Dátum: 2020-11-06

Az intézmény SNI tanulók nevelését, oktatását, fejlesztését végzi. A régióban kiemelt szerepet tölt be enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelésében, oktatásában. Ellátott feladat(ok): általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat), kollégiumi ellátás, óvodai nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás, szakiskolai nevelés-oktatás, utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése, egyéb

Részletek

Dátum: 2020-07-16

Kaposváron és a kaposvári kistérségben az országos elsők között indult meg a szemléletváltás, melynek során a gyermekek érdekeit szem előtt tartó szakszolgálati tevékenység előtérbe kerülése lehetővé tette az esélyegyenlőség, az integráció felerősödését, a társadalmi beilleszkedés, az elfogadás-befogadás jelenlétét. Az intézmény nem hagyományos, szegregált gyógypedagógiai intézmény, hanem a bekövetkezett módszertani és szervezeti megújulást követően, az integráció…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

Az utóbbi évek oktatáspolitikai változásai indukálták azon terveinket, hogy sajátos nevelési igényű kisgyermekek ellátására óvodai csoporttal bővüljön intézményünk, és kezdeményeztük fenntartónknál a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésénél átalakításunkat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé. Négy év következetes munkája hozta meg e két álmunk teljesülését. 2007 szeptemberében indult halmozottan sérült kisgyermekeket nevelő óvodai csoportunk, majd egy év múlva újabb…

Részletek

Dátum: 2020-06-16

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) gondoskodik Magyarorzágon az Adolf Kolping szellemiségét követő óvodák, általános- és szakiskolák, valamint az idősek, betegek és fogyatékkal élők ellátását végző szociális otthonok fenntartásáról, működtetéséről. Egyedülálló módon tehát egyszerre biztosít lelki, szakmai és pénzügyi hátteret a gyermekek, szakiskolai tanulók oktatásához és az idősek, elhagyatottak ápolásához. A KOSZISZ jelenleg…

Részletek

Dátum: 2020-02-13

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az alapszolgáltatások szakmai egységen belül biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális szolgáltatásokat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás – idősek klubjai, nappali ellátás – fogyatékos személyek ellátása.  A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam, valamint a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben…

Részletek

Dátum: 2019-10-11

Kibővített szakmai tartalommal, 2017. január 1-től a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott NMI Művelődési Intézet Nkft. az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el azokat a közművelődési szakmai szolgáltató és módszertani feladatokat, amit szellemi jogelődje, a Nemzeti Művelődési Intézet költségvetési szervként végzett. A gazdasági társaság egyedülálló szervezeti kereteivel, országos és határokon átívelő partneri…

Részletek

Dátum: 2019-08-29

Az Alapítvány 1998 november 4-én azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítse Miskolc város óvodás korú értelmileg sérült gyermekeit. Az alapítvány célja: A Miskolc és vonzáskörzetéhez tartozó 3-7 éves elsősorban értelmileg sérült illetve társuló fogyatékosságokkal (érzékszervi, mozgásbeli) valamint autizmus diagnózissal óvodába kerülő gyermekek hatékony nevelésének elősegítése, oktatási feltételeinek javítása. Tevékenységek: nevelés és oktatás, képesség fejlesztés,…

Részletek

Dátum: 2019-07-18

A Pécsi Szakképzési Centrum 13 szakképző intézményével 8 Baranya megyei településen folytat tradicionális értékekre épülő, a jelen és jövő gazdasági kihívásaihoz illeszkedő szakképzési tevékenységet. Közel 6500 tanulójával a megye egyetlen, a Dél-Dunántúl legnagyobb szakképzési centruma. Tagintézményeink elsősorban szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai oktatás-nevelés során képezik a tanulókat, de a centrum lehetőséget nyújt a nappali, esti, levelező…

Részletek

Dátum: 2019-06-19

Nagyatádon az eltérő értelmi fejlődésű gyermekek iskoláztatása 1961-ben kezdődött, az általános iskola mellett működő gyógypedagógiai osztályokban. A nagyatádi Tanács 1970-ben önálló intézményt alapított a régi elemi iskola épületében Kisegítő Iskola néven. Az első igazgató Zala József 57 tanulóval és 4 fős nevelőtestülettel kezdte meg az oktató-nevelő munkát. Ma már megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik azon kollégáik, akiket az…

Részletek

Dátum: 2019-06-07

A Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület (KIFE) 31 tagszervezetet és 5 magánszemély tagot tömörítő, országos hatókörű egyesület, melynek célja a magyarországi és határon túli katolikus ifjúsági és felnőttképző intézmények közötti összefogás, kapcsolattartás és szakmai testületekben való együttmunkálkodás. Szervezetünk különösen törekszik a képzési tevékenység minőségének folyamatos fejlesztésére, a tagszervezetek munkájának támogatására és tagjainak hazai és külföldi…

Részletek

Dátum: 2019-06-06

Az intézmény óvodájába és iskolájába valamint speciális szakiskolájába a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján kerülhetnek felvételre a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok Baranya Megye egész területéről. A kollégiumban az intézmény óvodájába, általános iskolájába, ill. speciális szakiskolájába tanuló gyermekek elhelyezése történik. A Pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait a mohácsi kistérségben élők vehetik…

Részletek

Dátum: 2019-06-06

Az elkülönített nevelésnek nagy hagyományai vannak Európa fejlett országaiban, így nálunk Magyarországon is. A gyógypedagógia területén a XIX. századtól kezdődően jöttek létre speciális iskolák. Pécsett, 1947. szeptember 1.-jén „a körülmények kényszerítő és sürgető hatására” hivatalosan is megnyitotta kapuit a rászorultak előtt az első Pécsi Állami Gyógypedagógiai Iskola. Az Intézménybe Pécs város területén, valamint Pécs vonzáskörzetében…

Részletek

Dátum: 2019-05-30

A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és ellenőrzési modellt vezetett be. Szolgáltatások: korai fejlsztés szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás logopédia tanácsadás konduktív pedagógia gyógytestnevelés Óvoda- és Iskolapszichológia tehetséggondozás pályaválasztás Ellátott feladatok: szakértői bizottsági tevékenység, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés…

Részletek

Dátum: 2019-05-29

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2013. szeptember 1. nappal jött létre, amikor a pedagógiai szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013 (II.26) EMMI rendelet teljesen új szervezeti alapra helyezte a szakszolgálati feladatokat ellátó intézményeket. Ettől az időponttól kezdődően a megyében egy pedagógiai szakszolgálati intézményben egyesültek az addig különböző fenntartatásban és szervezeti formában működő szakértői bizottságok, nevelési tanácsadók, beszédjavító…

Részletek

Dátum: 2019-05-29

Az intézmény munkájának és az intézmény által ellátott sajátos nevelési igényű tanulók támogatása érdekében létrehozták az Alapítvány a Kalocsai Gyógypedagógiáért nevű szervezetet. Az intézmény egységei: Szakiskolai intézményegység Általános iskola Fejlesztő nevelés oktatás intézményegység Utazó Gyógypedagógiai Hálózat intézményegység Felsőoktatás Készségfejlesztő iskola Munkaközösségek Az Intézményben lehetőség van SHS (Súlyosan Halmozottan Sérült személyek) Szakmai napok megtartására.

Részletek

Dátum: 2019-05-28

Egyetemünk az ország egyik legrégebbi oktatási intézménye: 1538 óta gazdag tapasztalatokkal, református keresztyén elkötelezettséggel, a modern kor színvonalán végzi oktatói, nevelői munkáját. Világi képzéseinken tanítók, ifjúságsegítők tanulhatnak, hitéleti szakjaink pedig az egyházi szolgálatra és a keresztyén értelmiségi létre készítenek fel – a „Közösség, hit, tudás” jelmondat szellemében. Képzések: A Debreceni Református Hittudományi Egyetem államilag akkreditált, egyházi fenntartású…

Részletek

Dátum: 2019-05-24

A Csillagház Általános Iskola 1973-as létrejötte óta biztosít nappali rendszerű iskolai nevelést-oktatást a halmozottan fogyatékos, mozgáskorlátozott gyermekek számára. Az iskola tanulóit a mozgáskorlátozottság különböző súlyosságú megjelenési formái mellett a társuló enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság, a beszédfogyatékosság, a látás-, hallás- és magatartászavar jellemzi. Jelenleg az intézményben a gyermekek mintegy fele nem beszél, és szinte minden…

Részletek