Megosztás

A képen az egyesület logoja látható, körben 8 színes emberke karolja egymást középen pedig egy baba fehér bottal kék alapon fehér színnel látható.Az Egyesület elődje az MVGYOSZ Veszprém Megyei Szervezete volt megalakulásától, 1964-től 2004-ben bekövetkezett megszűnéséig. Olyan egyesület létrehozására törekedtek, amely büszke az elődök tevékenységére, amely épít a közös munkával elért addigi eredményeikre, az addigi vívmányokra, és ha lehetősége engedi, igyekszik továbbfejleszteni ezeket. Az Egyesület olyan önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely a célkitűzéseiben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre, és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint működik.

A tagság rendes és pártoló tagokból áll.

Az egyesülethez való csatlakozás lehetősége mindenki számára biztosított, aki támogatja az alapszabályban meghatározott célokat, és elfogadja a benne foglaltakat.

Az egyesület a kiemelten közhasznú tevékenységei:

  • Betegségmegelőzés
  • Szociális tevékenység
  • Képességfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok
  • Kulturális tevékenység
  • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése.
  • Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.
  • Következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban való végrehajtására. Az egyesület elsősorban a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel.

Ennek érdekében az egyesület

 • segédeszközöket adományoz, egyéb természetbeni támogatást nyújt a működési terültén élő tagok számára, a Látássérültek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében esetenként pénzbeli vagy természetbeni adományban részesíti a szociálisan erre rászoruló tagokat
 • lehetőséget biztosít az MVGYOSZ sík- és pontírású folyóiratainak előfizetésére
 • segítséget nyújt a fogyatékossági támogatás igénylésében, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának ügyintézésében, valamint vakvezető kutya igénylésben
 • a “Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány által kiírt beszélgetési díjhoz, telefonbekötéshez, internet eléréshez nyújtandó pályázati támogatásra jelentkezők adatlapjának a megfelelő helyre való továbbításáról gondoskodik, emellett egyéb pályázati adatlapok elérhetőségét (Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Informatika a látássérültekért Alapítvány, Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány stb.) biztosítja
 • együttműködik az egyéb, kiemelten a fogyatékosügyi-, a szociális-, az egészségügyi-, az oktatási-, nevelési- és a művelődési szervekkel
 • gondoskodik a céljai megvalósításához kapott anyagi eszközök célszerű felhasználásáról.