Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Veszprémi Polgármesteri Hivatal Adósságcsökkentési támogatás
Beiskolázási támogatás
Felsőfokú oktatási intézményben tanulók albérleti támogatása
Gyermekes bérlet Gyógyszertámogatás
Gyermekintézményi díj kifizetéséhez nyújtott támogatás
Haláleset bekövetkeztére tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás
Köztemetés
Lakásfenntartási támogatás
Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő, továbbá a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott rendkívüli települési támogatás
Lakossági szilárd-hulladék kezelési közszolgáltatási díj támogatás és a hulladéktároló edény cseréjéhez nyújtott támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
Szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakások bérlőinek lakbér támogatás
Szünidei gyermekétkeztetés
https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/uegyintezes-uegyfelfogadas/koezjoleti-uegyek www.veszprem.hu
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Települési támogatás,
Rendkívüli települési támogatás,
Köztemetés, Lakhatási hátmogatás,
Ápolási díj, Gyógyszerkiadások támogatása,
Étkezési térítési díj támogatása,
Támogatás bölcsödés korúak napközbeni támogatásához,
Eseti pénzbeli támogatás:születési támogatás,
idősek karácsonyi támogatása,
életkezdési támogatás,
szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetésének támogatása,
http://balatonalmadi.hu/wp-content/uploads/2019/09/19-2018.XI_.29.telepulesi_tam_szoc_rend_2019.01.01-tol_hatalyos.pdf www.balatonalmadi.hu
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Köztemetés
Időskorúak átmeneti elhelyezése
Közterület foglalás
Hagyatéki ügyek
Közgyógyellátási igazolvány (méltányossági)
Temetési segélyek
Ápolási díj
Önkormányzati segélyek
Lakásépítési kedvezmény igazolása
Újszülöttek önkormányzati támogatása
Lakásfenntartási támogatás
Védendő fogyasztók nyilvántartásba vétele
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
https://balatonfured.hu/2011/02/15/kozigazgatasi-szocialis-ugyek/ www.balatonfured.hu
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivata Települési támogatás formái:lakhatás költségeihez nyújtott támogatás, rendkívüli települési támogatás, Temetési támogatás, Gyermekétkeztetési támogatás,Természetbeni juttatások: tüzelőanyag, közüzemi díjak átvállalása, étkezési utalvány, élelmiszer vagy ruházat vásárlása, gyermekintézményi étkezési díj átvállalása, tanszervásárlás, http://www.tapolca.hu/content/hivatal/rendeletek/hatalyos_rendeletek/2015r0003.pdf www.tapolca.hu
Ajka Közös Önkormányzati Hivatal Települési támogatás,
lakhatási támogatás,
Temetési támogatás,
Rendkívüli települési támogatás,
Gyógszertámogatás, Ápolási támogatás
https://www.ajka.hu/?page_id=2863  www.ajka.hu
Várpalota Közös Önkormnyzati Hivatal Települési támogatás, Lakásfenntartási támogatás, Ápolási támogatás, Közgyógyellátási támogatás, Adosságkezelési támogatás, Létfenntartási támogatás, Rendkívüli települési támogatások: Gyógyszertámogatás, Temetési támogatás, Elemi károsultak támogatása, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, Krízistámogatás, Gyermekvállalási támogatás, Köztemetés, http://www.varpalota.hu/wp-content/uploads/2017/05/telep%C3%BCl%C3%A9si-t%C3%A1m-2018.01.01..pdf www.varpalota.hu
Zirc Közös Önkormányzati Hivatal Rendkívüli támogatás
Rendkívüli települési támogatás,
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény,
Közüzemi díjhoz nyújtott rendszeres támogatás,
Helyi járatú autóbuszbérlet vásárlásához nyújtott támogatás, (diáknak is),
Közüzemi díjhoz és közös költséghez nyújtott rendszeres támogatás,
Szociális tüzifa, Iskoláztatási támogatás,
Óvodáztatási támogatás, Tankönyvtámogatás,
https://zirc.hu/onkormanyzat/zirci-kozos-onkormanyzati-hivatal-ugyintezes/ugyintezes www.zirc.hu

 

Speciális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Diszpécservonal időskorúak,
fogyatékossággall élők és mozgáskorlátozottak számára
Azonban megkezdjük diszpécserszolgálatunk működtetését.
Kérjük, hogy a megadott számok valamelyikén szíveskedjenek jelentkezni a hét minden napján 8:00 és 14:00 között, ha 70 éven felüliek vagy bármilyen fogyatékossággal élnek vagy mozgáskorlátozottak és gyógyszer, vagy élelmiszer beszerzési nehézséggel küzdenek, vagy ilyen személyről tudnak.
https://balatonalmadi.hu/diszpecservonal-idoskoruak-szamara/

https://balatonalmadi.hu/koronavirus-kisokos/

Balatonfüred Közös Önkormányzati Hivatal Szájmaszkok térítésmentesen, https://balatonfured.hu/category/hirek/
Ajka Közös Önkormányzati hivatal Szájmaszk a 65 év feletti, illetve krónikus beteg személyek részére https://www.ajka.hu/?p=5403
Várpalota Közös Önkormányzati hivatal Szájmaszkok térítésmentesen, http://www.varpalota.hu/category/koronavirus/
Zirc Közös Önkormányzati hivatal Szájmaszkok tárítésmentesen, https://zirc.hu/onkormanyzat/korona-virus-informaciok
Veszprémi Önkormányzati Hivatal Szájmaszkok térítésmentesen, Gyermekétkeztetés, ingyenes parkolás, adókedvezvények, Gyermekétkeztetés a digitális iskolairend ideje alatt is, textilszájmaszkok térítésmentesen háztartásonként 2 db, https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/hirdetmenyek/koezerdek-hirdetmenyek