Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények által biztosított szociális alapellátás és szakellátás elérhetőség  titkarsag@eszitb.hu házi segítségnyújtás, étkeztetés, bentlakásos idősellátás, hajléktalan ellátás, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona www.tatabanya.hu
Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata
szociális ellátások települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, születési támogatás, védőoltás támogatása www.tatabanya.hu
Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Tatabánya 70 + program gondozási szükséglettel rendelkezők részére heti 4 óra ingyenes házi segítségnyújtás, ingyenes tüdőgyulladás elleni védőoltás támogatása www.tatabanya.hu
Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata
szociális bérlakás pályázat www.tatabanya.hu

 

Speciális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Diszpécserszolgálat biztosítása Diszpécserszolgálat:06-34-515-714, 06-34-515-715, 06-80-277-250 ingyenes hívószám, www.tatabanya.hu
Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Diszpécserszolgálaton keresztül ebéd, bevásárlás, gyógyszerkiváltási igény kérése www.tatabanya.hu
Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Érdekvédelmi szervezetek jelzése alapján fogyatékkal élők segítése ebéd, gyógyszerkiváltás bevásárlás segítése www.tatabanya.hu
Komárom Város Önkormányzata Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.26.) önkorm.rendelet 10.§ -11. § www.komarom.hu
Komárom Város Önkormányzata Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.26.) önkorm.rendelet 12. § www.komarom.hu
Komárom Város Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.26.) önkorm.rendelet 13. § www.komarom.hu
Komárom Város Önkormányzata Települési támogatás a diákok közlekedési támogatásásra Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.26.) önkorm.rendelet 14. § www.komarom.hu
Komárom Város Önkormányzata Települési támogatás a szemétszállítási díj viseléséhez Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.26.) önkorm.rendelet 15. § www.komarom.hu
Komárom Város Önkormányzata Köztemetés Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.26.) önkorm.rendelet 16. § www.komarom.hu
Komárom Város Önkormányzata Gyermekétkezési támogatás Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.26.) önkorm.rendelet 17. § www.komarom.hu
Komárom Város Önkormányzata Újszülött gyermekek támogatása Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.26.) önkorm.rendelet 17/A. § www.komarom.hu
Komárom Város Önkormányzata Házasulók támogatása Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.26.) önkorm.rendelet 17/B. § www.komarom.hu
Komárom Város Önkormányzata Önkormányzati bérlakásra való jogosultság Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről  szóló 13/2013.(X.30.) www.komarom.hu