Megosztás

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 2019-ben ismét meghirdeti a Göllesz Viktor Ösztöndíjat.

Az ösztöndíj célja

A magyar értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése.

AZ ÖSZTÖNDÍJ TARTALMA

A díj 1 évre havonta 12 000 Ft ösztöndíjat (tanulmányi vagy képzési hozzájárulást) biztosít a nyertes pályázó részére. Az ösztöndíj felhasználását az átadást követő évben meg kell kezdeni.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Az ösztöndíjra azon 14-35 év közötti értelmi fogyatékossággal élő fiatalok pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a munka, a tanulás, valamely sportág vagy művészeti ág területén, illetve tevékenységükkel képviselik a fogyatékossággal élő társaikat a nyilvánosság előtt, így hozzájárulnak a róluk alkotott pozitív társadalmi kép megerősödéséhez.

Pályázati feltételek

Egy pályázó csak egy pályázati anyagot adhat be.

A díjazott személyére javaslatot tehetnek szakmai és társadalmi szervezetek, a pályázó tevékenységét ismerő szakemberek, szülők, családtagok.

Pályázat benyújtási határideje

2019. november 05.

Pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat postai úton a 1461, Budapest, Postafiók 301-re várjuk.

A kitöltendő pályázati anyagok letöltése

http://efoesz.hu/efoesz/2019-ismet-gollesz-viktor-osztondij/?fbclid=IwAR2xZnkPbRpGVYip9ZFE1QGca8FJaJDjcGOWnfDv_BRbxRUCZWpdt-39M3g

Érdeklődni a 06 (1) 411-1356-os telefonszámon, illetve e-mailben a rosner.anna@efoesz.hu címen lehet.

A pályázati anyagot két példányban kell benyújtani.

Forrás: http://efoesz.hu/efoesz/2019-ismet-gollesz-viktor-osztondij/?fbclid=IwAR2xZnkPbRpGVYip9ZFE1QGca8FJaJDjcGOWnfDv_BRbxRUCZWpdt-39M3g