Megosztás

A Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali klubja valamint család- és gyermekjóléti szolgáltatás területén nyújt szociális alapszolgáltatásokat 53 településen.

Család- és gyermekjóléti szolgálat:

  • Családsegítés: A működési területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
  • A gyerekjóléti alapellátás célja, hogy elősegítse az illetékességi területen lévő gyermekek védelmét, testi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, jólétét, családban történő nevelkedését. Hozzájáruljon veszélyeztetettségük megelőzéséhez a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, segítsék a gyermek saját családjában való nevelkedését.