Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Egerbakta Község Önkormányzat szociális étkezés; népkonyha; lakásfenntartási támogatás http://www.egerbakta.hu/
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda Jogszabály által kötelező pénzbeli, természetbeni ellátások.
Szociális szolgáltatások: bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, családok átmeneti otthona, családsegítés és gyermeklóéti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás (idősek, hajléktalanok részére), átmeneti ellátás (hajléktalanok részére).
A szociális ellátások az alábbi intézményeken keresztül vehetők igénybe: Egri Szociális Szolgáltató Intézmény (3300 Eger, Kertész út 3., 36/784-825; intezmeny@eszszi.hu); Család és Gyermekjóléti Központ (3300 Eger, Mindszenty G. u. 12., 36/785-828, csgyjkozpont@gyermekjoleteger.hu) https://www.eger.hu/hu/varoshaza-fo/hatosagi-ugyintezes/szocialis-csoport
http://eszszi.hu/
https://ekvi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2:boelcsoedei-igazgatosag&Itemid=103
Szajla Község Önkormányzat szociális étkezés
Terpes Község Önkormányzat szociális étkezés http://terpes.hu/
Adács Község Önkormányzata szociális konyha, házi segítségnyújtás http://szocialisportal.hu/intezmenykereso/-/adatlap/intezmeny/1664?doAsGroupId=10181

 

Speciális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap 
Egerbakta Község Önkormányzat szociális étkezés kiszállítással; népkonyha kiszállítással; gyógyszer beszerzés kiszállítással; lejárt lakásfenntartási támogatás jogosultság kérelem nélküli meghosszabbítása http://www.egerbakta.hu/