Megosztás

A képen két bábu látható kézenfogva narancs színnel melettük egy harmadik kék színnel, valamint az intézmény neve szürke és fehér színnel.Az intézmény óvodájába és iskolájába valamint speciális szakiskolájába a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján kerülhetnek felvételre a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok Baranya Megye egész területéről.

A kollégiumban az intézmény óvodájába, általános iskolájába, ill. speciális szakiskolájába tanuló gyermekek elhelyezése történik.
A Pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait a mohácsi kistérségben élők vehetik igénybe.
A korai fejlesztés és gondozáshoz a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye szükséges.

Működési területek:

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.
 • Középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált oktatása.
 • Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4.évfolyam).
 • Középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált oktatása.
 • Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8.évfolyam).
 • Középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált oktatása.
 • Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9–10.évfolyam).
 • Halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált oktatása.
 • Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált oktatása.
 • Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon.
 • Halmozottan fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált oktatása.
 • Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése.
 • Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése.
 • Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
 • Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység:

 • Egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása.
  Ifjúság-egészségügyi gondozás.
 • Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása.