Megosztás

Az intézmény alaptevékenységei:

  • étkezést biztosít a szociálisan rászorultak részére
  • család és gyermekjóléti szolgáltatást végez
  • idősek és fogyatékkal élők nappali ellátását végzi
  • tanyagondnoki szolgáltatást és
  • házi segítségnyújtást biztosít.
  • A Gesztelyi Gondozási Központ munkatársai, a fent felsorolt alapszolgáltatásokat Gesztely, Hernádkak és Sóstófalva települések ellátási területein végzik.

A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásai: a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a tanyagondnoki szolgáltatás, a család és gyermekjóléti feladatok ellátása mellett, különösen nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi együttlétre és a tartalmas, aktív pihenésre és az egészség megőrzésére irányuló programok, rendezvények szervezésére. Szabadidős programokat, kirándulásokat szervezünk. Több ilyen programnak ad teret például a központ belső udvara, amely szép, rendezett, virágos környezetben, szalonnasütővel, kerti kőgrillel ellátva várja, a programokon részt venni szándékozókat.  Megragadunk minden lehetőséget arra, hogy különböző nyugdíjasoknak szervezett versenyen,Ki-Mit-Tud-on, országszerte, népszerűsíthessük intézményünket. Az év folyamán mindig az adott évszaknak megfelelően, (figyelembe véve, a népi hagyományokat, helyi sajátosságokat és igényeket) igyekszünk kikapcsolódási lehetőséget biztosítani az idősebb korosztály és a fogyatékkal élők számára. Ezeket a rendezvényeinket folyamatosan publikáljuk a Gesztelyi Gondozási Központ facebook oldalán, fényképekkel illusztrálva.

Ha a fent felsorolt ellátásainkkal kapcsolatosan bármilyen kérésük vagy kérdésük van,forduljanak hozzánk bizalommal, telefonon vagy akár személyesen is.