Megosztás

Az Intézmény jelenlegi formájában 1997. január 01. napjától működik Makó Város Önkormányzatának fenntartásában. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátásokat, gyermekvédelmi alapellátásokat, valamint egészségügyi alapellátásokat, amelyeket az Szt, a Gyvt., és az Eü. törvények kötelezővé tesznek.

A Makói ENI integrált intézményként magába foglalja a bölcsődés korú gyermekektől a nehéz helyzetbe került embereken való segítésen át egészen az időskorú lakosságról való gondoskodást. Segítő tevékenységét különböző jogszabályok alapján végzi, melyeket az állam a szociális biztonság megvalósítása érdekében alkot(ott).

Szociális szolgáltatások

II.) 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján nyújtott szolgáltatások:

Gyermekjóléti alapellátások

III.) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., a 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról, a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendeletek alapján nyújtott szolgáltatások:

Egészségügyi alapellátás

  1. Védőnői ellátás
  2. Iskola-egészségügyi ellátás