Dátum: 2020-02-20

A projekt bemutatása: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2019 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 199.000.000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében,…

Részletek

Dátum: 2020-02-20

A projekt bemutatása: A felhívás konkrét célja a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztése. A fentieken túl a felhívás célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása a minőségi nevelés-oktatás…

Részletek

Dátum: 2020-02-20

A projekt bemutatása: A sajátos nevelési igényű gyermekek egy speciális csoportja a súlyos halmozottan fogyatékos gyermekek csoportja. A súlyos halmozottan fogyatékos gyermekek a szociális és köznevelési (gyógypedagógiai) rendszer legelesettebb rétegét képezik, akik állandó felügyeletet és megsegítést igényelnek, s akiknek a családjaira is hatalmas anyagi és érzelmi teher hárul. Ezen túlmenően a súlyos és halmozottan fogyatékos…

Részletek

Dátum: 2020-02-20

A projekt bemutatása: A KONTAKT Tolmácsszolgálat használata alapjaiban változtatta meg a siketek és nagyothallók az önálló ügyintézéshez való hozzáállását, megkönnyítve ezzel társadalmi integrációjukat, növelve munkaerő-piaci esélyeiket. A kommunikáció jelen formája eddig nehézséget jelentett számukra, de a KONTAKT Tolmácsszolgálatnak köszönhetően kommunikációjuk akadálymentessé vált úgy a munkahelyeken, mint az oktatásban, az egészségügyben, vagy bármely közszolgáltatás igénybevételekor. A…

Részletek

Dátum: 2020-02-20

A projekt bemutatása: Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (továbbiakban ÉFOÉSZ) és megyei szinteken működő helyi szervezeteik révén országos lefedettséggel rendelkező szervezet. Az Érdekvédelmi Szövetség az értelmi fogyatékossággal élő emberek és családjaik, az őket segítő szakemberek hazai szervezeteinek összefogását, segítését, tevékenységeik összehangolását, közösségi érdekeik képviseletét, érvényesítését, védelmét látja el. Az ÉFOÉSZ pályázati…

Részletek

Dátum: 2020-02-20

A projekt bemutatása: Újabb állomásához érkezett a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Korlátok nélkül – mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs akadálymentesítése című EFOP-1.1.5-17-2017-00004 jelű projektje. A 728,24 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatással megvalósuló projektben a súlyosan mozgáskorlátozott emberek állapotának és szükségleteinek komplex kiértékelését követően megkezdődik az egyéni igényekhez igazított tabletek kiosztása. A Széchenyi 2020 program keretében…

Részletek

Dátum: 2020-02-20

A projekt bemutatása: A DATA projektben fejlesztésre kerülő applikáció az autizmusban érintett személyeknek adhat támogatást mindennapi élethelyzetekben. Az otthoni, iskolai, munkahelyi és tágabb társadalmi környezetben is egyaránt segítséget nyújthat. Az applikáció hasznos eszköz lehet a hétköznapi akadályok egy részének leküzdésében, a szolgáltatások eléréséhez, az önállóság és függetlenség növeléséhez. Az applikáció okostelefonokon, tableteken futó alkalmazás, melynek előnye, hogy mindig kéznél van, kis helyen elfér,…

Részletek

Dátum: 2020-02-20

A projekt bemutatása: Konzorciumi vezető: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (CSBO) Konzorciumi tagok: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), Klebelsberg Központ (KK), Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), Országos Közegészségügyi Intézet (OKI)   A projekt elsődleges célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak…

Részletek

Dátum: 2020-02-20

A projekt bemutatása A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások hatékony működéséhez, az eredményes szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkához szükség van folyamatos szakmai fejlesztésre. A módszertani tevékenység ezért kiemelt szerepet játszik a színvonalas szolgáltatások hosszú távú fenntarthatóságában. Az EFOP – 1.9.4 – VEKOP 16-2016 – 00001 kiemelt projekt célul tűzte ki: A rendszerszerű szolgáltatások összehangolt fejlesztését.…

Részletek

Dátum: 2019-06-03

A projekt bemutatása A projekt fő célkitűzése – az Országos Fogyatékosügyi Programban és a vonatkozó kormányhatározat alapján – a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai- módszertani hátterének biztosítása az ország egészében, annak különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára. A Magyar Kormány az intézményi férőhely kiváltásának stratégiájában a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények…

Részletek

Dátum: 2019-06-03

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) 2018. január 1.-én megkezdte a látássérült embereket segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítását. Az EFOP-1.1.5-17-2017-00001 számú Távszem projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 469 millió forint EU-s és hazai támogatással. A projekt célja, hogy a vak és gyengénlátó emberek akadálymentesen használható mobileszközök segítségével az ország minden…

Részletek