Megosztás

A Kék Madár Alapítvány 1997-ben alakult. Alapítója egy idős pedagógus volt, aki támogatásra érdemesnek ítélte a későbbi kuratóriumi tagok szociális és gyermekvédelmi tárgyú ötleteit. 2001-től kiemelkedően közhasznú, 2011-től közhasznú szervezetként végezik munkájukat.

Céljaik:

Folyamatosan tevékenykednek a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek munkalehetőségének megteremtése érdekében, erre való felkészítéssel, képzéssel és szükséges ideig tartó támasznyújtással. Ennek során fogyatékos, megváltozott munkaképességű, alacsony iskolai végzettségű, elavult szakképesítéssel rendelkező, valamint a gyermeknevelés miatt tartósan inaktív személyek elhelyezkedését, munkahelyük megőrzését segítik. E tevékenység keretében tudásszint felmérést, pályaorientációt, pályakorrekciós tanácsadást, képzési szükségletek felmérését, képzési-, elhelyezkedési tanácsadást, magán-munkaközvetítést, munkaerőpiaci-tréninget, munkahelyi beilleszkedés elősegítését, szükséges munkafolyamatok betanítását, pszichoszociális támasznyújtást végeznek.

A fenti célok elérése érdekében az alapítvány létrehozta és működteti társadalmi vállalkozását, az Ízlelő a családbarát éttermet. A korábban említett célcsoport képzéséről, foglalkoztatásáról, majd nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítéséről gondoskodik tranzit típusú foglalkoztatás keretében.

Az alapítvány felnőttképzési tevékenysége keretében egyrészt a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, átképzést végzi, másrészt, szakmai képzéssel, továbbképzéssel ösztönzi naprakész szakmai ismeretek terjesztését és folyamatos fejlesztését a területen dolgozók, illetve leendő dolgozók körében.

Céljuk továbbá preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása gyermekeknek és családjaiknak, az optimális családi élet kialakítása, elérése érdekében. Ezen belül segítségnyújtás a gyermekneveléssel kapcsolatos problémák, nehézségek megoldásában, a szülők, leendő szülők képzése, támogatása, az ideális szülői szerep kialakítása érdekében, illetve a gyermekek támogatása optimális személyiségfejlődésük, képességeik kibontakozása és a minél teljesebb, önálló, independens élet kialakítása érdekében.

Ennek megfelelően a gyermekek és fiatalok érdek- és jogvédelmének támogatása, különös tekintettel a korosztályi önszerveződések létrejöttére, illetve munkájuk segítésére.

Az alapítvány gyermekek napközbeni ellátása érdekében családi bölcsődét, házi gyermekfelügyeletet és fejlesztő játszóházat szervez és működtet. Törekszik arra, hogy a régióban ösztönözze hasonló intézmények létrehozását és működtetését. Ennek érdekében propagandát hajt végre, tapasztalatait, ismereteit terjeszti. Szakmai képzéssel és továbbképzéssel felkészíti az érdeklődőket a tevékenység megvalósítására. A MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos Egyesületében elnökségi tagok vagyunk, egyúttal a Dél-Dunántúlon módszertani központként működnek.

Küldetésük:

A munkaerő-piacról kiszorultak életminőségének javítása szükségleteikre építő szolgáltatásokkal, és a családok tehermentesítése gyermekeik napközbeni ellátásával.
A Kék Madár Alapítvány speciális munkaerő-piaci szolgáltatásokkal segíti a fogyatékos embereket Szekszárdon és körzetében – hogy azzá válhassanak, akivé szeretnének: a társadalom megbecsült, hasznos tagjává.

Társadalmi jövőképük:

A Kék Madár Alapítvány egy befogadó, biztonságot adó társadalom eléréséért munkálkodik, amelyben mindenki számára biztosított az önmegvalósítás lehetősége és a választás szabadsága.

Alapértékeik:

Tolerancia/elfogadás: A másik ember személyiségének és döntéseinek tiszteletben tartása; valamint egyéni bánásmód ítélkezés nélkül.
Korrektség: Következetesség és megbízhatóság munkánkban és szakmai kapcsolatainkban egyaránt.
Profizmus: Hozzáértéssel, folyamatos szakmai fejlődésre törekedve, a kompetencia határok betartásával végezzük munkánkat.
Ügyfélközpontúság: A segítő kapcsolat középpontjában az ügyfél áll, szolgáltatásunk az ő igényeihez, élethelyzetéhez igazodik.
Innovativitás: Az aktuális igényeket felismerve kreatív, újszerű megoldások kidolgozása és azok folyamatos fejlesztése.

Eredményeik:

  • 2015-ben a Magyar Turizmus Zrt. Minőségi Díját – elsőként Tolna megyében – az Ízlelő nyerte el.
  • 2014-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Esélyegyenlőségért” díjat adományozott a Kék Madár Alapítványnak.
  • 2014-ben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Közjóért” kitüntető díjban részesítette a Kék Madár Alapítványt.
  • 2011-ben a CSR Piac „Társadalmilag felelős vállalkozás” díját KKV kategóriában az Ízlelő nyerte el.
  • 2010-ben egy női magazin „Inspiráló nők” kampányában a szakértők az Ízlelő vezetőjét választották a „Legsikeresebb női vállalkozónak”, és az olvasói szavazatok alapján ő nyerte el a közönség díjat is.
  • 2008-ban és 2013-ban a NESsT és CITI az Ízlelőt ítélte a legeredményesebb magyar társadalmi vállalkozásnak.
  • 2008-ban vidéki éttermek közül elsőként az Ízlelő nyerte el a Fehér Liliom díjat, mely a leghigiénikusabban működő éttermek elismerése.
  • 14 uniós pályázatot valósítottunk meg főpályázóként az elmúlt években, minden esetben a vállalt indikátorokat sikeresen teljesítettük és 97% feletti volt a támogatás lehívásának mértéke.