Kik vehetik igénybe az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeket?

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhelye kivételével – ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben ellátásra jogosult aki önmaga ellátására, otthonában időlegesen nem képes személy (időskorúak gondozóházában és pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthonában), illetve azon fogyatékos személy, akinek elhelyezése a családban átmenetileg nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá (fogyatékosok gondozóházában),
továbbá azon hajléktalan személy, akinek éjszakai pihenése és időleges elhelyezése nem megoldott hajléktalanok éjjeli menedékhelyén és átmeneti szállásán.

Időskorúak gondozóháza

Kiknek nyújt ellátást az időskorúak gondozóháza?

Azoknak az időskorúaknak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Fogyatékos emberek gondozóháza

Azoknak a fogyatékos személyeknek biztosítanak ellátást, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá.

Az ellátást lehetőség szerint a fogyatékosság jellege szerint elkülönített gondozási egységekben kell megszervezni.

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

A pszichiátriai betegek átmeneti otthonában az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt.

Szenvedélybetegek átmeneti otthona

A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg.

Hajléktalan személyek átmeneti szállása

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

Az éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka legalább napi tizennégy órát tart nyitva.

A hajléktalanok átmeneti szállását, az éjjeli menedékhelyet, valamint a nappali melegedőt működtető fenntartó a közterületen vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának, a közvetlen életveszély elhárításának érdekében a téli időszakban időszakos férőhelyeket biztosíthat.

Az oldal legutóbbi frissítése: