Könnyen érthető verzió

Ez a szöveg könnyen érthető.

A szakértői bizottság feladata olvasható.

A szakértői bizottság egy intézmény.

Az intézményben megvizsgálják a gyermekeket, hogy

milyen segítségre van szükségük a tanuláshoz, fejlődéshez.

Az intézményben a vizsgálat eredményét leírják egy véleményben.

A véleményt papírra írják.

A papír neve: szakértői vélemény.

A szakértői biztosságok feladata:

gyermekek vizsgálata

a vizsgálat eredményének leírása

intézmény javaslása a gyermeknek.

A szöveg bonyolult jogi szöveg.

Érdemes segítséget kérni a szöveg értelmezéséhez.

Szakértői bizottsági tevékenység

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 5. pontja alapján:

“A szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít.” Kifejezetten a gyermek, tanuló nevelése, oktatása során szükséges kiemelt figyelem, különleges bánásmód szükségességét állapítja meg, melynek alapján jogosult a köznevelés rendszerében – a szülő számára ingyenes – ellátásra.

 • “a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság megállapítása vagy kizárása,
 • a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása,
 • a sajátos nevelési igény – a mozgásszervi, az érzékszervi (a látási, a hallási), az értelmi, a beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar – megállapítása vagy kizárása,
 • sajátos nevelési igényű tanuló esetében:
  • az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés,
  • a tankötelezettség meghosszabbításának céljából, és a vizsgálatok eredményei alapján javaslatot tesz a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére.

Amennyiben a szakértői bizottság vizsgálata alapján a gyermeknél, a tanulónál sem a beilleszkedési, sem a tanulási, sem a magatartási nehézség, sem a sajátos nevelési igény nem állapítható meg, de eredményes óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez, oktatásához iskolapszichológiai, óvodapszichológiai vagy logopédiai ellátásba vétele indokolt, a szakértői bizottság a megfelelő ellátásba vételét kezdeményezi.”

Milyen intézményben végzik a szakértői bizottsági tevékenységet?

A szakértői bizottsági tevékenységet az Intézmény székhelyintézménye és tagintézményei látják el a 10. §-ban meghatározott feladatellátási kötelezettség szerint.

Az Intézmény szakértői bizottságként eljáró járási tagintézményének (a továbbiakban: járási szakértői bizottság) feladatellátási kötelezettsége a meghatározott feladatok vonatkozásában arra a járásra terjed ki, amelyben működik.

Az Intézmény szakértői bizottságként eljáró székhelyintézményének, valamint vármegyei, fővárosi tagintézményének (a továbbiakban: vármegyei szakértői bizottság) feladatellátási kötelezettsége a meghatározott feladatok vonatkozásában:

 1. a főváros, a vármegye teljes területére terjed ki, ha a szakértői bizottsági tevékenységet az Intézmény székhelyintézménye látja el, vagy
 2. a fővárosban, vármegyében több járásra terjed ki, ha a szakértői bizottsági tevékenységet feladatmegosztásban az Intézmény székhelyintézménye és vármegyei, fővárosi tagintézménye látja el.
 3. Az Intézmény vármegyei szakértői bizottsága a mozgásszervi fogyatékosság, az érzékszervi fogyatékosság, valamint a beszédfogyatékosság megállapítását vagy kizárását országos vagy több vármegyére kiterjedő feladatellátási kötelezettséggel is végezheti.

 

Járási szakértői bizottság feladatai

Az EMMI rendelet szerint indult vizsgálatok esetében

 • a gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,
 • a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,
 • a korai fejlesztésre való jogosultság megállapítása vagy kizárása, és kiegészítő vizsgálat nem történt, vagy a kiegészítő vizsgálat sajátos nevelési igényt nem állapított meg – az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése,
 • szakértői vélemény elkészítése és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése.
 • Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a vármegyei szakértői bizottság részére.

 

Vármegyei szakértői bizottság feladatai

Koordinációs feladatok:

 • a járási szakértői bizottság szakmai működésének koordinációja,
 • a szakértői vizsgálatoknál alkalmazott protokoll eljárások folyamatos ellenőrzése és fejlesztése,
 • speciális diagnosztikai feladatok koordinálása.

 

Diagnosztikai feladatok (jogszabályban meghatározott esetekben):

 • sajátos nevelési igény megállapítására irányuló vizsgálatoknál a gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,
 • a gyermek, a tanuló vizsgálatának eredményei alapján szakértői vélemény készítése,
 • a kiegészítő vizsgálat végzése, a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság, a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a szakértői vélemény elkészítése és kiadása,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése,
 • a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása,
 • javaslattétel a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátására,
 • szakértői vélemény elkészítése, valamint a vármegyei szakértői bizottság előtt közvetlenül indított vizsgálatoknál a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság, a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó szakértői vélemény elkészítése.

 

Ugrás a lap tetejére ↑

Az oldal legutóbbi frissítése: