Megosztás

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, mint települési, megyei, és országos feladatokat ellátó nyilvános könyvtár küldetésének tekinti, hogy az elérhető legmagasabb minőségben hozzáférhetővé tegye a több mint 130 éves múltja alatt felhalmozott kulturális kincseket, biztosítsa az információhoz és a tudáshoz való szabad, korlátozások nélküli hozzáférést.

Települési könyvtárként:

 • elősegítik Szeged és Csongrád megye gazdasági, természeti, történelmi, társadalmi és kulturális értékeinek kutatását és bemutatását, gyűjtik és feltárják a helyi értékeket,
 • kiemelt figyelmet fordítanak muzeális értékű gyűjteményrészeink gondozására,
 • korszerű technikai eszközökön alapuló és a felhasználói igényekre rugalmasan reagáló szolgáltatásokat kínálnak,
 • segítik a formális, nem formális, informális, és az élethosszig tartó tanulásba való bekapcsolódást,
 • a gyermekek olvasóvá nevelésével segítik a kompetenciafejlesztést, a tanulási nehézségek leküzdését,
 • a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők kiemelt támogatásával biztosítják az információs esélyegyenlőséget,
 • közösségi terek biztosításával segítik a helyi kisközösségek működést.

Megyei könyvtárként:

 • partnerközpontú szellemben szervezik hazai és határon túli kapcsolataikat,
 • ellátják szakmai oktatási feladataikat, szervezik és megvalósítják a megyében dolgozó könyvtárosok képzését, továbbképzését, tapasztalatcseréjét,
 • a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével biztosítják a megye kisebb településein a minőségi könyvtári szolgáltatást,
 • Csongrád megye valamennyi könyvtárában segítik a minőségszemléletű könyvtári ellátás biztosítását.

Országos feladatkört ellátó könyvtárként:

 • szolgáltató könyvtárként kiemelkedő helyet foglalnak el az Országos Dokumentumellátási Rendszer működésében,
 • másodfokú tudományos könyvtárként (kiemelkedő gyűjteményükkel) részt vesznek az országos kutatásokban és a könyvtárak közötti dokumentumcserében,
 • gyűjtik és szolgáltatják a magyarságra vonatkozó külföldi hungarikára, kiemelten az amerikai magyarságra vonatkozó dokumentumokat, tárgyi emlékeket, információkat.