Megosztás

A képen az egyetem címere zöld alapon egy bárány, búzakalász, zászló 1538, illetve az intézmény neve látható.Egyetemünk az ország egyik legrégebbi oktatási intézménye: 1538 óta gazdag tapasztalatokkal, református keresztyén elkötelezettséggel, a modern kor színvonalán végzi oktatói, nevelői munkáját. Világi képzéseinken tanítók, ifjúságsegítők tanulhatnak, hitéleti szakjaink pedig az egyházi szolgálatra és a keresztyén értelmiségi létre készítenek fel – a „Közösség, hit, tudás” jelmondat szellemében.

Képzések:

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem államilag akkreditált, egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény gazdag hagyományaival, magas szintű oktatói és kutatói munkájával szolgálja az egyházi és a világi szakemberek képzését. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával 2011-ben végbement integráció óta a hitéleti szakok mellett „világi” szakokat is kínálnak a jelentkezőknek, és minden végzett hallgatónak államilag elismert oklevelet adnak.

  • hitéleti szakok
  • doktorképzés, habilitáció
  • angol nyelvű kurzusok
  • évközi kántorképzés
  • tanító szak, egyéb világi szakok
  • szenior akadémia
  • továbbképzések