Megosztás

Az utóbbi évek oktatáspolitikai változásai indukálták azon terveinket, hogy sajátos nevelési igényű kisgyermekek ellátására óvodai csoporttal bővüljön intézményünk, és kezdeményeztük fenntartónknál a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésénél átalakításunkat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé.

Négy év következetes munkája hozta meg e két álmunk teljesülését. 2007 szeptemberében indult halmozottan sérült kisgyermekeket nevelő óvodai csoportunk, majd egy év múlva újabb csoport indítását kellett megvalósítanunk, mert 2008 szeptemberében 19 kisóvodás járt Mesevár óvodánkba.

2008 július 1-jétől bővültek szakfeladataink, minden tagozatunkon fogadhatunk értelmileg akadályozott gyermekeket, és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé lettünk (EGYMI). Az EGYMI célja, hogy intézmények közötti együttműködési megállapodás alapján segítse a többségi óvodákban és iskolákban integráltan nevelt SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyermekek speciális fejlesztését valamint, kihelyezett továbbképzésekkel, kistérségi szakmai- és nyílt napokkal szolgálja a környék pedagógusait, tájékoztatná az érdeklődő szülőket.

Ennek érdekében szoros szakmai együttműködésre törekszünk a Várpalotai Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, jó kapcsolatot alakítottunk ki a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, valamint a kistérség óvodáival és általános iskoláival.