Megosztás

A Mosolygós Gyermekekért Alapítványt azzal a céllal hozták létre, hogy segítsék a Tatabányán és a város környékén, valamint a Közép-dunántúli Régióban élő gyermekeket, fiatalokat valamint családjaikat.

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai szociális és humán szférában dolgozó, magasan kvalifikált szakemberek, akik önkéntes munkájukkal is hozzájárulnak a programok sikeréhez.

Céljuk:

  • A működési területen élő gyerekek, fiatalkorúak és családjaik élethelyzetének javítása, testi-lelki fejlődésének segítése.
  • Az ellátórendszerek (szociális, oktatási, kulturális, egészségügyi) hibáinak, hiányosságainak feltárása, javítása, pótlása.
  • Civil szervezetekkel való együttműködés közös céljaink megvalósítása érdekében.

Céljaik megvalósításának érdekében olyan programokat szerveznek, amelyek fejlesztik a gyermekek és fiatalkorúak testi, lelki, szellemi képességeit, egyéni és közösségi aktivitásra ösztönzi őket.

Feladataik:

  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • kulturális tevékenység
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének  elősegítése
  • társadalmi esélyegyenlőség elősegítése
  • bűnmegelőzés és az áldozatvédelem
  • gyermeki jogok védelme