Megosztás

Az Alapítvány a Csiga- Biga Mozgás- és Képességfejlesztő Alapítvány 2004 óta működik Szekszárdon.

Az Alapítvány tevékenységei folyamatosan bővülnek és egyre több szakember kapcsolódik munkájukhoz /óvodapedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő, gyógytornász, konduktor, perinatális szaktanácsadó, IBCLC, terápiás kutya felvezetők, habilitációs kutyakiképzők/.

Jelenleg 0-16 éves korig foglalkoznak ép és akadályozott gyermekekkel és felnőttekkel egyaránt.

Tevékenységeik célja a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása, melynek elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosítása illetve olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése, megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják sikerességüket, önbizalmukat, önbecsülésüket.

Céljaik:

  • a korai felismerés és ezzel párhuzamosan a speciális fejlesztés lehetőségének a megteremtése, annak nyomon követése, az elmaradt készségek, képességek fejlesztése, 
  • gyermekkorban nagy hangsúlyt fektetnek a mozgásfejlesztésre, képességfejlesztésre, hiszen prevencióval, tudatos fejlesztéssel számos későbbi probléma megelőzhető,
  • az egészséges életmód iránti igény kialakítása, szabadidő hasznos eltöltését biztosító tevékenységek megszervezése, megvalósítása.

Mint gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, fontos számukra, hogy új, hatékony módszereket, terápiákat tanulják meg és alkalmazzák mindennapi munkájuk során. Így jutottak el az állat asszisztált terápiához azaz a kutyás terápiához.

Az alapítvány keretein belül egy nagyon aktív, összetartó, nyitott, jól szervezett „terápiás kutya munkacsoport” jött létre, mely folyamatosan bővül szakemberekkel és terápiás kutyákkal egyaránt. Kutyáik a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség által előírt vizsgával rendelkeznek, mely igazolvány feltétele az intézményekben történő különböző foglalkozások megtartásának (www.matesze.hu).