Dátum: 2019-12-09

Az Egyesület célja a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén élő mozgáskorlátozottak érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogásával. Az egészségmegőrzés, rehabilitációs, szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztő, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és érdekképviselet, a mozgásfogyatékos emberek társadalmi…

Részletek

Dátum: 2019-12-09

A Megyében  1955 óta működik látássérülteket tömörítő szervezet.. Elsőként a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Nógrád megyei szervezete néven, majd 2004-ben az országos szövetség átalakulásakor önálló szervezetként megalakult a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete. Becslések szerint közel 1500 látássérült él a megyében, melyből 350 a tagja az Egyesületnek. Az Egyesület fő feladata, hogy…

Részletek

Dátum: 2019-12-09

Az Egyesület 1993 áprilisában alakult a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagegyesületeként, de előtte három évig – 1990 óta – csoportként működött.A taglétszám több mint 200 család, vagyis közel 1300 ember. Céljuk, az élet, az anyaság védelme, a nagycsaládos értékek felmutatása, közösség szervezése és a családok érdekvédelme. Tevékenységek: havi összejövetelek sportnap gyermeknap Föld napja véradás kirándulások, nyaralások…

Részletek

Dátum: 2019-12-09

Egyesületet azzal a céllal hozták létre, hogy a baleset vagy betegség folytán mozgássérültté vált emberek életében bekövetkezett radikális és maradandó változások feldolgozását lehetőség szerint megkönnyítsék, a mozgássérült személy társadalmi integrációját elősegítsék, számukra szabadidős és sport programokat szervezzenek, segítsék tanulási, ill. munkavállalási törekvéseiket. “Camelot igazi varázsa épp abban rejlik, amit képvisel. Olyan hely ez, ahol egyetértés…

Részletek

Dátum: 2019-12-08

Az ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete az értelmi fogyatékos embereket, szüleiket, hozzátartozóikat, a velük foglalkozó szakembereket, valamint segítőiket fogja össze. Céljuk Heves megye területén elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit, családok támogatása, alternatív együttélési formák erősítése a nagy intézmények mellett. A Montázs projekt adatbázisa és országos kapcsolatrendszere révén információt, tájékoztatást nyújt a fogyatékossággal…

Részletek

Dátum: 2019-10-15

Az Egyesület az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Szervezete) Bács-Kiskun megyei szervezetéhez tartozik. Szolgáltatások: érdekvédelem információ nyújtás taggyűlés Szülőklub Ifjúsági önérdek érvényesítő találkozó egyesületi központ

Részletek

Dátum: 2019-10-11

A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom megyei Egyesületét 70 fő mozgáskorlátozott alapította 1981 évben, felismerve, hogy saját érdekeiket legjobban ők tudják képviselni. „Minden területen az érintett a legjobb szakértő.” Jelenlegi taglétszámuk 1448 fő. Az Egyesület ezzel Komárom-Esztergom megye legnagyobb kiemelten közhasznú civil szervezetévé vált. Komárom-Esztergom megye 74 önkormányzati településén lát el érdekképviseletet. Az Egyesület működésével a helyi igények…

Részletek

Dátum: 2019-10-11

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 1981-ben alakult szülői kezdeményezésre. A Szövetség a 38 év alatt országos lefedettségűvé vált. Egészségmegőrzés, Speciális egészségi vagy élethelyzet, Összefogás emberekért, Jólét és Karitatív. Tevékenységi kör: Érdekvédelem: fogyatékossággal élő személyek ügyében stratégiai partnere a kormányzatnak az Országos Fogyatékosügyi Tanács tagja évi több konferencia, rendezvény szervezése, kiadványok…

Részletek

Dátum: 2019-10-11

Az Alapítvány egy olyan iskolával dolgozik együtt melynek tanulói nehéz életsorsú, hátrányos helyzetű, sérült gyerekek oktatását vállalta fel. Az Alapítvány célja ezen gyerekeknek elérhetővé és élvezhetővé tenni az tanulást.  Az idei évben az országban elsőként sikerült létrehozniuk egy Cseperedő ANE szobára keresztelt  játszószobát. Erre azért volt szükség mert több olyan fiatal lány tanulónk is van…

Részletek

Dátum: 2019-10-11

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 2011-től részben az EKF beruházások révén létrejövő jelentős kulturális intézményi struktúrát – Kodály Központ, Zsolnay Negyed – kezeli, részben a pécsi világörökség helyszíneit, és április közepétől a Művészetek és Irodalom Házát is. A Zsolnay Negyed az egykoron jelentős épületegyüttesben működő, és a XXI. századra nagyrészt kiüresedő Zsolnay-gyárban létre jött új…

Részletek

Dátum: 2019-10-11

Az Esély Közhasznú Nonprofit Kft., illetve annak jogelődje 1982-ben alakult Győrben. Korábban költségvetési intézményként működött, Szociális Foglalkoztató, majd jogszabály változás miatt (állami támogatást költségvetési intézmények rehabilitációs foglalkoztatáshoz nem vehettek igénybe) a szervezet átalakult és 2006. júliusától – jelenleg is -, nonprofit gazdasági társaságként működik. A szervezet 100 %-ban az önkormányzat tulajdonában van. Az alapításkori és…

Részletek

Dátum: 2019-10-10

Az ÉFOÉSZ Csongrád Megyei Közhasznú Egyesülete az értelmi sérült emberek és családjai érdekvédelmét érdekképviseletét látja el. A fogyatékosok jogai, az esélyegyenlőség, a rehabilitáció, a foglalkoztatás, a szociális ellátás, a sport, a kultúra biztosítása legfőbb célkitűzése az egyesületnek. Mint önálló egyesület tagja az ÉFOÉSZ Országos Szövetségnek, Szentes Kistérségi Társulásnak, a Dél-Alföldi Régió Szociálpolitikai Tanácsának, Szeged Város…

Részletek

Dátum: 2019-10-10

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ integrált intézményt a jogelőd Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Gyermekjóléti és Szociális Központ összeolvadásával megalapította a Képviselő-testület. Alapvető céljuk, hogy Intézményünk az egyedi igényekhez igazodó, komplex és eredményes, Kőbánya területén élők életminőségét javító szolgáltatásokat nyújtson, előtérbe helyezve a szociális biztonság megteremtését. Szolgáltatások: Családsegítés gyermekvédelmi alapellátás hátralékkezelési szolgáltatás HŐS utcai…

Részletek

Dátum: 2019-10-10

Az ÉTA Országos Szövetség ( teljes nevén Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége) 1997-ben jött létre. Országos hatáskörű érdekvédelmi szervezet. Jelenleg országszerte ötvennél is több tagszervezete van. Ezek olyan alapítványok, egyesületek, közösségek, melyek elsősorban értelmileg akadályozott emberek, és családjaik életminőségén kívánnak javítani a szövetség alapszabályában leírtaknak megfelelően. Ez jelenleg 7000 embert érint.…

Részletek

Dátum: 2019-10-10

A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének (BULÁKE) Szem(l)életmód  Rehabilitációs Központja azzal a céllal jött létre, hogy személyre szabott rehabilitációs szolgáltatást nyújtson a Közép-magyarországi régióban (Budapest, Pest Megye) élő látássérültek számára. Elsősorban azokat a személyeket várják, akik felnőttkorukban váltak látássérültté és betöltötték 16. életévüket. Az Egyesület szívesen nyújt segítséget a fiatalabbaknak és azoknak is, akik gyermekkorukban veszítették…

Részletek

Dátum: 2019-08-29

Három éve alapították a Pécsi Közösségi Alapítványt Az alapítvány elnöke Knyihár Éva, a kurátorok pedig Aradi Fanni Sarolta, Felcser Dávid, Dr. Kleisz Teréz, Dr. Parag Csilla, Szép Tamás és Dr. Tistyán László. Deklarált céljuk, hogy bővülő körökben, adományozókkal és önkéntes segítőkkel dolgozzanak együtt. Az elmúlt két évben a fent említett alapokból pályázatokat írtak ki, és…

Részletek

Dátum: 2019-08-29

A Tabulapláza Alapítvány 2004-ben alakult egy öt fős baráti társaság kezdeményezésére a Kalamáris Egyesület alapítványaként. Célja a helyi közösségi kezdeményezések élénkítése, segítése Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az alapítvány a társadalmi problémák megoldására irányuló szemléletformálást és tájékoztatást végez, lehetőséget biztosít a kisközösségek, társadalmi csoportok, civil szervezetek önkifejezésére, megszólalására. Ennek érdekében rendezvényeket szerveztünk, kisközösségi rádiót működtettünk a…

Részletek

Dátum: 2019-08-29

A Miskolci Autista Alapítványt 1992-ben a Miskolcon és környékén élő autizmussal élő fiatalok szülei hozták létre, hogy egy specifikus otthon létrehozásával a hiányos szociális ellátórendszerben addig csak sodródó autizmussal élő és értelmi fogyatékos fiatalok számára elhelyezést, teljes körű ellátást, szolgáltatást; képzési és foglalkoztatási lehetőséget nyújtsanak. Szolgáltatások: ellátás foglalkoztatás terápiás kert vargahegyi Autista Iskola étkeztetés mosoda

Részletek

Dátum: 2019-08-29

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület célkitűzése Észak – Magyarország, valamint a határon átnyúló magyarlakta területek településeinek, kistérségeinek fejlesztése a társadalmi innováció erősítése érdekében, a közösségfejlesztés módszereivel. A helyi lakosság érdekérvényesítő képességének, a helyi nyilvánosságnak, a helyi társadalomnak az erősítése, az életminőség javítása az ott élők erőforrásainak bevonásával. Az Egyesület 2002-ben azzal a céllal alakult,…

Részletek

Dátum: 2019-08-28

Az Egyesület közhasznú és egyéb céljai, valamint vállalt feladatai: Civil szervezetünk a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenysége, melyben az állami/önkormányzati közfeladatok ellátását segíti. Az Ectv. 34§ (1) bekezdés a.) pontja szerint a Civil szervezet közhasznú tevékenységét az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan végzi. Civil szervezetünk vállalt közhasznú feladatai, az alábbiakban részletezve: egészségfejlesztés,…

Részletek