Megosztás
Kaposváron és a kaposvári kistérségben az országos elsők között indult meg a szemléletváltás, melynek során a gyermekek érdekeit szem előtt tartó szakszolgálati tevékenység előtérbe kerülése lehetővé tette az esélyegyenlőség, az integráció felerősödését, a társadalmi beilleszkedés, az elfogadás-befogadás jelenlétét. Az intézmény nem hagyományos, szegregált gyógypedagógiai intézmény, hanem a bekövetkezett módszertani és szervezeti megújulást követően, az integráció gyakorlati modelljét bemutató Módszertani központ.

Az intézmény feladata és alaptevékenysége:

Sajátos nevelési igényű (enyhe, középsúlyos értelmi fogyatékos, súlyosan – halmozottan fogyatékos, autista, beszédfogyatékos) gyermekek, tanulók pedagógiai, gyógypedagógiai ellátása.

Az utazó szakemberhálózat keretében városi, járási szinten a többi gyermekkel együtt nevelt, integrált, speciális ellátást igénylő gyermekek fejlesztése utazó gyógypedagógusokkal,sérülés-specifikus fejlesztő szakemberekkel,terapeutákkal,pszichológusokkal.

A nevelési-oktatási folyamat eredményességét szolgáló kutató-fejlesztő csoport működtetése. Felsőfokú, főiskolai és egyetemi szintű képzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzése. Feltételek megteremtése azon tanulóknak, akiknek gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz a lakóhelyükön nincs lehetőségük, kollégiumi elhelyezésük.

A speciális intézmény mint forrásközpont, fejlesztő, tanácsadó, szakmódszertani központ működik. Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógusokkal, az integrációban résztvevő szakemberekkel, speciális szakemberekkel, társadalmi intézményekkel.

Az intézmény központi szerepet tölt be a mentális és fejlődési zavarral küzdő tanulók nevelésében, oktatásában, fejlesztésében. Kiváló szakmai együttműködés alakult ki az IKOP és az intézmény között, ezt formalizálná az együttműködési megállapodás.