Dátum: 2020-03-02

A Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány komplex életformáló és szemléletváltó interaktív honlapja az egészség megőrzése érdekében. A honlappal céljuk komplex útmutatást, segítséget adni az életmódunk átformálásához, az egészséges éntudat kialakításához az egészséges étkezés, a rendszeres testmozgás, a főbb betegségek megelőzése érdekében tett lépéseken keresztül. A fórum különböző témákban, szakértők segítségével nyújt segítséget.

Részletek

Dátum: 2020-03-02

A Mosolygós Gyermekekért Alapítványt azzal a céllal hozták létre, hogy segítsék a Tatabányán és a város környékén, valamint a Közép-dunántúli Régióban élő gyermekeket, fiatalokat valamint családjaikat. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai szociális és humán szférában dolgozó, magasan kvalifikált szakemberek, akik önkéntes munkájukkal is hozzájárulnak a programok sikeréhez. Céljuk: A működési területen élő gyerekek, fiatalkorúak és családjaik…

Részletek

Dátum: 2020-03-02

Az Egyesület célja és küldetése: A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén élő értelmi fogyatékos emberek és családjaik egyenjogú és teljes körű társadalmi befogadásának igényével indokolt érdekeinek képviselete, érvényesítése és védelme, társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, habilitációjuk-rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Az Egyesület tevékenysége: Ügyfélfogadás  –  tagságra való tekintet nélkül. Havonta hírlevél kiadása,…

Részletek

Dátum: 2020-03-02

Az ÉFOÉSZ olyan civil szervezet, amely szülői kezdeményezésre alakult meg 3 évtizede. Azoknak az embereknek az érdekeit próbálta meg és próbálja meg képviselni, akik valamennyi fogyatékkal élők közül talán a leghátrányosabb helyzetben vannak, és a legkiszolgáltatottabbak. Ugyanakkor mérhetetlen szeretettel, bizalommal vannak mások iránt, és akik között még találkozhatunk az önzetlenséggel és érdek nélküli ragaszkodással. Ők az értelmi…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

A Verseghy Ferenc Könyvtár jogelődje, a Szolnok Városi Könyvtár megalapításának gondolata 1904-re nyúlik vissza. Hild Viktor (1855-1929) muzeógus és hírlapíró a Független Lap című helyi lapban fejtette ki egy közgyűjtemény felállításának fontosságát. Az ő érem- és könyvadománya, valamint Kautz Károly cipészmester ezer kötetes hagyatéka alapozta meg 1933-ban a Szolnoki Könyvtár és Múzeumegyesület megalakulását. 1934. november 11-én dr. Balogh Béla (1890-1947)…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, mint települési, megyei, és országos feladatokat ellátó nyilvános könyvtár küldetésének tekinti, hogy az elérhető legmagasabb minőségben hozzáférhetővé tegye a több mint 130 éves múltja alatt felhalmozott kulturális kincseket, biztosítsa az információhoz és a tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést. Települési könyvtárként: elősegítik Szeged és Csongrád megye gazdasági, természeti,…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

Az egyházmegye létrejötte előtt már jelentős keresztény hagyományokkal rendelkezett a püspökség székvárosa. A terület római kori központja, Pécs elődje, Sopianae város volt, amely virágkora a 4. századra tehető. A 3. sz. végén (kb. 297) történt közigazgatási átszervezés nyomán, Pannonia Inferior tartomány D-i részéből kialakított, Valeria provincia polgári közigazgatásának székhelye lett. A 4. században jelentős keresztény…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a kormány általános hatáskörű területi kormányzati igazgatási szervei. A területi közigazgatás legnagyobb egységeit képező 20 kormányhivatal a megyeszékhelyeken, a főváros és Pest Megye esetében pedig Budapesten működik. A kormányhivatalok a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően összehangolják és elősegítik a kormányzati feladatok területi végrehajtását (részletesebben ld. a kormányzati igazgatásról szóló 2018.…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

A Debreceni Művelődési Központ a helyi közösségi kultúra központja. Mint a város legnagyobb közművelődési intézménye kiemelkedően gazdag közösségi – kulturális szolgáltatásokat, programokat kínál Debrecen és térsége lakóinak, közösségeinek és az idelátogató vendégeknek. Több mint 70 civil szervezettel állunak munkakapcsolatban. Büszkék arra, hogy 2014-ben az intézmény dolgozóinak igényes munkája eredményeként a DMK második alkalommal kapta meg…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

Miskolc város könyvtártörténetének mérföldkövei a 19. század utolsó éveihez kapcsolódnak. 1899-ben városi és vármegyei támogatással létrejött a Borsod-Miskolci Múzeum keretében az a nyilvános könyvtár, amely a városi és a megyei könyvtárnak az elődjévé vált. Közös gyűjteményi örökségünk részei azok a 20. század első felében a köz javára fölajánlott civil polgári könyvadományok, amelyeknek köszönhetően Horváth Lajos…

Részletek

Dátum: 2020-02-18

Egerszólát Egertől 12 km-re, északnyugatra, a Farkas és a Préda hegyek között, a Szólát-patak völgyében fekvő település. A község neve elé megkülönböztetésül került az Eger előtag. 1248-ban Zowlat néven, 1310-ben pedig Zolach néven szerepel oklevelekben. 1773-ban Szóláth névalakban jegyezték. Később a település két részre vált szét, az 1552-es török ostrom alatt mindkét rész megsemmisült. 1699-től kezdett ismét…

Részletek

Dátum: 2020-02-13

A fogyatékossággal élők számára elsősorban, sorstársi közösséget, életformájukat segítő fontos információkat, életmódbéli tanácsokat nyújtanak. A mindennapokat könnyítendő, olyan alapvető ügyintézésben is támogatják a tagjaikat, mint a hivatalos levelek értelmezése, írása, nyomtatványok kitöltése, gyógyászati segédeszközök beszerzése, gyógycipő méretvétel és átvétel helyszíni megszervezése.

Részletek

Dátum: 2020-02-12

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete Salgótarján, Lőwy Sándor út 12-14. szám alatti telephelye 2007. július 01-től akkreditált munkahely. Céljuk: megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő emberek foglalkoztatása, a célcsoport számára munkaerő-piaci információ nyújtása, szociális-, munka-, pálya-, és rehabilitációs tanácsadás, a megváltozott munkaképességűek, valamint a munkáltatók, köztük a civil szervezetek tájékoztatása, a jogszabályi környezet folyamatos változásáról, érzékenyítésről, hogy…

Részletek

Dátum: 2020-02-12

A rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv. Alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme.

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Az egyesület közhasznú szervezetként igyekszik a mozgáskorlátozottak érdekeit képviselni a mindennapi élet legkülönbözőbb területein. Működésünk egész Zala megyére kiterjed. Szolgáltatások: támogató szolgálat: személyi segítés, szállítás biztosítása a súlyosan mozgássérült, fogyatékos embereknek sorstársi tanácsadás:  képzett tanácsadónk a saját tapasztalata alapján személyre szabott tanácsadással segít a mozgássérült embereknek az önálló életvitel kialakításában, információkkal látja el őket az ellátásokkal,…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Az Otthon Segítünk Alapítvány központja Budapest, ahol kuratóriuma, igazgatósága és titkársága dolgozik. Ez az országos központ biztosítja a szakmai hátteret, végzi az adminisztrációt, forráskutatást, kapcsolatot tart a médiával, és – persze nem utolsó sorban – felkészíti a szervezőket, és rendszeres szupervíziót, tanácsadást, továbbképzést tart a közösséggé formálódó szervezőknek. Az ő munkájuk alapozza meg azt a…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Céljuk nemcsak az, hogy hallássérült ügyfeleik, megrendelőik számára a társadalmi életben való teljes jogú részvételt tanácsadással, segítségnyújtással biztosítsanak, hanem az is, hogy elérhetővé tegyék számukra a szociális és életvitelt segítő szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Támogató szolgáltatásokat is szerveznek. Céljaik között szerepel az is, hogy munkájukkal még teljesebbé tegyék a siket és nagyothalló emberek kultúrához való jogát,…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

2013 januárja óta működik önsegítő csoportjuk, melyet Veszprém megyei, autizmus spektrumzavarral élő gyermeket nevelő szülők hoztak létre. A találkozások során kiderült, hogy a családok hasonló gondokkal küzdenek, a támogató- és ellátó rendszer hiányosságai mindenkinek problémát okoznak. Az például, hogy a szülőknek sokszor maguknak kell felkutatni és finanszírozni a fejlesztési lehetőségeket, nagy terhet jelent a családok…

Részletek

Dátum: 2020-01-28

Az Egyesület elődje az MVGYOSZ Veszprém Megyei Szervezete volt megalakulásától, 1964-től 2004-ben bekövetkezett megszűnéséig. Olyan egyesület létrehozására törekedtek, amely büszke az elődök tevékenységére, amely épít a közös munkával elért addigi eredményeikre, az addigi vívmányokra, és ha lehetősége engedi, igyekszik továbbfejleszteni ezeket. Az Egyesület olyan önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely a célkitűzéseiben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes…

Részletek

Dátum: 2019-12-09

A Civil kerekasztal fő célja: A Kerekasztal a partneri viszony kialakításával, illetve fenntartásával biztosítja a társadalmi szervezetek részvételét a városi döntéshozatalban. A résztvevő társadalmi szervezetek érdekeinek hatékonyabb érvényesítése, álláspontjuk egyeztetése, egységes fellépés biztosítása az Önkormányzati döntések előkészítésében. Konkrét céljai: A Kerekasztal Szervezetének kialakítása és működési rendjének meghatározása. A működési területén lévő civil szervezetek összefogása a…

Részletek