Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata települési támogatás 18/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet szerint http://www.nagyvenyim.hu
Pusztavám Község Önkormányzat család és gyermekjóléti szolgálat www.pusztavam.hu
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás, 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartózója ápolását gondozását végő személy részére ápolási célú támogatás, lakásfenntratási támogatás, létfenntartási gondok enyhítése, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás www.hantos.hu
Kisláng Község Önkormányzata települési támogatás élelmiszercsomag, pénzbeli támogatás kislang.hu

 

Speciális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata idősek, fogyatékosok és rászorulók ellátása élelmiszerbeszerzés házhozszállítással, gyógyszerbeszerzés házhozszállítással, egyéb, halaszthatatlan, személyes ügyintézéssel intézhető ügy intézése , napi egyszeri melegétkeztetés biztosítása a házhozszállítást biztosító szolgáltatók elérhetőségeinek megadásával www.nagyvenyim.hu
Pusztavám Község Önkormányzat otthoni segítés bevásárlás-gyógyszerfelíratás és kiváltás, az otthonmaradás elősegítése www.pusztavam.hu
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és gyermekvédelmi ellátások étkeztetés, házi segítségnyújtás,  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  nappali ellátás, családsegítési ellátás,  gyermekjóléti szolgálati ellátás iránti igénylési kérelmek elbírálása és az ellátás biztosítása. www.sarbogard.hu
Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés
Sárbogárd Város Önkormányzat Eseti települési támogatás temetéshez nyújtott települési támogatás Az egyes szociális ellátásokról www.sarbogard.hu
Sárbogárd Város Önkormányzat Lakhatáshoz nyújtott, ápoláshoz nyújtott települési támogatás, gyógyszertámogatás Az egyes szociális ellátásokról www.sarbogard.hu
Sárbogárd Város Önkormányzat Krízis támogatás Az egyes szociális ellátásokról www.sarbogard.hu
Sárbogárd Város Önkormányzat Természetben igényelhető segítségnyújtás Önkéntesek által végzett tevékenység a Családsegítő Szolgálat koordinálásval, egyedül élő idős személyek segítése www.sarbogard.hu