Kik vehetik igénybe a támogatott lakhatást?

A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja

 • a lakhatási szolgáltatást,
 • az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
 • az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást,
 • az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén,
 • az étkezést, az ápolás-gondozást,a fejlesztést,a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.

Hol nyújtható a lakhatási szolgáltatás?

 • legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
 • hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
 • legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható.

Az alábbi linken megkereshető, hogy hol működik ilyen szolgáltatás: http://info.kezenfogva.hu/

A fenntartó hogyan nyújtja az étkezést, az ápolást-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat?

 • szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel kötött megállapodás útján,
 • más támogatott lakhatást nyújtó fenntartóval együttesen, a közös működtetésre vonatkozó megállapodás alapján (hálózat),
 • más, a tevékenységi köre szerinti működési engedéllyel rendelkező vagy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szervezettel kötött megállapodás útján,
 • az intézményi szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának szabályai szerint is biztosíthatja.

Az oldal legutóbbi frissítése: