Megosztás

Az intézmény alapítója: Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Alapítás éve: 2006.

Az intézmény jogelődje: Gyermekjóléti Központ (Nagybajom, Fő u. 46/a) és a korábbi Gondozási Központ (Nagybajom, Kossuth u. 12.).

Az intézmény fenntartói: Nagybajom, Jákó, Csököly, Rinyakovácsi, Pálmajor települések önkormányzatának képviselő testületei.  A gesztor település Nagybajom.

Az intézmény illetékességi területe: Nagybajom város, Jákó, Csököly, Rinyakovácsi, Pálmajor községek közigazgatási területe.

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetében működő gazdasági szervezet látja el.

Önálló szakmai egységek az intézményen belül:

1.) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

2.) Nappali ellátás

3.) Tanyagondnoki szolgálat (Nagybajom külterületén)                                         

 A Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási Központ  a szociálisan rászorult lakosság részére a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja  (az 1993. évi III. tv. 60. §, 62. §, 63. §, 64. §, 65. §, 65/F, valamint az 1997. évi XXXI. tv. 39-40- §. szerint):

Szociális alapszolgáltatásaink:

  1. 889201  Gyermekjóléti szolgáltatás
  2. 889924  Családsegítés
  3. 889921  Étkeztetés
  4. 889922  Házi segítségnyújtás
  5. 881011  Nappali ellátás
  6.  889928 Tanyagondnoki szolgálat (Nagybajom külterülete)