Dátum: 2021-03-05

A projekt bemutatása A projekt fő célkitűzése – az Országos Fogyatékosügyi Programban és a vonatkozó kormányhatározat alapján – a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai- módszertani hátterének biztosítása az ország egészében, annak különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára. A Magyar Kormány az intézményi férőhely kiváltásának stratégiájában a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények…

Részletek

Dátum: 2021-03-05

A projekt bemutatása A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások hatékony működéséhez, az eredményes szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkához szükség van folyamatos szakmai fejlesztésre. A módszertani tevékenység ezért kiemelt szerepet játszik a színvonalas szolgáltatások hosszú távú fenntarthatóságában. Az EFOP – 1.9.4 – VEKOP 16-2016 – 00001 kiemelt projekt célul tűzte ki: A rendszerszerű szolgáltatások összehangolt fejlesztését.…

Részletek

Dátum: 2021-03-05

A projekt bemutatása: Konzorciumi vezető: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (CSBO) Konzorciumi tagok: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), Klebelsberg Központ (KK), Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), Országos Közegészségügyi Intézet (OKI)   A projekt elsődleges célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak…

Részletek

Dátum: 2021-03-05

A projekt bemutatása: A felhívás konkrét célja a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztése. A fentieken túl a felhívás célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása a minőségi nevelés-oktatás…

Részletek