Kik élhetnek lakóotthonokban?

A lakóotthon ellátást nyújt az önmaga ellátására részben képes és lakóotthonba kerülése időpontjában a 16. életévét betöltött, de az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért személyek részére.

A lakóotthoni ellátás lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltatás minél harmonikusabban illeszkedjen az ellátottak egészségi állapotához, önellátásuk mértékéhez, kihangsúlyozva autonómiájuk minél magasabb szintű megtartását.

A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, illetve tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt, illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek otthona

Milyen feltételekkel lehet bekerülni a pszichiátriai és szenvedélybetegek otthonába?

A lakóotthonba az a pszichiátriai, szenvedélybeteg személy helyezhető el, aki

  • önellátásra legalább részben képes,
  • elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez,
  • folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényel.

A pszichiátriai és szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában különböző ellátási csoportba tartozó személyek is elhelyezhetők, ha egyéni rehabilitációs programjuk, egyéni fejlesztési tervük az együttműködést lehetővé teszi.

Fogyatékos személyek lakóotthona

A fogyatékos személyek lakóotthona lehet rehabilitációs vagy ápoló, gondozó célú lakóotthon.

A fogyatékos személyek ápoló, gondozó célú lakóotthonában az a fogyatékos személy is elhelyezhető, aki a lakóotthonban való elhelyezés általános feltételeitől eltérően önmaga ellátására  nem képes, és folyamatos tartós ápolást, felügyeletet igényel.

Az alábbi linken megkereshető, hogy hol működik ilyen szolgáltatás: http://info.kezenfogva.hu/

Az oldal legutóbbi frissítése: