Megosztás

Céljuk nemcsak az, hogy hallássérült ügyfeleik, megrendelőik számára a társadalmi életben való teljes jogú részvételt tanácsadással, segítségnyújtással biztosítsanak, hanem az is, hogy elérhetővé tegyék számukra a szociális és életvitelt segítő szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Támogató szolgáltatásokat is szerveznek.

Céljaik között szerepel az is, hogy munkájukkal még teljesebbé tegyék a siket és nagyothalló emberek kultúrához való jogát, ezzel is növelve esélyegyenlőségüket a társadalomban. A siket és nagyothalló emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítését elsősorban a tolmácsszolgáltatás működtetésével valósítják meg.

Minden élethelyzetben, a köznapi életben jelnyelvi és orális tolmács közreműködését biztosítják magánszemélyek és jogi személyiséggel rendelkező intézmények részére. Tevékenységükről, illetve elérhetőségeikről nemcsak azon intézményeket kívánják tájékoztatni, amelyek fogyatékosügyi területen biztosítják a társadalomba történő beilleszkedést, hanem minden olyan intézményt, közintézményt is, amely a hozzá érkező siket és nagyothalló ügyfeleket egyenrangú partnerként kezeli a hivatalos eljárások során. Ezzel a hozzáállással is támogatva, segítve őket önálló életvitelükben, döntéshozatalukban. Szeretnék, ha egyre több előítéletektől mentes, nyitott intézmény látogatná meg honlapjukat, és az ott látottak alapján venné igénybe szolgáltatásaikat.