Kik vehetik igénybe a szakellátást?

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

Milyen szolgáltatást nyújtanak a szakellátásban?

Az ellátás keretében napi legalább háromszori étkezést, szükség szerint ruházatot, lakhatást,  és az egyéni helyzethez igazodóan  egyéni gondozási, ápolási – fogyatékos embereket ellátó intézmény esetében egyéni fejlesztési terv alapján – mentális gondozást, egészségügyi ellátást  kell biztosítani.

Jogszabályi környezet:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV

http://csaladitudakozo.kormany.hu/

Az alábbi linken megkereshető, hogy hol működnek ilyen szolgáltatások: http://info.kezenfogva.hu/

Melyek a szakosított ellátást biztosító intézmények?

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

 • idősek otthona,
 • fogyatékos személyek otthona,
 • pszichiátriai betegek otthona,
 • szenvedélybetegek otthona,
 • hajléktalanok otthona.

Rehabilitációs intézmény

 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
 • pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye,
 • szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye,
 • hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye.

Támogatott lakhatás

 

Lakóotthon

 • pszichiátriai betegek lakóotthona,
 • szenvedélybetegek lakóotthona,
 • fogyatékos személyek lakóotthona.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

 • időskorúak gondozóháza,
 • fogyatékosok emberek gondozóháza,
 • pszichiátriai betegek átmeneti otthona,
 • szenvedélybetegek átmeneti otthona,
 • hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
 • hajléktalanok átmeneti szállása.

Az oldal legutóbbi frissítése: