AAK-Módszertani Központok

Budapest

SZIN Nonprofit Kft.

Cím: 1138 Budapest, Váci út 191.
Tel.: +36 30 564-7154
E-mail: aak.budapest@szinkft.hu

Elérhetőség:

 • név: Pap-Horváth Dóra
 • cím: 1138 Budapest, Váci út 191.
 • tel.szám: +36 30 564-7154 (diszpécser)
 • email cím: aak.budapest@szinkft.hu
 • ügyfélfogadási idő: Előre egyeztetett időpontban

Debrecen

Debrecen Nagytemplomi Református egyházközösség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája

Cím: 4029 Debrecen, Pacsirta utca 51.
Tel.: +36 30 565-2410
E-mail: davidku.nora@szinkft.hu

Elérhetőség:

 • név: Dávidku Nóra
 • cím: 4029 Debrecen, Pacsirta utca 51.
 • tel.szám: +36 30 565-2410
 • email cím: davidku.nora@szinkft.hu
 • ügyfélfogadási idő: 9:00 – 15:00

Kaposvár

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület

Cím: 7400 Kaposvár, Iszák utca 42.
Tel.: +36 30 266-0270
Email: patcai.katalin@szinkft.hu , kun.melinda@szinkft.hu

Elérhetőség:


Miskolc

Szorgoskert Szociális Szolgáltató Központ

Cím: 3527 Miskolc, Augusztus 20. út 12.
Tel.: +36 30 588-5109
E-mail: aak.miskolc@szinkft.hu

Elérhetőség:

 • név: Tóth Alíz – koordinator
 • cím: 3527 Miskolc, Augusztus 20. út 12.
 • tel.szám: +36 30 588-5109
 • email cím: toth.aliz@szinkft.hu
 • ügyfélfogadási idő: 9:00 – 15:00

Szeged

GEMMA Fejlesztő Nevelés – Oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola

Cím: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 50.
Tel.: +36 30 266-0973
E-mail: pentek.norbert@szinkft.hu

Elérhetőség:

 • név: Péntek Norbert
 • cím: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 50.
 • tel.szám: +36 30 266-0973
 • email cím: pentek.norbert@szinkft.hu
 • ügyfélfogadási idő: 9:00 – 15:00

Zalaegerszeg

Göcsej pláza Webáruház

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Tompa Mihály u. 1-3., 2. emelet 28.
Tel.: +36 30 155-8292
E-mail: aak.zalaegerszeg@szinkft.hu

Elérhetőség:

 • név: Dömötör László Istvánné – diszpécser
 • cím: 8900 Zalaegerszeg, Tompa Mihály u. 1-3, 2. emelet 28.
 • tel.szám: +36 30 155-8292
 • email cím: domotor.laszlo.istvanne@szinkft.hu
 • ügyfélfogadási idő: 9:00 – 15:00

Kölcsönzési feltételek

A kölcsönzés feltétele az eszközkölcsönzési szerződés megkötése, amelyet az NFSZK Nonprofit Kft. köt a Kölcsönző féllel, és amely teljeskörűen szabályozza a kölcsönzési feltételeket.

A Kölcsönző fél lehet magánszemély, szakember vagy intézmény.

A szolgáltatási szerződés aláírására intézményi kölcsönzés esetén csak az intézmény részéről aláírásra jogosult személy jogosult. Egyéb személy (pl. az adott intézmény egy tetszőleges munkatársa) csak abban az esetben veheti át a kölcsönözni kívánt eszközöket kölcsönzés céljából az AAK központban, amennyiben az eszközkölcsönzési szerződést 4 db eredeti, az intézmény részéről aláírásra jogosult személy aláírásával ellátott példányban magával viszi az AAK központba és átadja a diszpécser részére az eszközök átvételekor.

Magánszemély esetén a kölcsönző fél lehet az eszközt használni kívánó érintett személy maga vagy az ő gondnoka, szülője, családtagja, gondozója, illetve komplex kommunikációs igényű személyekkel foglalkozó szakember.

Csak személyes kölcsönzésre van lehetőség. A kölcsönző fél csak és kizárólag személyesen veheti át az eszközt, és annak visszajuttatásáról is személyesen kell gondoskodnia.

A szerződés aláírásával Kölcsönző fél tudomásul veszi, hogy az NFSZK bármikor indoklás nélkül megszüntetheti a szerződés hatályát és a kölcsönzés alatt álló eszközök visszaszolgáltatására kötelezheti a Kölcsönző felet.

A szerződés értelmében a Kölcsönző fél a kölcsönzés ideje, azaz a szerződés hatálya alatt teljes anyagi felelősséget vállal az általa kölcsönzött eszközökben tudatos rongálásból, nem rendeltetésszerű használatból, vagy eltűnésből eredő károk NFSZK felé történő megtérítéséért.

A kölcsönzést minden esetben kötelezően meg kell előznie egy úgynevezett első felmérésnek, amely során egy erre kiképzett szakember (az AAK központban dolgozó AAK szakember, vagy intézményi kölcsönzés esetén az intézmény AAK tapasztalattal rendelkező szakembere) felméri, megvizsgálja azt a fogyatékos személyt, aki az adott eszközt/eszközöket kölcsönzés esetén használni fogja. A szakember ezen felmérés/vizsgálat alapján hagyja jóvá/utasítja el az adott eszköz kikölcsönzését, vagy épp ajánl másik eszközt a kölcsönzőnek. Egyéb, a fogyatékosságot igazoló dokumentum felmutatása nem feltétele a kölcsönzésnek. Az első felméréstől abban az esetben lehet eltekinteni, ha a szakember az eszközt workshophoz, érzékenyítéshez, felnőttoktatáshoz kölcsönözi.

Az eszközkölcsönzés ideje maximum 3+3 hónap lehet. Az eszközkölcsönzésre vonatkozó dokumentum 3 hónapig érvényes azzal a kitétellel, hogy hatálya automatikusan meghosszabbodik további 3 hónappal abban az esetben, ha az első 3 hónap lejártakor egyik fél sem nyilatkozik erről írásban másképpen (a kölcsönző fél ezt az értékelő kérdőívre adott válaszon keresztül teheti meg). A kölcsönzés első napjától számított 6 hónap (3+3) elteltével azonban a kölcsönzés megszűnik minden esetben, az eszközt vissza kell szolgáltatni az AAK Központ számára.

A kölcsönző félnek lehetősége van a határidő lejárta előtt visszajuttatni az eszközt. Ebben az esetben a diszpécser felé kell jeleznie szándékát, aki a kommunikációs szakemberrel egyeztetve meghatározza a visszavétel időpontját. A visszavétellel az aktuális kölcsönzés lezárul.

A kölcsönzés menete

a) Magánszemély esetén

A kölcsönzési igény felmerülése után a diszpécser felveszi és papír alapon vagy elektronikusan rögzíti a kölcsönző fél személyes adatait.

Az AAK Központok és a magánszemélyek, mint szolgáltatást igénybe vevők között minden esetben szolgáltatási szerződés jön létre, mely az eszközkölcsönzésnek is feltétele.

A diszpécser a szolgáltatási szerződés sablont kitölti a szolgáltatást igénybe vevő fél adataival, és a szerződés mindkét fél részéről aláírásra kerül.

Az AAK szakember elvégzi az érintett személy felmérését, amely alapján megerősíti vagy elutasítja a kölcsönzési igényt, és eszközt, eszközöket ajánl kölcsönzésre. Ezzel egyidőben az IT felületen a diszpécser ellenőrzi az AAK szakember által ajánlott eszközök aktuális elérhetőségét.

Amennyiben az adott eszköz aktuálisan nem elérhető, úgy a diszpécser a kölcsönző felet felveszi az adott eszközre vonatkozó várólistára.

Amennyiben az adott eszköz a központ alapeszköztárában nem található, a diszpécser a koordinációs központból email útján megigényli a szükséges eszközt, amely igényt az NFSZK eszközkölcsönzési koordinátor jóváhagy vagy elutasít.

Amennyiben az adott eszköz aktuálisan elérhető kölcsönzésre, úgy a diszpécser rögzíti az eszközkölcsönzés adatait az IT felületen.

Az IT felület az említett, kölcsönzésre vonatkozó adatfelvétel alapján automatikusan generál egy eszközkölcsönzési kartont. A diszpécser ezt a dokumentumot kiegészíti a kölcsönző fél adataival, majd mindkét fél által aláírásra kerül.

Az eszköz használatának betanítását az AAK szakember végzi el a kölcsönzéssel egyidőben. Az AAK szakember köteles tehát minden, az eszköz használatához szükséges tudást átadni a kölcsönző fél részére a kölcsönzéskor.

A diszpécser a kölcsönzés kezdetétől számított 14 nap után automatikus rendszerüzenetet kap az IT felülettől. A diszpécser ezt követően felveszi a kapcsolatot a Kölcsönző féllel, és érdeklődik a kölcsönzés addig tapasztalt eredményével kapcsolatban (Kipróbálták-e már az eszközt? Bevált-e? Szeretnék-e tovább kölcsönözni és kitölteni a szerződésben meghatározott kölcsönzési időt, netán előbb visszaszolgáltatnák az eszközt? Szeretnének-e helyette más eszközt kipróbálni? stb.).

Amennyiben az említett 14 napot követően is tovább kölcsönözi az eszközt a kölcsönző fél, úgy 10 nappal a kölcsönzés lejárta előtt a diszpécser újabb automatikus rendszerüzenetet kap az IT rendszertől, majd értesíti kölcsönző felet a hosszabbítás lehetőségéről. A diszpécser ezzel egyidőben kiküld egy értékelő kérdőívet a Kölcsönző fél részére, amelyet Kölcsönző fél köteles még a kölcsönzés lejárta előtt kitöltve visszaküldeni emailben a diszpécser részére. Kölcsönző fél az említett értékelő kérdőíven keresztül tudja és köteles jelezni a diszpécser felé, hogy kívánja-e további 3 hónappal meghosszabbítani a kölcsönzést, vagy visszaszolgáltatja az eszközt. Amennyiben Kölcsönző fél jelzi a hosszabbítási szándékát, úgy egyik félnek sincs semmi további teendője, mivel a kölcsönzés hatálya automatikusan meghosszabbodik további három hónappal. Abban az esetben, ha a kölcsönzés hatályának lejártakor kölcsönző fél nem kívánja tovább kölcsönözni az eszközt, úgy köteles a kölcsönzés lejárta előtt visszaszolgáltatni az eszközt abba az AAK központba, ahonnan kikölcsönözte. Az eszköz visszavételekor a diszpécser által kiállított visszavételi elismervény lesz a kölcsönzés megszűnésének hivatalos alátámasztó dokumentuma.

Amennyiben a kölcsönző fél élt a hosszabbítás lehetőségével, úgy a második három hónap letelte előtt 10 nappal a diszpécser újabb automatikus rendszerüzenetet kap az IT felülettől, amely az adott eszközre vonatkozó esetleges várólistás igényeket is tartalmazza. Ezt követően a diszpécser ismételten felveszi a kapcsolatot a kölcsönző féllel és tájékoztatja őt a kölcsönzési idő lejáratának közeledtéről, valamint arról, hogy további hosszabbításra nincs lehetőség, és a kölcsönző félnek kötelessége a kölcsönzés lejárta előtt visszaszolgáltatni a kölcsönzött eszközt ugyanabba az AAK központba, ahonnan kikölcsönözte. Az eszköz visszavételekor a diszpécser ebben az esetben is átvezeti a kölcsönzési kartonon, ill. a leltárban az eszköz státuszát (visszavételét), amely a kölcsönzés megszűnésének hivatalos alátámasztó dokumentuma lesz.

Az eszköz visszavételekor a diszpécser az AAK szakemberrel közösen ellenőrzi az eszköz állapotát. Ezzel egyidőben a diszpécser rögzíti az eszköz visszavételét az IT felületen is, és várólista esetén értesíti a várólista első helyén álló igénylőt az eszköz kölcsönözhetőségéről. A kölcsönzőnek ki kell töltenie egy elégedettségi kérdőívet, amelyet papír alapon a diszpécser biztosít a számára, és hozzá kerül vissza.

Amennyiben a kölcsönző fél nem időben vagy nem megfelelő állapotban juttatja vissza az eszközt a kölcsönadó fél részére, és ezt bizonyíthatóan neki felróható okból teszi, úgy a kölcsönadó fél (végső esetben jogi úton is) kötelezheti a kölcsönző felet az adott eszköz visszaszolgáltatására, illetőleg javítási és szervizköltségeinek fedezésére.

b) Intézmény esetén

A kölcsönzési igény felmerülése után a diszpécser emailben átküldi az intézmény munkavállalója részére a szolgáltatási szerződés sablont, az intézményi adatlapot és a felmérő lapot, valamint tájékoztatja a kölcsönözni kívánt eszközök elérhetőségéről. Ezt követően az intézmény munkavállalója a diszpécsertől emailben kapott dokumentumokat elektronikusan kitölti, kinyomtatja (a szolgáltatási szerződést 4 db, míg az adatlapot és a felmérő lapot 1-1 db példányban), majd aláíratja az intézmény részéről aláírásra jogosult személlyel. Továbbá ő vagy az intézmény valamely egyéb munkavállalója, aki rendelkezik az ehhez szükséges végzettséggel és szakmai kompetenciákkal, elvégzi azoknak az érintett személyeknek a felmérését, akik részére az intézmény az eszközöket kölcsönözni óhajtja (ez alapján tölti ki a felmérő lapot) abban az esetben, ha érintett személyek számára történik a kölcsönzés.

A fent említett dokumentumok mindegyikét a fentebb említett példányszámban kitöltve és a szükséges aláírással ellátva magával kell vinnie az intézmény munkavállalójának a kölcsönzéshez és átadnia a diszpécser részére. Ez tehát előfeltétele az intézmény által történő eszközkölcsönzésnek.

Az eszköz használatának betanítását az intézmény megfelelő képesítéssel és szakmai tudással rendelkező munkavállalója végzi a használat helyén, az intézményben. Intézményi kölcsönzés esetén tehát az eszköz használatának betanítása nem az AAK szakember felelőssége, ám a kölcsönzéskor az AAK szakember köteles az eszköz használatával kapcsolatos minden szükséges információt átadni a kölcsönző fél kölcsönzést megvalósító/átvevő munkavállalója részére.

Amennyiben az adott eszköz aktuálisan elérhető kölcsönzésre, úgy a diszpécser rögzíti az eszközkölcsönzés adatait az IT felületen.

Az IT felület az említett, kölcsönzésre vonatkozó adatfelvétel alapján automatikusan generál egy eszközkölcsönzési kartont. A diszpécser ezt a dokumentumot kiegészíti a kölcsönző fél adataival, majd mindkét fél részéről aláírásra kerül.

A diszpécser a kölcsönzés kezdetétől számított 14 nap után automatikus rendszerüzenetet kap az IT felülettől. A szakember ezt követően felveszi a kapcsolatot a Kölcsönző féllel, és érdeklődik a kölcsönzés addig tapasztalt eredményével kapcsolatban (Kipróbálták-e már az eszközt? Bevált-e? Szeretnék-e tovább kölcsönözni és kitölteni a szerződésben meghatározott kölcsönzési időt, netán előbb visszaszolgáltatnák az eszközt? Szeretnének-e helyette más eszközt kipróbálni? stb.).

Amennyiben az említett 14 napot követően is tovább kölcsönözi az eszközt a kölcsönző fél, úgy 10 nappal a kölcsönzés lejárta előtt a diszpécser újabb automatikus rendszerüzenetet kap az IT rendszertől, majd értesíti kölcsönző felet a hosszabbítás lehetőségéről. A diszpécser ezzel egyidőben kiküld egy értékelő kérdőívet a Kölcsönző fél részére, amelyet Kölcsönző fél köteles még a kölcsönzés lejárta előtt kitöltve visszaküldeni emailben a diszpécser részére. Kölcsönző fél az említett értékelő kérdőíven keresztül tudja és köteles jelezni a diszpécser felé, hogy kívánja-e további 3 hónappal meghosszabbítani a kölcsönzést, vagy visszaszolgáltatja az eszközt. Amennyiben Kölcsönző fél jelzi a hosszabbítási szándékát, úgy egyik félnek sincs semmi további teendője, mivel a kölcsönzés hatálya automatikusan meghosszabbodik további három hónappal. Abban az esetben, ha a kölcsönzés hatályának lejártakor kölcsönző fél nem kívánja tovább kölcsönözni az eszközt, úgy köteles a kölcsönzés lejárta előtt visszaszolgáltatni az eszközt abba az AAK központba, ahonnan kikölcsönözte. Az eszköz visszavételekor a diszpécser által kiállított visszavételi elismervény lesz a kölcsönzés megszűnésének hivatalos alátámasztó dokumentuma.

Az AAK központban dolgozó szakemberek kötelessége az intézményi kölcsönzések esetén, hogy amennyiben az adott eszköz bevált az érintett személynél/személyeknél, a hosszabbítás helyett bátorítsák az egyéni, klienshez kötött kölcsönzés megvalósulását. Amennyiben a kölcsönző fél élt a hosszabbítás lehetőségével, úgy a második három hónap letelte előtt 10 nappal a diszpécser újabb automatikus rendszerüzenetet kap az IT felülettől. Ezt követően a diszpécser ismételten felveszi a kapcsolatot a kölcsönző féllel és tájékoztatja őt a kölcsönzési idő lejáratának közeledtéről, valamint arról, hogy további hosszabbításra nincs lehetőség, és a kölcsönző félnek kötelessége a kölcsönzés lejárta előtt visszaszolgáltatni a kölcsönzött eszközt ugyanabba az AAK központba, ahonnan kikölcsönözte. Az eszköz visszavételekor a diszpécser ebben az esetben is átvezeti a kölcsönzési kartonon, ill. a leltárban az eszköz státuszát (visszavételét), amely a kölcsönzés megszűnésének hivatalos alátámasztó dokumentuma lesz.

Az eszköz visszavételekor a diszpécser az AAK szakemberrel közösen ellenőrzi az eszköz állapotát. Ezzel egyidőben a diszpécser rögzíti az eszköz visszavételét az IT felületen is, és várólista esetén értesíti a várólista első helyén álló igénylőt az eszköz kölcsönözhetőségéről. A kölcsönzőnek ki kell töltenie egy elégedettségi kérdőívet, amelyet papír alapon a diszpécser biztosít a számára, és hozzá kerül vissza.

Amennyiben a kölcsönző fél nem időben vagy nem megfelelő állapotban juttatja vissza az eszközt a kölcsönadó fél részére, és ezt bizonyíthatóan neki felróható okból teszi, úgy a kölcsönadó fél (végső esetben jogi úton is) kötelezheti a kölcsönző felet az adott eszköz visszaszolgáltatására, illetőleg javítási és szervizköltségeinek fedezésére.

c) Szakember esetén

A kölcsönzési igény felmerülése után a diszpécser kötelezően felveszi és papír alapon rögzíti a kölcsönző fél (kölcsönvevő szakember) személyes adatait.

Az AAK Központok és a kölcsönvevő szakemberek, mint szolgáltatást igénybe vevők között minden esetben szolgáltatási szerződés jön létre, mely az eszközkölcsönzésnek is feltétele.

A szerződés aláírása előtt a kölcsönvevő szakember elvégzi az eszközöket használni óhajtó fogyatékos személyek felmérését, és mindegyikükre vonatkozóan hiánytalanul kitölti és aláírja a felmérő lapot, amelyet a kölcsönzéskor magával hoz, és átad kölcsönadónak abban az esetben, ha az eszközközöket érintett személyekkel fogja használni.

Amennyiben az adott eszköz aktuálisan elérhető kölcsönzésre, úgy a diszpécser rögzíti az eszközkölcsönzés adatait az IT felületen.

Az IT felület az említett, kölcsönzésre vonatkozó adatfelvétel alapján automatikusan generál egy eszközkölcsönzési kartont. A diszpécser ezt a dokumentumot kiegészíti a kölcsönző fél adataival, majd mindkét fél részéről aláírásra kerül.

Az eszköz használatának betanítását az AAK szakember végzi el a kölcsönzéssel egyidőben. Az AAK szakember köteles tehát minden, az eszköz használatához szükséges tudást átadni a kölcsönző fél részére a kölcsönzéskor.

A diszpécser a kölcsönzés kezdetétől számított 14 nap után automatikus rendszerüzenetet kap az IT felülettől. A szakember ezt követően felveszi a kapcsolatot a Kölcsönző féllel, és érdeklődik a kölcsönzés addig tapasztalt eredményével kapcsolatban (Kipróbálták-e már az eszközt? Bevált-e? Szeretnék-e tovább kölcsönözni és kitölteni a szerződésben meghatározott kölcsönzési időt, netán előbb visszaszolgáltatnák az eszközt? Szeretnének-e helyette más eszközt kipróbálni? stb.).

Amennyiben az említett 14 napot követően is tovább kölcsönözi az eszközt a kölcsönző fél, úgy 10 nappal a kölcsönzés lejárta előtt a diszpécser újabb automatikus rendszerüzenetet kap az IT rendszertől, majd értesíti kölcsönző felet a hosszabbítás lehetőségéről. A diszpécser ezzel egyidőben kiküld egy értékelő kérdőívet a Kölcsönző fél részére, amelyet Kölcsönző fél köteles még a kölcsönzés lejárta előtt kitöltve visszaküldeni emailben a diszpécser részére. Kölcsönző fél az említett értékelő kérdőíven keresztül tudja és köteles jelezni a diszpécser felé, hogy kívánja-e további 3 hónappal meghosszabbítani a kölcsönzést, vagy visszaszolgáltatja az eszközt. Amennyiben Kölcsönző fél jelzi a hosszabbítási szándékát, úgy egyik félnek sincs semmi további teendője, mivel a kölcsönzés hatálya automatikusan meghosszabbodik további három hónappal. Abban az esetben, ha a kölcsönzés hatályának lejártakor kölcsönző fél nem kívánja tovább kölcsönözni az eszközt, úgy köteles a kölcsönzés lejárta előtt visszaszolgáltatni az eszközt abba az AAK központba, ahonnan kikölcsönözte. Az eszköz visszavételekor a diszpécser által kiállított visszavételi elismervény lesz a kölcsönzés megszűnésének hivatalos alátámasztó dokumentuma.

Amennyiben a kölcsönző fél élt a hosszabbítás lehetőségével, úgy a második három hónap letelte előtt 10 nappal a diszpécser újabb automatikus rendszerüzenetet kap az IT felülettől. Ezt követően a diszpécser ismételten felveszi a kapcsolatot a kölcsönző féllel és tájékoztatja őt a kölcsönzési idő lejáratának közeledtéről, valamint arról, hogy további hosszabbításra nincs lehetőség, és a kölcsönző félnek kötelessége a kölcsönzés lejárta előtt visszaszolgáltatni a kölcsönzött eszközt ugyanabba az AAK központba, ahonnan kikölcsönözte. Az eszköz visszavételekor a diszpécser ebben az esetben is átvezeti a kölcsönzési kartonon, ill. a leltárban az eszköz státuszát (visszavételét), amely a kölcsönzés megszűnésének hivatalos alátámasztó dokumentuma lesz.

Az eszköz visszavételekor a diszpécser az AAK szakemberrel közösen ellenőrzi az eszköz állapotát. Ezzel egyidőben a diszpécser rögzíti az eszköz visszavételét az IT felületen is, és várólista esetén értesíti a várólista első helyén álló igénylőt az eszköz kölcsönözhetőségéről. A kölcsönzőnek ki kell töltenie egy elégedettségi kérdőívet, amelyet papír alapon a diszpécser biztosít a számára, és hozzá kerül vissza.

Amennyiben a kölcsönző fél nem időben vagy nem megfelelő állapotban juttatja vissza az eszközt a kölcsönadó fél részére, és ezt bizonyíthatóan neki felróható okból teszi, úgy a kölcsönadó fél (végső esetben jogi úton is) kötelezheti a kölcsönző felet az adott eszköz visszaszolgáltatására, illetőleg javítási és szervizköltségeinek fedezésére.

Kölcsönző fél tudomásul veszi és megérti, hogy szakemberként csak abban az esetben indokolt eszközt kölcsönöznie, ha az eszközt workshophoz, táborhoz, tanfolyamhoz vagy több fogyatékos személlyel közösen kívánja használni. Amint egy adott eszköz használata egyértelműen társíthatóvá válik egyetlen egy fogyatékos személyhez, a kölcsönző szakember azonnal köteles ezt jelezni a diszpécser felé, és kezdeményeznie kell az eszközre vonatkozó saját kölcsönzése megszüntetését, és egy a fogyatékos személy magánszemélyként történő kölcsönzésére vonatkozó új eszközkölcsönzés elindítását.

Eszközkiviteli engedélyezés

Az AAK szakembernek vagy bármely tetszőleges magánszemélynek lehetősége van kipróbálás céljából kivinni az eszközt az AAK központból. Ennek feltétele egy az eszközt kivivő személy nevére kiállított eszközkiviteli engedély kiállítása, amelyen feltüntetésre kerül az eszköz neve, leltári száma, beszerzési értéke, a használat helye, továbbá a kivitel és a visszahozatal dátuma és a kivivő személy, valamint az NFSZK ügyvezetője által meghatalmazott, az adott AAK központban dolgozó NFSZK munkavállaló aláírása szerepeljen. Az eszközkiviteli engedélyt 2 db eredeti példányban állítja ki a diszpécser, melyekből 1 példány a kölcsönző felet, 1 példányt az AAK központot illeti meg.

Az eszközkiviteli engedély értelmében a kivivő személy a kivitel ideje alatt teljes anyagi felelősséget vállal az általa kölcsönzött eszközökben tudatos rongálásból, nem rendeltetésszerű használatból, vagy eltűnésből eredő károk NFSZK felé történő megtérítéséért.

A kivitt eszközt a kivivő személy köteles az eszközkiviteli engedélyen megjelölt időpontig visszajuttatni abba az AAK központba, ahonnan az eszközt kivitte. A visszavételről a diszpécser visszavételi elismervényt állít ki 2 db eredeti példányban, ennek a dokumentumnak a mindkét fél által történő aláírásával szűnik meg hivatalosan az eszközkiviteli engedély hatálya.

Kölcsönzésre csak az AAK központban, személyesen van lehetőség.