Dátum: 2020-06-16

Batéi telephely o Időskorúak nappali ellátása Büssüi telephely o Időskorúak nappali ellátása Fonói Telephely o Időskorúak nappali ellátása Göllei telephely o Időskorúak nappali ellátása Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ o Időskorúak nappali ellátása o Házi segítségnyújtás o Szociális konyha o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás o Család- és gyermekjóléti szolgálat Kaposkeresztúri telephely o Időskorúak nappali ellátása Taszári…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Az intézmény alapítója: Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alapítás éve: 2006. Az intézmény jogelődje: Gyermekjóléti Központ (Nagybajom, Fő u. 46/a) és a korábbi Gondozási Központ (Nagybajom, Kossuth u. 12.). Az intézmény fenntartói: Nagybajom, Jákó, Csököly, Rinyakovácsi, Pálmajor települések önkormányzatának képviselő testületei.  A gesztor település Nagybajom. Az intézmény illetékességi területe: Nagybajom város, Jákó, Csököly, Rinyakovácsi, Pálmajor községek közigazgatási területe. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Az Intézmény immár több mint 30 éves múltra tekint vissza. Kezdetek óta azon dolgoznak, hogy hasznos segítséget nyújtsanak az arra rászoruló embereknek. Mindezt szeretettel, megértéssel, magas szakmai színvonalon teszik. Mára eljutottak oda, hogy öt idősklub, egy demens klub, a teljes kerületet lefedő házi segítségnyújtó hálózat működik, melyhez jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is társul. Továbbá halmozottan fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító részlegük és fogyatékos személyek…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

A Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a lakosság részére: – család- és gyermekjóléti szolgáltatás – helyettes szülői ellátás – jelzőrendszeres házi segítésnyújtás. Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Nyitva tartás: Hétfő: 8-16 Kedd: 8-16 Szerda: 8-16 Csütörtök: 8-16 Péntek: 8-16 (ügyfélfogadás nincs) A szolgálat igénybevételére az alábbi településeken…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

Az intézmény alaptevékenységei: étkezést biztosít a szociálisan rászorultak részére család és gyermekjóléti szolgáltatást végez idősek és fogyatékkal élők nappali ellátását végzi tanyagondnoki szolgáltatást és házi segítségnyújtást biztosít. A Gesztelyi Gondozási Központ munkatársai, a fent felsorolt alapszolgáltatásokat Gesztely, Hernádkak és Sóstófalva települések ellátási területein végzik. A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásai: a szociális étkeztetés, a házi…

Részletek

Dátum: 2020-03-09

Az Intézmény jelenlegi formájában 1997. január 01. napjától működik Makó Város Önkormányzatának fenntartásában. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásokat, gyermekvédelmi alapellátásokat, valamint egészségügyi alapellátásokat, amelyeket az Szt, a Gyvt., és az Eü. törvények kötelezővé tesznek. A Makói ENI integrált intézményként magába…

Részletek

Dátum: 2020-03-02

A Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intézmény kialakulása, a korábban önálló székhely és az egyes telephelyek állami fenntartásba kerülésének története: 2013. január 1. napjától állami fenntartásba került a korábban Felső-Kiskunsági és Duna-melléki Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett tassi fogyatékos személyek otthona. 2016. szeptember 1. napjától megvalósult integráció keretében létrejött a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális…

Részletek

Dátum: 2020-03-02

Támogató szolgálat célja, hogy Tatabánya Megyei Jogú Városban, a fogyatékossági támogatásra, vakjáradékra, valamely betegség, vagy állapot miatt magasabb összegű családi pótlékra jogosult személyeknek professzionális módon személyes gondoskodást, szállítást nyújtó szolgáltatást végezzenek annak érdekében, hogy a hozzájuk fordulók az elérhető legmagasabb fokú önálló életet élhessenek a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott támogatói tevékenységükkel. A szolgálat…

Részletek

Dátum: 2020-03-02

A szolgálatot 2007.január 1-étől a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás működteti. Kiemelt feladata a nehéz helyzetben lévő családok támogatása, a gyermekvédelmi hálózatba került gyermekek és családok gondozása, védelme. A szolgálat hatáskörébe tartozó települések: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny.  

Részletek

Dátum: 2020-02-18

Partnerszervezet tevékenységi köre és kapcsolódása a Montázs projekttel: Család-és gyermekjóléti Központ a saját látókörében lévő, fogyatékosságügyben érintett ügyfeleket delegálja a tanácsadásba. Segíti a szolgáltatás népszerűsítésében a tanácsadót, melynek elősegítése érdekében információval látja el a járás ellátórendszerével kapcsolatban.

Részletek

Dátum: 2020-02-13

2008-ban a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás a kistérség településein működő szociális ellátások egy intézménybe integrálásával hozta létre a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot. 2016. januárjában a Család és Gyermekjóléti Központ létrehozásával az integrált intézmény neve Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ lett. Az elmúlt években végzett folyamatos munkájukkal tették intézményüket a szociális és…

Részletek

Dátum: 2020-02-13

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az alapszolgáltatások szakmai egységen belül biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális szolgáltatásokat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás – idősek klubjai, nappali ellátás – fogyatékos személyek ellátása.  A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam, valamint a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben…

Részletek

Dátum: 2020-02-12

A támogató szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Részletek

Dátum: 2020-02-11

A Szociális Ágazati Portál Intézménykereső felületén a Szolgáltatói Nyilvántartásban szereplő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások körében kereshet megadott szempontok alapján. A Szolgáltatói Nyilvántartás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Sznyr.) rendelkezései szerinti hatósági nyilvántartás, mely a jogszabályi előírásokat teljesítő szolgáltatók, intézmények…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Az Otthon Segítünk Alapítvány központja Budapest, ahol kuratóriuma, igazgatósága és titkársága dolgozik. Ez az országos központ biztosítja a szakmai hátteret, végzi az adminisztrációt, forráskutatást, kapcsolatot tart a médiával, és – persze nem utolsó sorban – felkészíti a szervezőket, és rendszeres szupervíziót, tanácsadást, továbbképzést tart a közösséggé formálódó szervezőknek. Az ő munkájuk alapozza meg azt a…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Az Intézmény a fogyatékkal élő személyek ellátását végzi, támogató szolgáltatást és lakóotthoni elhelyezést biztosítva számukra. A támogató szolgáltatást keretén belül személyi segítést és szállítást biztosítanak az azt igénylőknek. A 2009-től működő lakóotthon 12 fő halmozottan sérült, fiatal felnőttnek nyújt családias jellegű tartós bentlakásos ellátást ápoló-gondozó célú lakóotthonként. A lakóotthonban élő fiatalok hétköznap délelőttönként szocioterápiás foglalkozásokon…

Részletek

Dátum: 2019-12-09

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ olyan integrált szociális intézmény, amely egy szervezetbe foglalja a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat, valamint a gyermekvédelmi alapellátások önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatait.  

Részletek

Dátum: 2019-10-15

A GTX KFT. 1994-ben alakult meg azzal a céllal, hogy megváltozott munkaképességű embereknek teremt munkahelyet. Tevékenységi körei: ipari bérmunka – kézi összeszerelés munkakörben áramelosztó kismegszakítókat szerelnek össze, mezőgazdaság – szőlő vadalany törzstelepek művelése, szőlőoltványok előállítása. A dolgozók felvételénél maximálisan figyelembe veszik azt, hogy egészségi állapota miatt mely területen tud munkát végezni. A kézi összeszerelés kézügyességet,…

Részletek

Dátum: 2019-10-11

A Szenvedélybetegek közösségi ellátásával fontos céljuk a szerhasználat (alkohol, kábítószer stb.) vagy valamilyen viselkedési addikció (társfüggőség, szerencsejáték-függőség, munkalkoholizmus, étkezési problémák stb.) okozta problémák korai felismerése, valamint ezek kezelése. Céljuk, hogy klienseiket végigkísérik a gyógyulási folyamatban, segítik számukra a testi függőségen túl a lelki függőségüket is kezelni. A közösségi ellátás igénybevétele együttműködési megállapodás alapján történik. Közösen gondozási tervet készítenek, célt (célokat) tűznek…

Részletek