Dátum: 2020-06-16

A “Reménység” alapítványt autizmussal vagy autisztikus tünetekkel élő gyermekek és fiatalok szülei, valamint a velük foglalkozó szakemberek hozták létre Mosonmagyaróváron. Az autisztikus állapot főbb jellemzői: – a kölcsönösséget igénylő szociális készségek fogyatékossága – a rugalmas gondolkodás és kreativitás terén tapasztalható merevség – a kommunikáció sérülése – gyakoriak az érzékeléssel kapcsolatos problémák, a különböző súlyosságú viselkedésproblémák Az…

Részletek

Dátum: 2020-06-15

Nemzeti hagyományaik, kultúrájuk megismerése, ápolása, népszerűsítése. Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok közösségi életének előmozdítása, szervezése. Drogprevenciós tevékenység. Kiskunfélegyházán az ifjúsági kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatal segítése. Kiskunfélegyházán és környékén élő, tanuló fiatalok felkarolása, számukra szabadidős, sport, kulturális, hagyományőrző, egészségmegőrző, környezetvédelmi rendezvények szervezése, lebonyolítása, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű fiatalok bevonására, támogatására.

Részletek

Dátum: 2020-05-27

A Magyar Pünkösdi Egyház önálló, karitatív szervezete. Tevékenységi körük még alakulóban van, de a 2016. júniusi indulásunk óta egyértelműen és határozottan kiállnak minden rászoruló mellett és őket szeretnénk segíteni, egyházi kereteinken belül és azon kívül is. Szilárd alapként szeretnék számítani ebben minden Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó gyülekezetre, misszióágra, intézményre, s rajtuk keresztül, hálózatos formában segíteni…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

Az autizmussal élő gyermekek és felnőttek vonatkozásában elősegíti a szülők, hozzátartozók, szakemberek és egyéb érintettek közötti tapasztalatcserét és általában a kapcsolatok fenntartását. Kapcsolatot tart fenn olyan állami és civil szervezetekkel, melyek célja és feladata az autizmussal élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése. – Az autizmussal élő gyermekek szülei és gondozói számára elsősorban a gyakorlati tapasztalatokon alapuló…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

Idős egyedül élő emberek, akik önmaguk ellátására részben, vagy teljesen képtelenek, teljes körű bentlakásos intézményes keretek között való ellátása. Az egyre jobban felmerülő igények miatt, szeretnénk intézményünket tovább bővíteni, hogy minél több idős ember ellátását meg tudjuk oldani.

Részletek

Dátum: 2020-05-27

A Kutyás Terápia céljára alapított Alapítványt a cégbíróság (Pk.60.156/2011, Megyei Nyt.sz.:230 ) jegyezte be KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY néven. Kiemelten közhasznú alapítványunk célja, a kutyás terápiát minél szélesebb körben elterjeszteni, az állatasszisztált terápia ezen formáját minél több gyermek fejlesztéséhez elérhetővé tenni, a pszichésen vagy fizikailag hátrányos helyzetű emberek állapotának, életminőségét javítani a segítő kutyák szerepének…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület 2000-ben alakult, közhasznú szervezetként működik. Az Egyesület alacsonyküszöbű, illetve az ártalomcsökkentés (harm reduction/minimalization) modelljét és módszereit használó szolgáltatásokat nyújt, valamint prevenciós feladatokat látnak el, komplex egészséges életre nevelő programokat valósítanak meg (iskolai-, családi-, munkahelyi-, büntetés-végrehajtás színterein) elsősorban Békés megye területén. A programjaik célcsoportjai: Mindenki, aki önmaga, családtagja, vagy barátja alkohol, kábítószer, szerves oldószer, gyógyszer,…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

A Béthel Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet, jogutódja a Béthel Református Diakonissza Alapítványnak, amely 1994-ben kezdte meg működését Békés városában. Az Alapítvány alapítói és szakemberei több mint 15 éve azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy felvállalják a helyi közösségekben, adott társadalmi környezetben jelentkező legerőteljesebb problémák, szociális hátrányok kezelését, a megoldást segítő módszerek kifejlesztését, a…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

A sport kiválóan alkalmas arra, hogy az elért eredmények révén higgyünk a sikerben, a saját erőnkben, legyen önbizalmunk. A sport pozitív alternatíva minden veszélyeztető kihívással szemben, közösségi élményt kínál és segíti a pozitív életcélok megfogalmazását. A jól megvalósított sport- és szabadidős tevékenységek erősítik az identitástudatot és közösségek, sportszervezetek közötti együttműködéseket. A közös sportolási lehetőségek megteremtése…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

A Szervezet 2004-ben alakult meg Miskolcon, néhány lelkes, a civil értékek, az önkéntesség iránt nyitott és fogékony magánembernek köszönhetően. Az ötlet, a szikra, az volt, hogy egy olyan civil szervezetet hozzanak létre, amely képes támogatni más szervezeteket, civil kezdeményezéseket, közösségeket, magánembereket, akik a közjó iránti elköteleződésből végzik tevékenységüket. A Szervezet alapítása óta eltelt időben saját erőforrásait és…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

A pervazív fejlődési zavarral élők, sajátos nevelést igénylő gyermekek oktatásának, fejlesztésének, szakmai oktatásának, társadalomba való integrálásának elősegítése, foglalkoztatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése. Fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása, szabadidős programok szervezése. AUTISTA-FARM létrehozása és működtetése, ahol a fiatal felnőtt autisták munkalehetőségét biztosítjuk. Együttműködés a társszervekkel az…

Részletek

Dátum: 2020-05-27

A halmozottan sérült (fogyatékos) személyek egyenjogú, a lehető legteljesebb körű társadalmi beilleszkedésének, szociális biztonságának, rehabilitációjának, emberi és állampolgári jogai érvényesülésének elősegítése, érdekeik képviselete, érvényesítése, védelme, nappali ellátásának biztosítása.

Részletek

Dátum: 2020-05-27

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ Bábolna Város Önkormányzata által irányított költségvetési szerv. A Központ 1998. január 1-től szociális alapellátó intézményként működik. Az Alapszolgáltatási Központban Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Idősek Klubja működik. Ügyfélszolgálatok elérhetősége: Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások: 2943 Bábolna, Zrínyi M. u. 15. Idősek nappali ellátása: Bábolna, Arany J. u. 4. Elérhetőség: +36 34/368-467 Ügyfélfogadás: H.…

Részletek

Dátum: 2020-05-26

Az Önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik arról, hogy a négyéves gazdasági programmal összhangba legyenek az ágazati intézkedési tervek, koncepciók és a kidolgozásra váró hosszú távú településfejlesztési program. A törvényben előírtakon belül az alábbi területeket érinti – nem ebben a felbontásban – a Gazdasági Program, meghatározva a célokat, elképzeléseket: • Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság • Helyi gazdaság, befektetés-ösztönzés • Kommunális…

Részletek

Dátum: 2020-05-25

Társadalmunkban egyre több fiatal elszigetelődik és az internet világában tölti az ideje nagy részét. Mi közösségeket építünk a fiatalok számára, annak érdekében, hogy egészséges kapcsolatokat építsenek ki a környezetükkel és felkészüljenek a valós életre és a munka világára. Számos rendezvényünk arra épül, hogy ezeket az ifjakat be tudjuk vonzani és megtapasztalják, hogy milyen fontos csapatban…

Részletek

Dátum: 2020-03-09

Somogyország. Koppány földjét nevezték egykor így, s mi, akik itt élünk büszkék vagyunk, hogy ezt a szókapcsolatot csak Somogyra használják. Ahogy büszkék vagyunk a Balatonra is, mely része az ország és a megye vérkeringésének, valódi kincse nemzetünknek, igazi otthona a kikapcsolódásra váró családoknak, turistáknak. Ám nem csak a Magyar Tengert, hanem a Zselic szelíd lankáit,…

Részletek

Dátum: 2020-03-09

Az Autisták Országos Szövetsége a helyi szükségletekre közvetlenül reagáló regionális központok, úgynevezett AOSZ Info-Pont irodák létrehozásával segíti az érintett családokat. Az AOSZ Info-Pont irodák az Autisták Országos Szövetségének szolgáltatásait nyújtják az ország 10 pontján (Nagykanizsa, Székesfehérvár, Veszprém, Vésztő, Szeged, Salgótarján, Kecskemét, Szombathely, Mindszentpuszta és Debrecen) a helyi környezetbe ágyazottan. Komplex szolgáltatást nyújtanak a családok és…

Részletek

Dátum: 2020-03-09

Az autizmussal élő gyermekek és felnőttek vonatkozásában elősegíti a szülők, hozzátartozók, szakemberek és egyéb érintettek közötti tapasztalatcserét és általában a kapcsolatok fenntartását. Szolgáltatások: Kapcsolatot tart fenn olyan állami és civil szervezetekkel, melyek célja és feladata az autizmussal élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése. Az autizmussal élő gyermekek szülei és gondozói számára elsősorban a gyakorlati tapasztalatokon alapuló…

Részletek

Dátum: 2020-03-09

Az Abigél Közhasznú Egyesületet tíz autizmusban érintett család hozta létre 2010-ben. Csatlakozott hozzánk néhány pedagógus is, akik részt vettek gyermekeink nevelésében, oktatásában. Kővári Edit, az egyesület elnöke nyitott személyiségével, rátermettségével ügyesen kiépítette a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, oktatási-, szociális intézményekkel, szervezetekkel – köztük társszervezetével, a Nógrádi Autizmus Alapítvánnyal. Az Elnökség és a tagság nagy terveket…

Részletek

Dátum: 2020-03-02

A fogyatékossággal élő, vagy megváltozott munkaképességű, nyugdíjas emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén azok védelme, számukra szolgáltatások, programok szervezése és nyújtása. Tevékenységek: Programok szervezése az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés területén. Szociális tevékenység, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Információs és életvitel-tanácsadói szolgáltatások nyújtása. Jogi és pénzügyi tanácsadói programok szervezése. Kulturális, sport, szabadidős programok és…

Részletek