Megosztás

A képen zöld és sárga figurák összefonódva láthagtóak, illetve az iskola neve.A Csillagház Általános Iskola 1973-as létrejötte óta biztosít nappali rendszerű iskolai nevelést-oktatást a halmozottan fogyatékos, mozgáskorlátozott gyermekek számára. Az iskola tanulóit a mozgáskorlátozottság különböző súlyosságú megjelenési formái mellett a társuló enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság, a beszédfogyatékosság, a látás-, hallás- és magatartászavar jellemzi. Jelenleg az intézményben a gyermekek mintegy fele nem beszél, és szinte minden tanulót érint a beszéd valamilyen rendellenessége.

KÉPZÉSI SPECIALITÁSOK A CSILLAGHÁZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN:

  1. Speciális tantárgyak
   • A mozgásnevelés a gyógytorna mozgásanyagára épül.
   • A munkatevékenység az ergoterápia egyik fontos színtere.
   • A komplex művészeti nevelés (KMN) esztétikai, humán értékeket közvetít.
   • A gépírás és informatika elsősorban a számítógép-kezelés, szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapelemeinek elsajátítását jelenti.
 1. Speciális foglalkozások
  • Az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció (AAK) olyan kiegészítő, segítő kommunikációs módszerek, eszközök, technikák összessége.
  • A beszédterápia a mozgásterápia és logopédia eszközrendszerének együttes alkalmazásával korrigálja a sérült beszédet, ezzel elősegíti a gyermekek beilleszkedését szűkebb és tágabb környezetükbe.
  • Az evésterápia szorosan kapcsolódik a beszéd- és mozgásneveléshez. Az evésterápia az egészséges fejlődésmenet lépésein vezeti végig a gyermekeket, megtanítja a szabályos harapást, rágást, nyelést, és a száj izmainak tréningjén keresztül elősegíti a beszédfejlődést is.
  • A kutyaasszisztált órák szerves részét képezik a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók szakszerű nevelésének, oktatásának.

Az Alapítvány célja:

A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek korszerű és szakszerű iskolai és iskolán kívüli fejlesztésének, nevelésének, gondozásának, szabadidős tevékenységének segítése, támogatása. Ehhez kapcsolódóan az Alapítvány célkitűzése a gyermekek fejlődéshez szükséges akadálymentes épített és tárgyi környezet folyamatos fejlesztése, hozzájárulás terápiás foglalkozások szervezéséhez, külső helyszíneken, társintézményekkel közösen szervezett programok megvalósításához, lebonyolításához, ezzel érzelmi és szociális életük gazdagításához, a lehetséges önállóságra, önellátásra nevelésükhöz. Az Alapítvány célja továbbá a fentiek mellett a halmozottan fogyatékos gyermekek oktatásával-nevelésével foglalkozó szakemberek szakmai fejlődésének, kutató és ismeretterjesztő tevékenységének elősegítse, más intézményekkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és együttműködés támogatása.