Általános szociális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei  Honlap 
Bükkaranyos Község Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:
– Települési támogatás:
– Köztemetés.
Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások:
– Étkeztetés;
– Házi segítségnyújtás;
– Idősek nappali ellátás;
– Családsegítés;
– Tanyagondnoki szolgálat
Szt. alapján és helyi rendelet alapján www.bukkaranyos.hu
Edelény Közös Önkormányzati Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások:Települési támogatás, Rendkívüli települési támogatás; lakhatási támogatás; egészségügyi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás;  A gyermek családban történő gondozásának költésgeihez való hozzájárulás; ápolási támogatás; időskorúak egyszeri természetben történő támogatása; Köztemetés. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Idősek klubja  Családsegítés; Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellás: Idősek otthona. Szt. alapján és helyi rendelet alapján. https://idosekotthona.aranyoldalak.hu/idosotthon-bemutatkozas https://edeleny.hu/
Nyékládháza Város Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:Települési támogatás; Rendkívüli települési támogatás;  Időskorúak egyszeri támogatása. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Idősek nappali ellátása; Családsegítés Szt. alapján és helyi rendelet alapján;  https://nyekladhaza.hu/hirek/233012/gondozasi_kozpont ; https://nyekladhaza.hu/hirek/233015/csaladsegito_es_gyermekjoleti_szolgalat www.nyekladhaza.hu
Sajóvámos Község Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:Települési támogatás: lakhatási támogatás; gyógyszertámogatás illetve gyógyászati segédeszközre; Temetési támogatás; Első lakáshoz jutó támogatása; újszülött támogatás;  Köztemetés. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Családsegítés Szt. alapján és helyi rendelet alapján https://sajovamos.hu
Tokaj Város Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:Települési támogatás: lakhatási támogatás; gyógyszertámogatás; Rendkívüli települési támogatás: eseti támogatás; téli tüzelőanyag biztosítása; temetési támogatás; karácsonyi élelmiszercsomag segély; beiskolázási támogatás. Köztemetés. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Jelőrendszeres házi segítségnyújtás; Idősek klubja; Családsegítés; Támogató szolgáltatás; Fogyatékosok nappali ellátása. Szt. alapján és helyi rendelet alapján;  http://tokaj.hu/szocialis-intezmenyek/ www.tokaj.hu
Arnót Község Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:Települési támogatás: lakhatási támogatás; lakásbiztonsági támogatás; nyugdíjszer ellátásban részesülők hulladékszállítási támogatása; közoktatási intézményekből elballagott gyermekek és diákok támogatása; szépkorúak támogatása;  hátrányos helyzetű általános és középiskolás tanulók támogatása; tankönyvtámogatás; diákok tömegközlekedésének támogatása; középiskolás diákok étkezési támogatása; elsőszülött gyermek után járó támogatás; gyógyszertámogatás; Rendkívüli települési támogatás; tankönyvtámogatás; temetési támogatás; Köztemetés. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés;  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Családsegítés Szt. alapján és helyi rendelet alapján http://www.arnot.hu/
Gesztely Község Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások: Rendkívüli települési támogatás; Lakásfenntartási támogatás rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; óvodáztatási és beiskoláztatási támogatás; temetési támogatás; Időskorúak támogatása. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Idősek és fogyatékosok nappali ellátása; Családsegítés; Tanyagondnoki szolgálat. https://gesztely.hu/gesztelyi-gondozasi-kozpont/  Gyermekvédelmi kedvezmény: évi két alkalommal 6000-6500 Ft/fő készpénz formájában. Temetési támogatás: egyszeri 20.000 Ft pénzbeli támogatás https://gesztely.hu/
Berzék Község Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:Települési támogatás: lakhatási támogatás; gyógyszertámogatás; Rendkívüli települési támogatás: eseti támogatás; tankönyvtámogatás; temetési támogatás; Köztemetés. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás;  Családsegítés; Támogató szolgáltatás 9/2015.(VIII.15.); 3/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet https://berzek.asp.lgov.hu/
Tiszaújváros Város Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; Rendkívüli települési támogatás; Települési lakhatási támogatás; lakhatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési települési támogatás; 18. év feletti hozzátartozó ápolását-gondozását végző személy települési támogatása; egyszeri év végi támogatás; gyermekes családok év végi támogatása; hulladékszállítási díjtámogatás; kábel TV előfietési díjtámogatás; első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása; életkezdési támogatás; Bursa Hungarica Felőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj; Születési támogatás; szünidei gyermekétkeztetés; táboroztatási támogatás; iskolakezdési támogatás; szociális alapú intézményi gyerkeétkeztetési térítési díjkedvezmény. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Idősek és fogyatékosok nappali ellátása; Családsegítés; Család és gyermkejóléti központ http://www.human.tujvaros.hu/index.php/fgytevmen http://www.human.tujvaros.hu/ http://www.tiszaujvaros.hu/
Kistokaj Község Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:Települési támogatások: lakhatási támogatás; gyógyszertámogatás; rendkívüli települési támogatás; eseti támogatás; beiskolázási támogatás; temetési támogatás.. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás;  Családsegítés   https://www.kistokaj.hu/
Sajóhídvég Község Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:Települési támogatás: lakhatási támogatás; gyógyszertámogatás; Rendkívüli települési támogatás: eseti támogatás; tankönyvtámogatás; temetési támogatás; Köztemetés. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Családsegítés; Támogató szolgáltatás Szt szerint és a 8/2015.(VIII.17.); 3/2016.(II.298) Önkormányzati rendelet www.sajohidveg.hu
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Pénzbeli és természetbeni ellátások:Települési támogatás: lakhatási támogatás; gyógyszertámogatás; Rendkívüli települési támogatás: egyszeri természetbeni támogatás; hallgató támogatás; Időskorúak támogatása; Adósságcsökkentési támogatás; temetési támogatás; Köztemetés. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Családsegítés; Támogató szolgáltatás http://www.onkportal.hu/data/rendeletek/allomanyok/2015-03_sajoszentpeter.pdf http://www.sajoszentpeter.hu/_new/
Alsózsolca Város Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:  Rendkívüli települési támogatás; gyermekvédelmi támogatás; gyógyszertámogatás; gyógyászati segédeszköz támogatása; időskorúak tákogatása; szépkorúak támogatása; köztemetés; temetési tmogatás. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Idősek -fogyatékos személyek- demenciával küzdő betegek nappali ellátása; Család-és gyermekjóléti szolgálat; népkonyha; Labor- fizikoterápia és gyógytorna biztosítása https://www2.alsozsolca.hu/letoltes/onkrend/AZS_12_2016_20190125.pdf http://www.alsozsolca.hu/
Mezőcsát Város Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:  Települési támogatás lakásfenntartásra; Rendkívüli települési támogatás; gyógyszertámogatás;  Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás; temetési tmogatás. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Idősek -fogyatékos személyek  nappali ellátása; Család-és gyermekjóléti szolgálat; támogató szolgálat Szociális rászorultság esetén pénzbeli-, illetve természetbeni (csak a rendkívüli települési támogatás) ellátások. http://www.mezocsatikisterseg.hu/index.php/humanszolgaltato-kozpont www.mezocsat.hu
Mályi Község Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:Települési támogatás: lakhatási támogatás; gyógyszertámogatás; Rendkívüli települési támogatás: eseti támogatás; tankönyvtámogatás; temetési támogatás; Köztemetés. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Idősek nappali ellátás; Családsegítés; Támogató szolgáltatás Szociális rászorultság alapján; Szt és helyi rendelet alapján www.malyi.hu 
Bőcs Község Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:Települési támogatás: lakhatási támogatás; gyógyszertámogatás;  temetési támogatás; Köztemetés. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Család-és gyermekjóléit szolgálat www.bocskozseg.hu
Sárospatak Város Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; Települési támogatás: lakhatási támogatás; gyógyszertámogatás; Rendkívüli települési támogatás. Időskorúak és fogyatékkos személyek fürdőbérlet támogatása Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyú; Fogyatékkal élők nappali ellátás; Családsegítés; Támogató szolgáltatás Szociális rászorultság eseten a Szt. és a helyi rendelet alapján www.sarospatak.hu
Szerencs Város Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások: Települési támogatás: gyógyszertámogatás; ápolási támogatás; idősek világnaőja alkalmából nyújtott támogatás; tanévkezdési támogatás; rendkívüli települési támogatás. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Szociális étkeztetés; Idősek nappali ellátása; idősek klubja; időskorúak gondozóháza; támogató szolgálat; család és gyermekjóléti szolgálat; házi segítségnyújtás – jelzőrendszeres házi segítségnyújáts és idősek otthona feladatellátási szerződéssel; Szociális rászorultság eseten a Szt. és a helyi rendelet alapján www.szerencs.hu
Mezőkövesd Város Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások  Rendkívüli települési támogatás ( eseti gyógyszerkiadás méséklésére; gyermek és fiatal felnőtt részorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatás; temetési segély) ; Zsóry Gyógy és Strandfürdő belelépéséez támogatás; Öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalása; Lakáscélú támogatás; gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások; Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Iősek Otthona; Idősek klubja; Idősek Gondozóháza; Család és gyermekjóléti szolgálat Szociális rászorultság eseten a Szt. és a helyi rendelet alapján     http://www.mezokovesd.hu/index.php?action=showmenu&id=32 www.mezőkövesd.hu
Encs Város Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások  Települési támogatás: lakásfenntartási támogatás; tanulmányi támogatás;Rendkívüli települési támogatás; temetési segély; köztemetés; Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; szociális étkeztetés; nappali ellátás; idősek bentlakásos otthona; támogató szolgáltatás; családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás Helyi rendeletek alapján https://www.encs.hu/
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások: Fiatalok önálló életkezdési támogatása; gyógyszertámogatás; hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása; ifjúságvédelmi támogatás; gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmény; köztemetés; lakásfenntartási támogatás; helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás; Rendkívülitelepülési támogatás; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény; Salkaházi Sára Miskolc Program; Születési támogatás; Védendő fogyasztók nyilvántartásba vétele. Szociális szolgáltatások:  házi egítségnyújtás, étkeztetés, idősek klubja, időskorúak gondozóháza, támogató szolgálat, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi és nappali ellátás, bölcsődei ellátás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ, gyermekek és családok átmeneti otthona. https://www.miskolc.hu/varoshaza/ugyintezes/szocialis-ugyek/penzbeli-es-termeszetbeni-szocialis-ellatasok     https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/varosinformacio/egeszsegugyi-es-szocialis-intezmenyi-szolgaltatasok https://www.miskolc.hu/ 

 

Speciális ellátásokra, támogatásokra vonatkozó információk

 

Önkormányzat neve Támogatási forma megnevezése Támogatás részletei Honlap
Bükkaranyos Község Önkormányzata Az idősek nappali ellátása csak otthonukban, házi gondozottként, szociális ebéd csak kiszállítással, bevásárlás, gyógyszer kiváltás; Óvodai ügyelet. Óvodába és iskolába járó gyermekek étkeztetése elviteles rendszerben igény esetén.  http://bukkaranyos.hu/hirek/rendkivuli-intezkedesek/ www.bukkaranyos.hu
Edelény Közös Önkormányzati Hivatal Bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, csekk feladásban történő személyes közreműködés; szájmaszk biztosítása; városi televízión és honlapon történő tájékoztatás, kapcsolattartás. Otthonukban fogyatékos személyek részéről jelentkező egyedi sajátos problémák megoldása személyes közreműködéssel. Telefonos kapcsolatfelvétel biztosítása a nap bármely szakaszában. A kérelmek a város honlapján elérhetőek, letölthetőek, kitölthetőek és visszaküldhetőek.  Telefonszámok hétköznap és munkaidőben: 48/524-104; 48/524-100/144vagy 126-os mellék; 06-30/504-9383; 06-30-299-8928; Munkaidőnő kívül és munkaszüneti napon: 06-30-504-9383; 06-30-299-8928 https://edeleny.hu/
Nyékládháza Város Önkormányzata Önkéntes jelentkezés alapjá a 65.év feletti lakosok, a hatósági karanténban lévő személyek és fogyatékos lakosok segítése Igénylés: Nyékládházi Gondozási Központnál https://nyekladhaza.hu/hirek/233012/gondozasi_kozpont
Sajóvámos Község Önkormányzata Minden sajóvámosi lakos részére egy db szájmaszkot biztosít a helyi önkormányzat. 2H és 3H gyermekek számára meleg étel biztosítása-kihordása .70 éven felüli lakosaink jelzése alapján segítséget nyújtottunk az önként karanténba vonulók ellátásában https://sajovamos.hu/
Tokaj Város Önkormányzata A Kormány 46/2020. (III.16.) rendeletében arról döntött, hogy az a 70. életévét betöltött személy aki vállalja, hogy lakóhelyét vagy tartózkodási helyét nem hagyja el és erről tájékoztatja az Önkormányzatot akkor az alábbi támogatásokat biztosítjuk részükre. szociális étkeztetés, a családsegítő szolgálathoz benyújtott kérelem alapján térítés ellenében; élelmiszer, tisztítószer és fertőtlenítőszer bevásárlása ezek árának megfizetése ellenében; gyógyszerkiváltás, házhozszállítás a gyógyszer árának megfizetése mellett, Telefonos beszélgető vonalat működtetünk az arra rászorulóknak; Tokaj minden lakosának maszkot biztosítottunk; felhívást tettünk közzé interneten a fogyatékossággal és autizmussal érintett lakosok részére az általunk nyújtott előbbiekben leírt támogatási segítési lehetőségekről. www.tokaj.hu
Arnót Község Önkormányzata Idősvédelmi intézkedések; Élelmiszer és gyógyszervásárlás; Szájmaszkok biztosítása; Fertőtlenítő permetezés; Házi karanténban tartózkodók ellátása. Szociális ebéd ingyenes kiszállítása nyugdíjasok részére, térítési díj összege változatlan. Lakóingatlanonként 1-1 szájmaszk biztosítása. http://www.arnot.hu/
Gesztely Község Önkormányzata 70. év feletti lakosság alapszükségleteinek biztosítása a vészhelyzet idejére. A népkonyháról történő ebéd kiszállítása az idős lakosok részére. Élelmiszer és tisztasági csomag eljuttatása a település minden háztartásába 70. év feletti lakosság körében az otthonukban tartózkodó idős lakosság gyógyszerkiváltása, postai ügyintézése, alapvető élelmiszereinek beszerzését és egy tál meleg étel napi szintű házhoz szállítását vállalja az önkormányzat, különös tekintettel a járványveszélyre. Az idős nappali és fogyatékos nappali ellátásoknál, a járvány idejére a személyes kontaktust felváltotta a telefonon (06/46/ 450-711) történő mentális segítségnyújtás. https://gesztely.hu/korona-virusrol-szolo-felhivasok/
Berzék Község Önkormányzata Rászoruló idősek alapvető élelmiszer, tisztítószer és gyógyszer beszerzésében való segítés; szájmaszkok varrása és osztása; kéz és felületfertőtlenítő szerek és gumikesztyű osztása; lakossági tájékoztatás honlapon, közösségi oldalon és plakátokon   https://berzek.asp.lgov.hu/
Tiszaújváros Város Önkormányzata A veszélyhelyzet miatt nehéz szociális helyzetbe került szemlélyek, családok segítése, támogatása a rendkívüli települési támogatás keretében történik. A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó részletszabályokat a szociális rászolrultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza. http://www.tiszaujvaros.hu/
Kistokaj Község Önkormányzata Élelmiszer, gyógyszer és tisztítószer beszerzése; 65 év feletti személyek részére mosható szájmaszk és gumikesztyű biztosítása; tájékoztatás honlapon – közösségi oldalon- hirdetményekben 46/2020.(III.16.) Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés alapján https://www.kistokaj.hu/
Sajóhídvég Község Önkormányzata Rászoruló idősek alapvető élelmiszer, tisztítószer és gyógyszer beszerzésében való segítés; szájmaszkok varrása és osztása; kéz és felületfertőtlenítő szerek és gumikesztyű osztása; lakossági tájékoztatás honlapon, közösségi oldalon és plakátokon www.sajohidveg.hu
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Lakossági tájékoztató rendszer működtetése, egyéni védőeszközök biztosítása; szünidei étkeztetés házhoz szállítással. munkanapokon 8-18 óra közötti időszakban hívható szépkorú segélyvonal +36 48/ 423-245; háztartásonként 2 db mosható, fertőtlenítő szájmaszk, kézfertőtlenítő kendőt és védőkesztyű biztosítása a lakosságnak http://www.sajoszentpeter.hu/_new/
Alsózsolca Város Önkormányzata Pénzbeli és természetbeni ellátások:  Rendkívüli települési Rendkívüli települési támogatás; gyermekvédelmi támogatás; gyógyszertámogatás; gyógyászati segédeszköz támogatása; időskorúak tákogatása; szépkorúak támogatása; köztemetés; temetési tmogatás. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; Idősek -fogyatékos személyek- demenciával küzdő betegek nappali ellátása; Család-és gyermekjóléti szolgálat; népkonyha; Labor- fizikoterápia és gyógytorna biztosítása http://www.alsozsolca.hu/?hir=1313 http://www.alsozsolca.hu/
Mályi Község Önkormányzata 70 év felettiek részére, igénybejelentés alapján, lakcímre történő kiszállítással, étkezést biztosít saját főzőkonyhájáról, továbbá igény szerint: bevásárlás, csekkfeladását, gyógyszerfelíratását-kiváltását. Az igényléseket, bejelentéseket az erre a célra biztosított 06-30/719-5507 telefonszámon lehet megtenni. 70 év felettieknek 1 db szájmaszk és élelmiszercsomag. 46/2020.(III.16.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján www.malyi.hu 
Mezőcsát Város Önkormányzata Rendkívüli települési támogatás. Készenléti szolgálat sürgős támogatásra vagy intézkedésre a következő telefonszámon: minden nap 0-24 óráig a 06/30/643-7847 Szociális rászorultság alapján pénzbeli támogatást nyújtott Mezőcsát Város Polgármestere azon kérelmezőknek, akik a veszélyhelyzetet megjelölve kérték a támogatást. www.mezocsat.hu
Bőcs Község Önkormányzata 60 év felettieknek 1 db maszk biztosítása; tartós élelmiszer csomag osztása; telefonos ügyelet biztosítása a család és gyermkejóléti szolgálat munkátarsai által. http://www.bocskozseg.hu/hirek/korona-virus www.bocskozseg.hu
Sárospatak Város Önkormányzata Tájékoztatás; Fogyatékkal élők nappali intézménye ellátottjainek otthonukban történő segítés; speciális pszichés és mentális támogatás; speciális gondozás pszichológus bevonása, telefonon történő segítségnyújtás www.sarospatak.hu
Szerencs Város Önkormányzata Hívható telefonszám: 06-20-472-4601 Otthonukban élő fogyatékos személyek és családtagjaik ill. 65 év feletti személyek számára hívható telefonszám. A jelentkező idősek, fogyatékos személyek részére az önkormányzat alkalmazotai segítségével megoldják a vásárlást, gyógyszerkiváltást, postai csekkek befizetését. www.szerencs.hu
Mezőkövesd Város Önkormányzata Maszk biztosítása minden lakosnak; Segítségnyújtás 65 év feletti idős személyeknek (bevásárlás; gyógyszerkiváltás). Fogyatékos személyek érdekében együttműködés a településen működő  érdekvédelmi szervezettel és támogató szolgálattal. http://www.mezokovesd.hu/index.php?action=showmenu&id=102 www.mezőkövesd.hu
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ingyenesen hívható telefonszámok: 06 80 277 455; 06 80 277 456;  Maszk biztosítása; 70 éven felüliek ellátása; Fogyatékos személyek ellátása https://www.miskolc.hu/koronavirus https://www.miskolc.hu/ 
Encs Város Önkormányzata Idősek személyi segítése illetve egyszeri melegétel biztosítása. Maszk biztosítása. https://www.encs.hu/?module=news&action=getfile&fid=254038 https://www.encs.hu/