthet az álláskeresésben?

Milyen álláskeresési lehetőségeim vannak megváltozott munkaképességű személyként? Ki segíthet az álláskeresésben?

1. A járási hivatal rehabilitációs hatósági feladatokat ellátó osztályánál igénybe vehető szolgáltatások

A fővárosi/vármegyei kormányhivatal rehabilitációs hatóságánál a foglalkozási rehabilitációs ügyintézők személyes támogatást tudnak nyújtani az elhelyezkedéshez, egyéb szolgáltatások eléréséhez. Ha a komplex minősítése alapján nem szükséges kötelezően együttműködnie a rehabilitációs hatóságok foglalkozási rehabilitációs ügyintézőivel, akkor sincs akadálya, a szolgáltatások igénybevételének.

2. A járási hivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó osztályánál igénybe vehető szolgáltatások

Ha munkahelyet szeretne váltani, vagy megszűnt a munkahelye, felkeresheti a lakóhelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályát (korábban „munkaügyi központ”). 

3. Az akkreditált szolgáltató szervezeteknél igénybe vehető szolgáltatások

Az akkreditált szolgáltató szervezetek kifejezetten a megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedését segítik. Tevékenységük ingyenes, a céljuk, hogy megfelelő munkakörben tartós elhelyezkedést kínáljanak a hozzájuk forduló érdeklődőknek.

A szolgáltató szervezetek elérhetősége itt található:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/rehabilitacios-szolgaltatast-vegzo-akkreditalt-szolgaltatok – külső honlap

Ezek a szolgáltató szervezetek segítenek eligazodni a hivatalos ügyek intézésében, ajánlani tudnak olyan speciális rendezvényeket – például állásbörzéket, fórumokat –, amelyek kifejezetten a megváltozott munkaképességű személyeknek szólnak. Ismerik a környékbeli normál vagy „védett” munkáltatókat és azok jellemző állásigényét, aktuális álláslehetőségeit. Ezek a szakemberek nem csak a munkakeresésben tudnak segítséget nyújtani, de a munkára történő felkészítést is támogatják olyan szolgáltatásokkal, melyeknek célja az, hogy az érintettek alkalmassá váljanak a képességeikkel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatásra, elérve akár a nyílt munkaerőpiacot is.

4. Internetes álláskeresés

A technológia fejlődésének köszönhetően sok munkalehetőség otthonról, különböző állásportálokon keresztül is elérhető. Az állásportálok között vannak kifejezetten megváltozott munkaképességű személyeknek szóló oldalak is, mint:

 • a munkaadók és álláskeresők számára is ingyenes, Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által működtetett Érték Vagy! Portál, vagy
 • az elsősorban hallássérültek számára, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által létrehozott Akadályugrás.

 

5. További szervezetek elérhetősége az Érték Vagy! térképen

Az elhelyezkedésben személyes támogatást igénylő számára hasznos funkció lehet az Érték Vagy! Portálon elérhető szolgáltatástérkép, ahol rákeresve az adott településre, vagy a szolgáltatást nyújtó szervezetre látható, hogy az álláskeresőhöz legközelebb hol és milyen szervezethez tud fordulni közvetlen segítségért. 

A térképen az alábbi típusú szervezetek elérhetőségei találhatók meg:

 • rehabilitációs ügyintézők (megyei kormányhivatalok rehabilitációs hatóságai),
 • az akkreditált szolgáltató szervezetek (összes szolgáltatási helyszíne)
 • az akkreditált munkáltatók (összes telephelye)
 • a fejlesztő foglalkoztató szervezetek (összes telephelye)
 • a jelnyelvi tolmácsok,
 • az országos érdekvédelmi szervezetek, illetve
 • az egyes (infokommunikációs és fizikai) akadálymentesítési szakértők.

Megváltozott munkaképességű személyként hány órában dolgozhatok?

A jelenleg érvényes jogszabályok szerint munkaidő- és keresetkorlát nélkül végezhet munkát megváltozott munkaképességű személyként is. Így a munkaidő hosszát leginkább az általános egészségi állapota határozza meg.


Hogyan készüljek fel egy állásinterjúra?

Az állásinterjúra való felkészülés lényeges feltétele a sikeres elhelyezkedésnek.

Az állásinterjú során elsősorban egy személyes beszélgetésre számíthatunk. Ez a leggyakoribb kiválasztási forma, szinte kivétel nélkül alkalmazzák a munkáltatók. Célja, hogy a munkáltató összetettebb képet nyerjen a jelentkezőről. Nem mindegy, hogy milyen benyomást keltünk a személyes találkozás során. Tehát az állásinterjúra fel kell készülni: át kell gondolni hogyan jelenünk meg, milyen ruhát veszünk fel, mit viszünk magunkkal, hogyan fogunk viselkedni, miket fogunk mondani, mit szeretnénk megosztani magunkról, egészségi állapotunkról, eddigi munkahelyeinkről, munkatapasztalatainkról.

Ha bizonytalanok vagyunk bármelyik kérdésben, kérjünk segítséget közvetlen környezetünktől, esetleg szakembertől, például az akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezeteknél dolgozó szakemberektől.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/rehabilitacios-szolgaltatast-vegzo-akkreditalt-szolgaltatok– külső honlap

Felkészülés az állásinterjúra:

 1. Biztonságos helyre írja fel és tartsa észben az állásinterjú helyszínét és időpontját, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.
 2. Készüljön fel a szakmai életútjából, nézze át önéletrajzát, gondolja végig erősségeit, miért lenne érdemes Önt választaniuk.
 3. Az állásinterjú előtt tájékozódjon arról, hogyan jut el a meghallgatásra és az utazás mennyi időt vesz igénybe. Fontos, hogy az interjúra pontosan érkezzen.
 4. Igyekezzen minél több információt begyűjteni az adott munkáltatóról, illetve a munkakörről (ismerősök, barátok, újság, Internet stb.).
 5. Érdeklődjön, hogy dolgozik-e a cégnél ismerőse, ha lehetséges, vegye fel vele a kapcsolatot.
 6. Gondolja át, mit fog viselni az állásinterjún; nézze át, hogy tiszta, rendezett-e.
 7. Az állásinterjú előtti napon készítsen össze mindent a meghallgatáshoz: ruha, cipő, táska – benne a szükséges iratokkal (személyes iratai, önéletrajz, bizonyítványok másolatai, papír, toll, összeírt kérdései, referencia stb.).
 8. Kerülje a túl sok parfüm/dezodor/arcszesz, illetve ékszer használatát.
 9. Az állásinterjúra kizárólag a meghallgatáshoz szükséges dolgokat vigye magával, egyéb táskák, szatyrok ne rontsák megjelenését, ne nehezítsék a közlekedését, mozgását.

 

Az állásinterjú menete

 • Az interjúra lehetőleg egyedül menjen, és minimum 10 perccel korábban érkezzen.
 • Szánjon pár percet gondolatai rendezésére (kérdések – válaszok, mit mondana el magáról stb.); személyes problémáit hagyja az „ajtón kívül”.
 • Várja meg, míg szólítják, még akkor is, ha elmúlt a megbeszélt időpont. Finoman érdeklődhet, hogy nem feledkeztek-e meg Önről, mikor tudják fogadni.
 • Szemkontaktust felvéve, határozott kézfogással, érthetően mutatkozzon be.
 • Várja meg, amíg hellyel kínálják. A kabátot semmiképpen se tartsa magán, vagy az ölében; táskája maradjon elérhető helyen, de ne a földön; mobiltelefonját kapcsolja ki, vagy némítsa le.
 • Beszélgetés közben mindig figyeljen a testbeszédére, testtartására és a szemkontaktusra. Üljön kényelmesen, ne tördelje a kezét. Az arckifejezés sokat mond a beszélgetőpartner számára.
 • Semmiképp ne éljen az interjúztató által használt megszólításokkal, maradjon a hivatalos formánál!
 • Ne az egészségi állapota részletezésével kezdje a beszélgetést, azt csak a szükséges időben és mértékig említse. Ugyanez vonatkozik a magánélettel kapcsolatos dolgokra is.
 • Ne gyengeségeit, hanem erősségeit emelje ki.
 • Hallgassa végig a munkáltatót, a feltett kérdésekre érthetően válaszoljon, ne térjen el a tárgytól. Ha van kérdése, nyugodtan tegye fel.
 • Figyeljen a részletekre, igyekezzen minél pontosabban megjegyezni a fontos információkat (amint végzett, már az ajtón kívül jegyezze fel).
 • Tisztázza le a kiértesítés időpontját és módját (ajánlja fel, hogy szívesen érdeklődik telefonon).
 • Elköszönés: szemkontaktust felvéve, határozott kézfogással, érthetően. Ekkor már ne tegyen fel kérdéseket, ne kezdeményezzen beszélgetést.

Mire figyeljek a munkaszerződés megkötésekor?

A munkaszerződés megkötése előtt kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton részt vennie. A vizsgálatot a munkáltató fizeti, és a vizsgálat eredményéről szóló dokumentumot a munkáltatónak be kell mutatnia.

Jellemzően ezt követi a szerződéskötés, melyhez a munkáltató számos dokumentumot kérhet, ezek a következők lehetnek:

 • személyi igazolvány;
 • lakcímkártya;
 • adókártya;
 • TAJ kártya;
 • végzettséget igazoló dokumentumok;
 • erkölcsi bizonyítvány
 • TB kiskönyv
 • kiskorú gyermeket nevelő szülő esetén a gyermek adatai (családi adókedvezmény igénybevételéhez);
 • pénzbeli ellátásról szóló papírok;
 • utolsó munkahely kilépési papírjai (ha van);
 • magánnyugdíjpénztár nyilatkozat (ha van).

 

Megváltozott munkaképességéből adódóan a munkáltató kérheti:

 • Egészségi állapot mértéke, betegség jellege (az üzemorvossal kötelező megosztani)
 • Felülvizsgálat időpontja
 • Rehabilitációs Hatóság határozata, komplex minősítés, szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, vagy régi OOSZI/ORSZI/NRSZH határozat dokumentumok másolat
 • Milyen ellátásban részesül.

 

A munkaszerződés tartalma

A szerződésben kötelezően rögzíteni kell a munkaszerződést kötő felek nevét és legfontosabb adatait, a munkavállaló személyi alapbérét, munkakörét, illetve a munkavégzés helyét.

A munkaszerződés általában tartalmazza még

 • a napi munkaidőt,
 • az alapbéren túli munkabért és egyéb juttatásokat (ha vannak ilyenek),
 • a munkakörhöz tartozó feladatokat,
 • a szabadság mértékét (A megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy vakok személyi járadékára jogosult munkavállalónak évenként 5 munkanap pótszabadság jár.),
 • a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályait is,
 • a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

A munkaszerződés legalább két példányban készül, csak a felek aláírásával lesz érvényes. Az egyik aláírt példányt a munkavállaló kapja meg. A munkaszerződés mellett a munkaköri leírást is aláírja mind a munkáltató, mind a munkavállaló, melyben a munkakörbe tartozó feladatokat rögzítik.

Munkaszerződés módosítása

 • A munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható.
 • A munkáltató nem alkalmazhat semmilyen kényszert vagy retorziót a munkavállalóval szemben, ha a munkavállaló nem egyezik bele a munkáltató által javasolt módosításba.
 • Ha a módosítást a munkáltató rákényszeríti a munkavállalóra, vagy bármelyik fél a módosítás során megtéveszti a másik felet, a módosítási megállapodásuk 30 napon belül megtámadható a bíróságon.
 • Ha a munkavállaló szeretné a munkaszerződést módosítani, a javaslatára a munkáltató 15 napon belül köteles írásban válaszolni.
 • A munkaszerződés módosítása is csak írásban történhet.

 

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

Munkaviszony alapvetően az alábbi módok szerint szűnhet meg:

 • határozott idő lejártával,
 • közös megegyezéssel,
 • felmondással,
 • rendkívüli felmondással.

Próbaidőn belül nem kell megindokolni a felmondás okát, és nincs felmondási idő sem.
Próbaidőn túl viszont a közös megegyezés kivételével a munkáltatónak meg kell indokolnia a felmondást. Ha a munkavállaló mond fel rendkívüli felmondással, neki is indokolnia kell a döntését.


Az alábbiakban a témához kapcsolódó szakmai anyagok, adatbázisok elérhetőségét tüntetjük fel:


A témához kötődő legfontosabb jogszabályok:

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról;
 • 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról;
 • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;
 • 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról;
 • 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról
 • 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról.