A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i, (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelv célja, hogy hozzájáruljon az uniós belső piac megfelelő működéséhez azáltal, hogy meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában közelíti az akadálymentességi követelményekre vonatkozó tagállami rendelkezéseket. Ez fokozza az akadálymentes termékek és szolgáltatások elérhetőségét a belső piacon, valamint javítja a releváns információk hozzáférhetőségét. Az Irányelvet a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól szóló 2022. évi XVII. törvény ülteti át a hazai jogrendbe. Tárgyi hatálya kiterjed a legtöbb, lakossági használatú automatára (ATM, fizetési terminálok, sorszámkiadók, utas felvételi automaták, információs terminálok stb.), valamint többek között az elektronikus hírközlési eszközökre, a személyazonosítási eszközökre, az e-kereskedelmi honlapokra és a mobilalkalmazásokra is. A törvény meghatározza az akadálymentesség követelményeit, a gazdasági szereplők kötelezettségeit, az ellenőrzéssel és végrehajtással kapcsolatos szabályokat, felhatalmazást adva az ellenőrző hatóság rendeleti kijelölésére és végrehajtással, ellenőrzéssel, szankcióval kapcsolatos részletszabályok megalkotására. A törvény 2025. június 28-án lép hatályba.

 

Akadálymentességi törvény

15/2015 (IV.7.) OGY határozat

az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025)

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a15h0015.OGY