Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Kóny Polgármesteri Hivatal szociális tűzifa juttatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, Család, és Gyermekjóléti Szolgálat, mélyszegénységben élők esélyegyenlősége, foglalkoztatottás, munkaerőppiaci integráció, közfoglalkoztatás,  munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása,  munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,  munkaközvetítés, Álláskeresők támogatása, Munkáltatók részére nyújtott támogatások, települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, szociális kamatmentes kölcsön, temetési
költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás, születési támogatás, ápolási díj,
köztemetés, lakhatást segítő támogatások, eladósodás megelőzését segítő támogatások,  Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, házi orvos, fogorvos, védőnői ellátás, szűrő programok, fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés, A sportprogramokhoz való hozzáférés, hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor, védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás, Akadálymentesítés
http://www.kony.hu/dokok/menupontok/281/konyhelyi_eselyegyenl_program2018.pdf http://www.kony.hu/
Öttevényi Polgármesteri Hivatal Ápolási támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás, gyógyszertámogatás, temetési támogatás, szociális kölcsön, beiskolázási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, köztemetés, születési támogatás, szociális alapszolgáltatások https://kozadat.localinfo.hu/otteveny/?module=news&fname=ugyek_szocialis http://www.otteveny.hu/onkormanyzat/
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adósságkezelési szolgáltatás, ápolási díj, önkormányzati segély, temetésre vonatkozó kérelem, krízis támogatás,kisgyermekese kközlekedési támogatása, Tanulói közlekedési kedvezmény, Lakásfenntartási támogatás, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Fiatalok életkezdési támogatásaÖnkormányzati lakáshoz jutás feltétele, http://portal.sopron.hu/Sopron/portal/ebusiness_show?contentId=1824 www.sopron.hu
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal bérlakás program, Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét támogató programok a Mosonmagyaróvári Járásban, szociális étkeztetés, települési támogatás iránti kérelmek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmek
http://www.mosonmagyarovar.hu/