Megosztás

Az Alapítvány 1998 november 4-én azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítse Miskolc város óvodás korú értelmileg sérült gyermekeit.

Az alapítvány célja:

A Miskolc és vonzáskörzetéhez tartozó 3-7 éves elsősorban értelmileg sérült illetve társuló fogyatékosságokkal (érzékszervi, mozgásbeli) valamint autizmus diagnózissal óvodába kerülő gyermekek hatékony nevelésének elősegítése, oktatási feltételeinek javítása.

Tevékenységek:

  • nevelés és oktatás,
  • képesség fejlesztés,
  • ismeretterjesztés,
  • a speciális nevelési szükségletek kielégítését szolgáló új módszerek bevezetése,
  • tárgyi, személyi feltételeinek javítása.
  • Az individuális képesség fejlesztéshez szükséges speciális eszközök, játékok segéd és sporteszközök bővítése.
  • A Tüskevár Tagóvoda pedagógiai módszertani kultúrájának megtartása és továbbfejlesztése.
  • eszköz beszerzés (sportszerek, udvari játékok, szőnyegek, fejlesztő játékok, számítógépek, fénymásoló stb.)
  • gyermekek számára programok megszervezése