A szakértői véleménnyel kapcsolatos felülvizsgálati és fellebbezési lehetőségek kérdései és válaszai!

Felülvizsgálatot hol kell kérni?

Annál a szakértői bizottságnál ahol a gyermek legutóbbi vizsgálata történt, illetve aki a szakértői véleményben megjelölt intézmény a felülvizsgálatra.

A szülő közvetlenül is eljárást indíthat a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes tankerületi központnál a szakértői vélemény felülvizsgálatát kezdeményezve. A szülőnek a szakértői véleményben foglaltakkal kapcsolatos egyetértését vagy egyet nem értését írásban kell közölnie.

Mit kell/érdemes a kérelemhez csatolni?

  • A korábbi szakértői vizsgálat óta keletkezett orvosi dokumentumok (hallás, látás vizsgálat eredménye, kórházi zárójelentés, gyógyszerelésről dokumentumok, segédeszköz ellátás…)
  • A gyermek, tanuló pedagógusai és fejlesztő szakemberek tapasztalatait összefoglaló pedagógiai jellemzés.
  • Érdemes a szakértői bizottságot megkeresni, a legtöbb helyen saját lista, formanyomtatvány van, amit szükséges benyújtani.

Ki kérheti a gyermek, tanuló felülvizsgálatát?

Ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, vagy sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság hivatalból, hatósági megkeresésre, szülői kérelemre, vagy a szülő egyetértésével a nevelési-oktatási, illetve a szakképző intézmény gyermek nevelését ellátó óvoda, nevelését, oktatását ellátó iskola kérelme alapján felülvizsgálati eljárást folytat le.

Hogyan történik a felülvizsgálati eljárás?

A felülvizsgálati eljárásra – a folyamatos figyelemmel kísérés kivételével – a szakértői bizottsági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Mikor kell először felülvizsgálni a szakértői bizottság véleményét?

Általában a szakértői bizottság szakértői véleményét a végrehajtatásának megkezdését követő első nevelési év, tanév során hivatalból felül kell vizsgálni.

Enyhe értelmi fogyatékosság esetén mikor kell felülvizsgálni hivatalból a szakértői véleményt?

Ha a gyermek, tanuló enyhe értelmi fogyatékos a szakértői véleményt az első hivatalból történő felülvizsgálat után addig a tanévig, amelyben a tanuló a tíz éves életkort betölti minden második, addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Közepes vagy súlyos fokú értelmi fogyatékosság esetén mikor kell felülvizsgálni hivatalból a szakértői véleményt?

Ha a gyermek, tanuló közepes vagy súlyos fokban értelmi fogyatékos a szakértői véleményt az első hivatalból történő felülvizsgálat után  addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Egyéb pszichés fejlődési zavar esetén mikor kell felülvizsgálni hivatalból a szakértői véleményt?

Ha a gyermek, tanuló egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, a szakértői véleményt az első hivatalból történő felülvizsgálat után addig a tanévig, amelyben a tanuló a tíz éves életkort betölti minden második, azt követően addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Mozgásszervi fogyatékosság esetén mikor kell felülvizsgálni hivatalból a szakértői véleményt?

Ha a gyermek, tanuló mozgásszervi fogyatékos addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Érzékszervi (hallási, látási) fogyatékosság esetén mikor kell felülvizsgálni hivatalból a szakértői véleményt?

Ha a gyermek, tanuló érzékszervi (hallási, látási) addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Beszédfogyatékosság esetén mikor kell felülvizsgálni hivatalból a szakértői véleményt?

Ha a gyermek, tanuló beszédfogyatékos addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Több fogyatékosság együttes előfordulása esetén (halmozottan fogyatékos) esetén mikor kell felülvizsgálni hivatalból a szakértői véleményt?

Ha a gyermek, tanuló több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Autizmus spektrum zavar esetén mikor kell felülvizsgálni hivatalból a szakértői véleményt?

Ha a gyermeknél, tanulónál autizmus spektrum zavart állapítanak meg, addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, mikor kell felülvizsgálni hivatalból a szakértői véleményt?

Ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Felülvizsgálati eljárásról mit kell tudni?

A felülvizsgálat tulajdonképpen a gyermek állapotának kontrollálása, annak megállapítására szolgál, hogy a gyermek állapotának megfelelő ellátásban részesül-e, a korábban szakértői véleményben foglaltak fennállnak-e.  A felülvizsgálati eljárást kérelemre (szakértői bizottsági vizsgálat iránti kérelemnél leírtakhoz hasonlóan szülő vagy nevelési-oktatási intézmény kérelme alapján) illetve hivatalból folytatják le.

Van-e fellebbezési lehetőség, ha a szülő nem ért egyet a szakértői vélemény tartalmával (pl. diagnózis, intézménykijelölés…)?

Szülői egyetértés hiányában közigazgatási hatósági eljárás indul. A szakértői vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a szülő élhet fellebbezési jogával, illetékes tankerületi központhoz benyújtott írásbeli kérelmében.

Mi a teendő, ha a szülő nem ért egyet a szakértői véleménnyel, az abban foglaltakkal, vagy az eljárással? A fellebbezési folyamatban mire lehet számítani?

A szakértői vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a szülő élhet fellebbezési jogával, az illetékes járási hivatalhoz benyújtott írásbeli kérelmében.  A járási hivatal eljárásában szakértőként – a járási hivatal kirendelése alapján – az a szakértői bizottság jár el, amely az eljárásban érintett szakértői véleményt kiállította. Az eljárásban szakértőként nem vehet részt az a szakértő, aki a szakértői bizottság részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésben részt vett. A járási hivatal ennek alapján határozatot hoz, mellyel, ha a szülő ismételten nem ért egyet, a megyei kormányhivatalhoz kerül az ügy. A megyei kormányhivatal eljárásában szakértőként az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat jár el. A szakvélemény alapján a megyei kormányhivatal hoz határozatot.

Az oldal legutóbbi frissítése: