A szakértői véleménnyel kapcsolatos felülvizsgálati és fellebbezési lehetőségek kérdései és válaszai a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet alapján.

Tanköteles korú gyermek, tanuló esetében miért van szükség szakértői vizsgálatra?

A szakértői bizottságban kialakított komplex diagnózis az orvosi, pszichológiai, pedagógiai (gyógypedagógiai) vizsgálatokra épülő tapasztalatok alapján alakul ki. Kifejezetten a gyermek, tanuló nevelése, oktatása során szükséges kiemelt figyelem, különleges bánásmód szükségességét állapítja meg, melynek alapján jogosult a köznevelés rendszerében – a szülő számára ingyenes – ellátásra.

Milyen célból kell/lehet a szakértői bizottsági tevékenységet folytató intézményhez fordulni?

 1. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából az alábbi esetekben:
  • abban az esetben, ha a gyermek nem járt óvodába,
  • óvodába járó gyermek esetén, annak megítélésére, hogy hétéves korában szükséges-e újabb nevelési évet kezdenie az óvodában,
  • annak megítélésére, hogy a gyermek számára javasolt-e, hogy hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését,
  • óvodába járó gyermek esetén, ha a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,
  • ha a szülő nem ért egyet a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján az iskolába lépéshez szükséges óvodai igazolásban tett javaslattal,
  • ha a szülő nem ért egyet a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről szóló óvodai döntéssel,
 2. a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása,
 3. a sajátos nevelési igény – a mozgásszervi-, az érzékszervi- (látási-, hallási-), az értelmi, a beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar – megállapítása vagy kizárása,
 4. sajátos nevelési igényű tanuló esetében további speciális esetekben:
  • az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés,
  • a tankötelezettség meghosszabbításának

céljából, és a vizsgálatok eredményei alapján javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére.

Tankötelezettség utáni időszak, felnőttvizsgálatok

Tankötelezettségen túl szakértői vizsgálatot kérhet-e a szülő, felnőtt?
12. évfolyam elvégzéséig a felnőttoktatás keretében tanulókra mi vonatkozik a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények szolgáltatásainak igénybevétele vonatkozásában?
A  felnőttoktatásban nem nappali oktatás munkarendje szerint tanulók szakértői vizsgálata hol történik?

Ha a felnőttoktatásban részt vevő tanuló – ha nem nappali oktatás munkarendje szerint tanul – nem veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények szolgáltatásait, a sajátos nevelési igény megállapításának kérdésében a Szakmai Szolgáltató Intézmény jár el. A szakmai feladatra jutó folyó kiadásokból fakadó költségeket a vizsgálatot kérő, felnőttoktatásban részt vevő tanuló viseli. Szakértői vélemény kiállítása és részletes ügymenete: ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat

KRESZ vizsgához van szükség szakértői vizsgálatra, hol tudok információt kapni?

Igen. ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat

 

Ugrás az oldal tetejére. ↑

Az oldal legutóbbi frissítése: