Dátum: 2019-08-28

A Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületét a bíróság 2004-ben jegyezte be. Az egyesület munkája azonban már több mint 60 évre tekint vissza. 1956-ban hozta létre Gyengéné Fogarassy Margit a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Győr-Moson-Sopron Megyei csoportját. Ha egy ember elveszti a látását, egy más világba kerül. Ebben az új, jóval nehezebb helyzetben…

Részletek

Dátum: 2019-08-28

Az alapítvány 2008. január 16-án alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön, és támogatásokat juttasson el a magyar gyermekegészségügy részére. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügy rehabilitációs tevékenység. Segít magyar családokon, akiknek súlyosan beteg gyermeke elhúzódó és életmentő kezelésen illetve ápolásán esik át. Segít magyar családokon, akiknek súlyosan beteg gyermeke elhúzódó és életmentő kezelésen illetve ápolásán esik…

Részletek

Dátum: 2019-07-18

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 1981. április 27-én alakult meg, azzal a céllal, hogy a mozgásukban akadályozott embereket sajátos kulturális, szociális és érdekvédelmi szempontjaik alapján egyesítse. A mozgásukban akadályozott emberek sajátos kulturális, szociális és érdekvédelmi feladatkört ellátó egyesüléseként definiálta magát a szervezet. Az alakuló közgyűlés határozata alapján szegedi székhellyel, de megyei hatáskörrel jött létre az egyesület, hogy a…

Részletek

Dátum: 2019-07-18

Az Alapítvány célja Megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítése, a rehabilitációjukban közreműködők tevékenységének összehangolása és e tevékenységek megismertetése. Az Alapítvány az alábbi feladatokat látja el: a) A fogyatékos személyek meglévő, illetve fejleszthető képességeihez megfelelő tevékenység hozzárendelése. Előnyben részesülnek a kisebb műhelyekben történő foglalkoztatási formák, hasonlóan a múltbeli céhes műhelyekhez. Fontos célkitűzés a népi…

Részletek

Dátum: 2019-07-02

A látás elveszítése vagy súlyos romlása mindenki számára nagyon nehéz helyzetet teremt. Az élet azonban nem áll meg, csak nagyon más lesz. A történteket nagyon nehéz feldolgozni nemcsak annak, aki megsérül, de a családjának is. Sokan elveszítik a munkájukat, a megélhetésüket, de még a mindennapok önállóságát is. Megváltoznak az emberi kapcsolatok is: sokan sajnálkoznak, legtöbben…

Részletek

Dátum: 2019-07-02

A Budaörsön és tágabb környezetében élő vak és gyengénlátó emberek elhatározták önálló egyesület létrehozását a VGYKE tagszervezeteként. A feladatra Nyikes Fatimét kérték fel. 4 másik kistérségi egyesülettel egy időben, 2005 novemberében alakult meg a Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete, rövid nevén: a BULÁKE. A szervezet három alapellátási területhez kapcsolódik szolgáltatásaikkal: egészségügy, szociális ellátások és oktatás látássérültek,…

Részletek

Dátum: 2019-06-27

Az országban az elsők között 1979-ben jött létre a Göcsej Alkoholmentes Klub a zalai megyeszékhelyen. Az a felismerés hívta életre, hogy a szenvedélybetegség elleni küzdelemben nemcsak az egészségügytől, a szakemberektől kell várni a segítséget, hanem abba be kell vonni a közösséget, hozzátartozókat, barátokat, sorstársakat. A civil szervezet aktivitásával kiemelkedik az országban működő hasonló klubok közül,…

Részletek

Dátum: 2019-06-27

Az Egyesület célja az ép és a fogyatékossággal élő személyek társadalmi kapcsolatainak erősítésére és közösségépítésére, a fiatalabb generáció tagjainak megismertetése a fogyatékossággal élők életével, értékeivel, hogy ezáltal jobban elfogadják őket. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a fogyatékossággal élő emberek „új”, „más” emberekkel is megismerkedjenek mivel effektíve zárt közösségben élnek- és ezáltal képet alkothatnak a…

Részletek

Dátum: 2019-06-26

A Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 2012. október 1-től kezdte meg működését Szombathelyen. Tagja egy 20 irodából álló országos hálózatnak, mely szakmai tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. Tevékenységük során kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekre (romák, gyermekek, hátrányos helyzetű településeken élők, stb.), valamint fontosnak tartják a megnevezett fókuszcsoportok társadalmi befogadásának elősegítését.  Az iroda prioritásai…

Részletek

Dátum: 2019-06-26

Egyesület jogutódjának tartja magát Szombathelyen 1904-ben megalakult Vakokat Gyámolító Egyletnek, valamint a Vakok Szövetsége 1952-ben megalakult Körzeti Csoportjának, mely később a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Vas Megyei Szervezeteként működött 2004-ig. Ekkor az országos átalakulás részeként Vas megyében is megalakult a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete mint kiemelkedően közhasznú szervezet. Az Egyesület tagja…

Részletek

Dátum: 2019-06-26

Az Egyesület alapvető célja a fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képvise­letét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti ke­re­tek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondosko­dási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott…

Részletek

Dátum: 2019-06-26

A  SAVARIA Család és KarrierPONT küldetése Szombathelyen és környező településeken élő és dolgozó nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, elégedettségük növelése. Hozzá kívánunk járulni a nők foglalkoztatottsága növeléséhez, egyben a gyerekvállalási kedv fokozásához egyaránt. Küldetésünk, a nők munkavállalásának elősegítése, a család és munka összeegyeztetésének előmozdítása, a munka és magánélet egyensúlyának megteremtése. Szolgáltatások: a családok számára fontos pénzügyi,…

Részletek

Dátum: 2019-06-26

A civil információs centrumok hálózata 2012-ben kezdte meg működését. A fővárosi és a 19 megyei Civil Információs Centrum feladatát képezi többek között a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése valamint a szektoron belüli illetve a szektorok közötti kommunikáció ösztönzése.  Vas megyében 2012 óta a Hegypásztor Kör a megyei Civil Információs Centrum cím címbortokosa. A Hegyipásztor…

Részletek

Dátum: 2019-06-25

Az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete 2012. év őszén alakult meg Szolnokon. Az Egyesület célcsoportja a JNSZ megyében élő súlyosan mozgássérült és halmozottan fogyatékos gyermekek, az őket nevelő szülők, illetve fogyatékos fiatalok, felnőttek. Az Egyesület célja, célcsoport érdekvédelme, összefogása, segítése annak érdekében, hogy az állapotuknak megfelelő módon teljes életet élhessenek. Az Egyesület jövőképe a fogyatékos…

Részletek

Dátum: 2019-06-25

Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szervezete 1981-ben jött létre a fogyatékos gyermekeket nevelő szülők érdekvédelme céljából. Később a szervezet felvállalta a gyógypedagógiai intézmények dolgozóinak és a fogyatékos személyeket segítő szakemberek védelmét is. Jász-Nagykun-Szolnok megyében számos rangos szakmai múlttal és jelennel rendelkező gyógypedagógiai intézmény működik, tagságuk jelentős része az ő oltalmukat…

Részletek

Dátum: 2019-06-25

1954-ben létrejön a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Szolnok Megyei Szervezete. 2004-ben megalakul a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete. Önállóságukat az állami támogatás rendszerének átalakulása tette szükségessé. Közhasznú társadalmi szervezetként – több évtizedes múltuk eredményeinek megőrzése mellett- tesznek eleget a törvényben meghatározott kötelezettségeiknek. Az Alapszabályukban rögzített feladatok megvalósulásáért a közgyűlés által választott testület,…

Részletek

Dátum: 2019-06-24

Az Autistákért Szolnokon Civil Társaság az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) szolnoki tagszervezete, melyet szülők alapítottak 1988-ban Autisták Érdekvédelmi Egyesülete néven. Az azóta eltelt csaknem harminc éves működése során az AOSZ meghatározó szereplője lett az autista emberek és családjaik érdekvédelmének. Mára több mint 90 szervezetet tömörítő országos ernyőszervezetté nőtte ki magát. Fő tevékenységei közé tartozik a…

Részletek

Dátum: 2019-06-21

A Mozgássérültek Tolna Megyei Szervezete a MEOSZ tagszervezeteként jött létre. Bárki, aki mozgássérült, tagja lehet az egyesületnek, de a mozgássérült gyermekeket nevelő szülőket is várják közösségükbe. Céljuk a mozgáskorlátozott emberek és családjaik érdekvédelme a mozgáskorlátozottságból eredő sajátos érdekek feltárása, megfogalmazása, képviselete és érvényesítése révén. Főbb tevékenységek Az érdekképviselet mellett a MEOSZ és tagegyesületei az alábbi…

Részletek

Dátum: 2019-06-21

A LÁRKE (alapítva 2003-ban), a látássérült emberek társadalmi befogadásáért, egyenlő esélyeinek megteremtéséért, érdekvédelmi, közösségfejlesztő, szemléletformáló munkát végez, egymást kölcsönösen segítő, aktív közösség összefogásával, a Közép-dunántúli régióban (Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megye). Az Egyesület célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Következetesen…

Részletek

Dátum: 2019-06-21

A „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért, elesettekért, hátrányos helyzetűekért, fizikai és szellemi fogyatékkal élőkért, illetve a beteg idősekért és gyermekekért alakult meg 2008. januárjában, a Fehérvár Travel Kft. támogatásainak és karitatív tevékenységének koordinálására. Munkásságával, erkölcsiségével példaként szeretne állni Magyarországon a segíteni akarás, az egészség és az élet teljességének szolgálata iránti elkötelezettségben. Tevékenységek: pályáztatás intézményben…

Részletek