Megosztás

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2013. szeptember 1. nappal jött létre, amikor a pedagógiai szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013 (II.26) EMMI rendelet teljesen új szervezeti alapra helyezte a szakszolgálati feladatokat ellátó intézményeket. Ettől az időponttól kezdődően a megyében egy pedagógiai szakszolgálati intézményben egyesültek az addig különböző fenntartatásban és szervezeti formában működő szakértői bizottságok, nevelési tanácsadók, beszédjavító intézetek és egyéb szakszolgálati feladatot ellátó intézmények. Az új intézményi struktúra elsődleges célja az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, valamint a protokollok által meghatározott, egységes szemléletű és szakmai tartalmú diagnosztikai és terápiás munka megszervezése.

Intézmény alapfeladatai, sajátosságai:

A Nemzeti Köznevelési Törvény 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint nevesíti a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, melyek a szülők és a pedagógus nevelőmunkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását hivatottak segíteni.

  • gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
  • fejlesztő nevelés,
  • szakértői bizottsági tevékenység
  • nevelési tanácsadás
  • logopédiai ellátás
  • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
  • konduktív pedagógiai ellátás
  • gyógytestnevelés
  • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinációja
  • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának koordinációja

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szervezeti felépítését tekintve székhelyintézményből, egy megyei és egy szakosított tagintézményből, és 11 tankerületi tagintézményből épül fel. Feladataikat összesen 25 intézményi, tagintézményi telephelyen látják el.